Svenska Kvinnoförbundet jobbar för jämställdhet

05.11.2015 kl. 08:25
Anna Jungner-Nordgren, ordförande, och Petra Qvist-Hämäläinen, politiskt sakkunnig, berättar gärna om Svenska Kvinnoförbundet. De strävar efter att lyfta fram jämställdhetsfrågor även när det inte är val och målet är ett samhälle som är fritt från våld där kön inte spelar någon roll för en människas möjligheter att förverkliga sig själv. Studieförbundet presenterar: Svenska Kvinnoförbundet!

Varför finns Svenska Kvinnoförbundet?

Svenska Kvinnoförbundet finns för att driva en liberalfeministisk politik på svenska i Finland. Kvinnoförbundet grundades år 1907, som en reaktion på att det fanns en stor besvikelse över att så få kvinnor blev invalda i riksdagen vid valet år 1906, då kvinnor första gången kunde väljas. För oss handlar liberalfeminism om kampen för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

Hur ser organisationen ut?

Vi har 30 lokalavdelningar av varierande vitalitet, en del är aktiva och en del är ganska sovande. Vi har två kanslier, vår generalsekreterare arbetar i Vasa och vår politiskt sakkunniga i Helsingfors. Styrelsen sammanträder 3-5 gånger per år och arbetsutskottet, som har representanter från hela Svenskfinland har möte ungefär en gång i månaden. Vi har också flera andra utskott där intresserade kan vara med.

Vad är ni bäst på?

Vi är bäst på jämställdhetsfrågor. Andra har sagt om oss att vi gör bra uttalanden som är mitt i prick, aktuella och ibland fräna. Efter ett tvåårigt strategiarbete har vi också nu bättre ansvarsfördelning inom förbundet, då alla vet vad som förväntas av dem. Vi är också bra på att samarbeta med andra kvinnoorganisationer, också i Sverige och internationellt.

Hur ser er ekonomi ut?

Via partistödet får vi en viss procent. Vi ansöker också om extern finansiering för större satsningar, men vi lever lite från hand till mun. Vår ekonomi är nog en utmaning. Vi skulle behöva en projektsekreterare för vi vill ordna mer evenemang och projekt, men för det krävs det mer personresurser.

Fördomar om er organisation?

Många tror att bara kvinnor får vara med, men människor av alla kön kan bli medlemmar. En del tror också att det främst är äldre kvinnor som är medlemmar, men de som nu blir medlemmar är 20-30-åriga unga feminister, som vill engagera sig trots att det allmänt finns en backlash i samhället. Vårt medlemsantal ökar ganska stadigt och ligger på drygt 2000 medlemmar, lokalavdelningen i Sörnäs är störst med kring 400 medlemmar.

Hur ser er koppling till SFP ut?

Man kan bli medlem utan att vara medlem i SFP. Vi fungerar i vår verksamhet som SFP:s kvinnoorganisation och inför val stöder vi SFP:s kvinnliga kandidater. Vår ordförande sitter med i partistyrelsen. Men vi är ett fristående registrerat förbund och får tycka vad vi tycker. Det finns lite liknande förväntningar på oss som på Svensk Ungdom, att vi kan och får vara lite radikalare.

Vad har ni på gång?

Just nu planerar vi med skräckblandad förtjusning en årsmöteskryssning. Vi har märkt att det lönar sig att sikta högt när det gäller att ordna program i samband med årsmöten. Då kommer många med och upplever det där lilla extra, dessutom känner det att de är värda att satsas på. Vi är med och delar ut Fredrika Runeberg-priset varje år. Vi uppmärksammar också FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor den 25.11, och är med på Feministiskt forum på Arbis i Helsingfors den 21.11.

Kring vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet?

Vi samarbetar gärna kring utbildningar och seminarier. Vi vill gärna hitta oväntade samarbetsformer med andra som arbetar kring jämställdhetsfrågor.

Läs mer...

Läs mer om lokalavdelningarna och vad som är aktuellt inom förbundet.

Årtal

1907 grundas Svenska Kvinnoförbundet

1919 grundades den finlandssvenska kvinnotidskriften Astra och gavs ut av Svenska Kvinnoförbundet

1946 anslöts Svenska Kvinnoförbundet till Svenska folkpartiet

1990 firade Svenska Kvinnoförbundet att Elisabeth Rehn blev världens första kvinnliga försvarsminister

1991 valdes Svenska Kvinnoförbundets mångåriga ordförande Margareta Pietikäinen in i riksdagen

Siffror

4 valkampanjer har berikats av tusentals plojknappar med texten ”Mamma betalar!” som Svenska Kvinnoförbundet delat ut

20 kvinnor dödas i medeltal årligen av en nuvarande eller före detta manlig partner, ett faktum som Svenska Kvinnoförbundet lyfter fram i sitt arbete för jämställdhet

97 procent av medlemmarna i Svenska Kvinnoförbundet är kvinnor, 3 procent är män

Petra Qvist-Hämäläinen och Anna Jungner-Nordgren.

60222_t.jpg

Där pendeln svänger står vi stadigt kvar

PÅ BORDET: I år fyller Svenska Kvinnoförbundet 110 år. Det betyder att vi har haft en kvinnorörelse som fört en kamp om jämställdhet på svenska längre än vad landet Finland varit självständigt. Sandra Ahtola skriver om vad som är på bordet hos Svenska Kvinnoförbundet just nu.Läs mera »
02.10.2017 kl. 12:49
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01