Vad vet du om Natur och Miljö?

11.11.2015 kl. 08:52
Ett förbund där de flesta lokalavdelningarna också hör till det finska förbundet. En organisation med både lokalavdelningar och stödjande personmedlemmar och därmed ett tudelat uppdrag. Svenska studieförbundet presenterar: Natur och Miljö!

Varför finns Natur och Miljö, verksamhetsledare Bernt Nordman?

Natur och Miljö ska främja natur- och miljövärden samt byggnadsvården i Svenskfinland enligt stadgarna. Vi har inte ändrat stadgarna utan har syftet kvar som en hyllning till tidigare generationer, även om vi inte i nuläget sysslar med skydd av byggnader och arkitektur. På 1930-talet började Finlands naturskyddsförening växa fram, och år 1970 hade föreningen växt till sig så mycket att den splittrades i flera föreningar som sedan bildade två förbund, ett på svenska och ett på finska. Det började alltså som en folkrörelse av naturskyddare som över språkgränser samlade sig och därför är det naturligt att många föreningar idag hör till båda förbunden.

Hur ser organisationen ut?

Vi har 20 lokalavdelningar, varav tolv är tvåspråkiga och medlemmar både i Natur och Miljö och i Suomen luonnonsuojeluliitto. Medlemmarna i dessa lokalföreningar kan välja om de vill höra till det finska förbundet eller det svenska eller till båda. Av våra 3200 medlemmar är det ändå bara hälften som hör till en lokalavdelning, man kan nämligen också vara så kallad direktansluten medlem i förbundet. Det kan jämföras med att man är stödmedlem i WWF eller Greenpeace.

Vad gör ni?

I Natur och Miljö är det viktigt att människor får vara ute i naturen och ha det mysigt tillsammans, till exempel lyssna på ugglor. Det är typisk verksamhet på lokal nivå. Vi har också en miljöpolitisk agenda och vill påverka samhällsutvecklingen. Förbundets verksamhet är indelad i två avdelningar: miljöfostran och miljöpolitisk verksamhet. Halva vår budget och hälften av våra anställda arbetar med miljöfostran och vi säljer tjänster till kommuner, till skolor och daghem. Det är bland annat naturskolor, grön flagg, lägerskolor och fortbildning. Den andra hälften handlar om politisk påverkan och vi driver olika frågor och har olika kampanjer.

Vad är ni bäst på?

Just nu är vi den största producenten av utepedagogiktjänster i Svenskfinland. Vi är en känd, respekterad och uppskattad remissinstans och vi anlitas som sakkunniga när media har frågor eller ministeriet vill ha en åsikt. Vi har en stark position och vi är bra på att formulera miljöpolitiska ställningstaganden.

Vad kunde ni bli bättre på?

Medlemsaktiviteten grunnar jag dagligen på. Hur vi ska få en aktivare aktivistkår och hur det ska bli lättare för intresserade att kunna bidra. Många förbund har en anställd koordinator för frivilliga men vi har inte ännu åtminstone en sådan.

Hur ser er ekonomi ut?

Omsättningen är ungefär 800 000 euro. Vi får statsbidrag, men det är sjunkande. Vi har medlemsavgifter och en skild prenumerationsavgift, man måste inte prenumerera på tidningen om man inte vill, och så får vi lite allmänna bidrag från fonder. Verksamheten inom miljöfostran är subventionerad, men en kommersiell verksamhet, och så har vi olika projektbidrag. Vi skickar in kring femtio ansökningar om understöd varje år och vi har lyckats ganska bra. Alla bra idéer får finansiering förr eller senare.

Kring vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet?

Vi har gjort medlemsenkäter och kan dela med oss av dessa som exempel om någon funderar på att göra en enkät. Vi vill gärna veta mer om hur andra förbund löst frågan med kommunikation till medlemmarna. Vi funderar på att flytta från traditionella ekonomisystem till molntjänster och undrar hur andra gjort. Andra förbund som ger ut tidskrifter och som hittat processer som är ekonomiskt hållbara vill vi också diskutera med.

Läs mer...

Läs mer om organisationen, om vad Natur och Miljö gör, föreningsdokument och aktuellt.

Årtal

1941 började tidningen Finlands Natur utkomma

1970 grundandes Natur och Miljö

1986 Finlands första naturskola startades av Natur och Miljö

Siffror

45 skolor deltar i Grön flagg som Natur och Miljö har ansvar för på svenska i Finland

4000 barn deltar årligen i uteundervisning som Natur och Miljö har ordnat

30 arbetsgrupper och kommittéer som myndigheter har tillsatt har en representant från Natur och Miljö

 

85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
83507_t.jpg

Årets ordförande Henna Björkqvist vill värna om mångfalden i föreningslivet

NYHET. Förbundsarenan har korat Henna Björkqvist som Årets ordförande bland centralorganisationer i det finlandssvenska civilsamhället. Björkqvist har varit ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö sedan hösten 2020. Läs mera »
04.10.2022 kl. 19:00
79885_t.jpg

Vem är förbundets målgrupp?

PÅ BORDET. Ett förbund kan behöva kommunicera till en brokig skara målgrupper bestående av privatpersoner, föreningar och distrikt. Hur undviker man fenomenet trasig telefon och når ut med rätt information till rätt personer? Tuuli Solhagen på Natur och Miljö reflekterar kring målgruppstänk.Läs mera »
23.11.2021 kl. 15:11
75735_t.jpg

Demokratin – det värdefullaste som finns

PROFILEN. Bernt Nordman är en person med engagemang. Han brinner för miljöfrågor, fostran och demokrati, sakfrågor som lagt grund för hela hans karriär och bland annat resulterat i ett ordförandeskap i Förbundsarenans styrelse.Läs mera »
03.12.2020 kl. 14:57
73716_t.jpg

Nytt nätverk för förbundens påverkare

Förbundsarenan har startat ett nytt nätverk kring intressebevakning och påverkansarbete. På den första träffen diskuterades bland annat hur vi tillsammans bättre kunde synliggöra tredje sektorns roll. Erfarenhetsutbyte och kommunikation är de första stegen mot mer samarbete.Läs mera »
29.05.2020 kl. 10:08
71880_t.jpg

Harriet Sundholm ny viceordförande för Förbundsarenan

NYHET. Harriet Sundholm har valts till vice ordförande för Förbundsarenan. Hon vill fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med strategin och lyfter fram kompetenshöjning som ett speciellt viktigt område för förbunden.Läs mera »
27.01.2020 kl. 08:43
71249_t.jpg

Nytt namn och ny ordförande

NYHET. Verksamheten inom Svenska studieförbundet har de senaste åren blomstrat och nu byter organisationen namn till Förbundsarenan. Organisationen leds år 2020 av ordförande Bernt Nordman.Läs mera »
27.11.2019 kl. 11:18
62744_t.jpg

Även förbund kan ha civiltjänstgörare

PÅ TAPETEN. Har ditt förbund någon gång funderat på att fungera som civiltjänstgöringsplats, men inte vetat hur man skall gå till väga? Processen kan verka krånglig, men är egentligen relativt lätt. Läs mera »
06.03.2018 kl. 09:23