Svensk Ungdom vågar tänka nytt

12.11.2015 kl. 08:42
Svensk Ungdom är Svenska folkpartiets ungdomsorganisation, men på något sätt mycket mer än bara det. Målgruppen är unga som vill engagera sig och vara med och påverka, och SU jobbar mycket med att nå sin målgrupp. Det ska vara möjligt att vara med i politiken fast man är ung och svenskspråkig.

Vad är ”meningen med föreningen”, förbundssekreterare Sandra Grindgärds?

SU finns till för att erbjuda en möjlighet för unga människor att påverka sin vardag, utgående från vår värdegrund som är socialliberal. Det ska vara möjligt att vara aktiv inom politiken på svenska och vi vill öka ungas engagemang och visa att man kan påverka och ändra på saker. Vi tror inte att världen är färdig och vi erbjuder en plattform för unga att vara med och påverka.

Hur ser organisationen ut?

SU finns både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi har lokalavdelningar, idag ca 15 aktiva, fyra kretsar och ett förbund som jobbar på nationellt plan. Vi har också ett mycket aktivt internationellt arbete och är medlem i flera internationella organisationer. Förbundet leds av en förbundsstyrelse. Dessutom jobbar vi nu med att stärka ”övriga Finland”, där det finns intresse och engagemang. Vi är åtta personer som jobbar inom SU och en stor del av vårt arbete är att vara inspiratörer och engagera andra och också få människor att våga göra olika saker. Vi måste också se till att de som vill engagera sig har de redskap och verktyg som behövs.

Vad är ni bäst på?

Att tänka nytt och att våga tänka längre. Vi är bra på att komma med modeller för samhällsutveckling och vi vågar se nya perspektiv. Vi är också bra på strategisk kommunikation, som vi arbetat mycket med. Utgående från en motion på kongressen för några år sedan om att SU borde byta namn startade vi en djupgående process kring bränding av namnet. Sociala medier finns idag på allas arbetsbord, vare sig man vill det eller inte, men det betyder också att man kan få en otrolig räckvidd för lite pengar.

Era största utmaningar?

En av våra utmaningar är att vi arbetar med unga, som flyttar runt. Ett gäng kanske startar upp verksamhet i en lokalavdelning och nästa höst flyttar alla bort för att studera. Att nå vår målgrupp och få unga att intressera sig för politik. Samhällsdiskussionen går i en riktning som inte är den vi vill att den ska vara så en utmaning är att svänga den till att bli mer positiv för ett öppet Finland. Vi vill inte bara ha nya medlemmar utan öka antalet engagerade medlemmar. En utmaning är också vår nya roll som oppositionsparti.

Hur ser er ekonomi ut?

SU:s verksamhet finansieras med offentliga och privata medel. Alla medlemmar betalar även en medlemsavgift.

Fördomar om er organisation?

Att vi bara jobbar med det svenska språket, men vi jobbar också med många andra områden, till exempel miljö, ekonomifrågor och arbetsmarknadsfrågor, utgående från vår liberala värdegrund. Många tror att man måste kunna mycket om politik för att vara med, men man kan komma med för att lära sig och utvecklas. Bland SFP:are finns de, som uppfattar oss som väldigt liberala, och allmänt är en fördom mot alla politiska ungdomsförbund att vi är en broilerskola. Delvis stämmer det, men vi är mycket mer.

Kring vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet?

Vi kan dela med oss av erfarenheter av intressebevakning, lobbning och hur man jobbar strategiskt, hur man bygger upp en kampanj och säljer sin sak. Vi vill gärna vara med i nätverk och skulle gärna samarbeta kring hur andra jobbar med intern kommunikation och hur man når ut till medlemmarna.

Läs mer...

Läs mer om vad som är på gång i Svensk Ungdom, deras föreningsguide och om förbundet.

Årtal

1943 grundades Svensk Ungdom

1951 fick Svensk Ungdom sin första riksdagsledamot då Grels Teir valdes in i riksdagen

1977 började Svensk Ungdom ordna barnläger

Siffror

32 motioner behandlade Svensk Ungdom på sin senaste kongress

30 000 valbroschyrer delade Svensk Ungdom ut inför riksdagsvalet våren 2015

10 timmar per vecka deltar Svensk Ungdoms förbundssekreterare Sandra Grindgärds i möten (i medeltal)

De anställda på SU har pausgymnastik enligt en video på Youtube.

82473_t.jpg

Att vara del av något större

ARTIKEL. Finland är föreningarnas förlovade land. För en del är föreningslivet självklart, för andra inte. Malin Lindholm, förbundssekreterare på Svensk Ungdom och Ilona Salonen, verksamhetsledare på Svenska hörselförbundet berättar om betydelsen av föreningar och vikten av engagemang.Läs mera »
09.06.2022 kl. 10:59
81449_t.jpg

Så här skapar du engagemang

ARTIKEL. Hur kan förbundsordförande gå till väga för att engagera både nya och gamla medlemmar? Frida Sigfrids från Svensk Ungdom och Filip Nyman från Finlands Svenska Scouter lyfte fram hur man som ordförande kan främja engagemang då förbundens ordförande samlades till en nätverksträff. Läs mera »
29.03.2022 kl. 11:32
75805_t.jpg

Coronaårets bokslut

PÅ BORDET. Som många andra anställda i ett finlandssvenskt förbund skrev Malin Lindholm på Svensk ungdom i slutet av november en ansökan till en fond. Här reflekterar hon kring frågan om coronapandemin inverkat på verksamhet och hur. Läs mera »
03.12.2020 kl. 15:04
69206_t.jpg

Alla förbund kan öka medlemsantalet genom hårt arbete

ARTIKEL. Nedåtgående medlemssiffror är vardag inom många finlandssvenska förbund. Svenska pensionärsförbundet och Svensk Ungdom hör till dem som trotsar trenden och istället höjer sitt medlemsantal. De avslöjar hur de gjort. Läs mera »
22.05.2019 kl. 10:11
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47