Marthaförbundet uppmuntrar till medvetna val

22.12.2015 kl. 08:04
Har du frågor kring ekonomi, ekologi eller hushåll? Kanske du redan hör till dem som fått råd via Marthaförbundet? Förutom verksamhet för sina medlemmar jobbar Marthaförbundet med information och kunskap kring vardagen för olika målgrupper.

Varför finns Marthaförbundet, verksamhetsledare Frida Nylund?

Enligt syftesparagrafen ska vi verka för att alla hem och familjer ska ha kunskaper för att göra medvetna val i vardagen. Vi fokuserar på frågor inom ekonomi, ekologi och hushåll. Vi är en kunskapsorganisation, men jobbar även för våra medlemmar. För många är den sociala biten väldigt viktig och värdeordet gemenskap genomsyrar vår verksamhet.

Hur ser organisationen ut?

Vår centralstyrelse är vårt högsta verkställande organ medan det högsta beslutande organet är vår- och höstmöte. I centralstyrelsen sitter ordförande och 13 ledamöter, som representerar förbundets 13 distrikt. Tolv av distrikten är regionala, och ett är UngMartha. Distrikten har totalt ungefär 200 medlemsföreningar, och inom en förening kan det ännu finnas marthakretsar, som inte är registrerade föreningar utan de hör till en marthaförening. Det finns ungefär 200 kretsar. I slutet av år 2014 hade vi 9409 medlemmar och antalet nya medlemmar ökar årligen. Vi täcker ganska bra hela Svenskfinland och Åland och vår systerorganisation Marttaliitto med sina 47000 medlemmar täcker resten av Finland. Vi har 12-14 anställda och huvudkansliet är i Böle. Vi har också ett kansli i Vasa och där jobbar tre av våra anställda.

Vad gör ni?

Vår verksamhet håller sig till våra fyra områden, hushåll, ekonomi, ekologi och medlemsverksamhet. Vi ordnar kurser och föreläsningar som sprider kunskap och inspiration för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen inom ramen för vår rådgivningsverksamhet (hushåll, ekonomi och ekologi). Därtill driver vi projekt som stöder rådgivningsverksamheten och de frågor vi jobbar kring. Inom medlemsverksamheten ordnar vi på förbundsnivå olika samlande evenemang, till exempel en inspirationsturné. Vår tidning Martha utkommer med sex nummer per år och så är vi aktiva på de flesta sociala medier. Vi jobbade mycket kring vår strategi under åren 2005-2010. Nästa år kommer vi att börja jobba med en ny strategi och också ta tag i en organisationsutveckling, där målet är mindre byråkrati och mer verksamhet.

Vad är ni bäst på?

Att sprida kunskap och information om vardagen, så det finns nära dig, på ett inspirerande och resurseffektivt sätt.

Era största utmaningar?

Jag skulle inte vilja säga finansieringen, men så är det. Samtidigt är det ju tacksamt när finanserna tryter, för då måste man verkligen fundera på vad ens kärnverksamhet är. Man måste utvecklas och vara i tiden och hitta nya former för det man har. I verksamhetsplanen för år 2016 står det att vi ska ha en aktiv medlemsvärvning, det ska genomsyra vår verksamhet nästa år. Samtidigt som medelåldern sjunker och antalet nya medlemmar ökar, så har vi en stor naturlig avgång varje år. Vi försöker också balansera mellan att vara en medlemsorganisation och en rådgivningsorganisation. Som organisation har vi förändrats ganska mycket när projektfinansieringen blivit allt viktigare och ofta är vår målgrupp inte våra medlemmar.

Hur ser er ekonomi ut?

Största utgiften är personalkostnader. Vår intäkter består till en stor del av projektbidrag. Vi har också medlemsavgifter, räntor och dividender och bidrag för verksamheten från olika fonder och stiftelser. Vårt statsbidrag har nu skurits ner med 13 procent och är endast 11 procent av våra intäkter. Däremot lyfter jag på hatten för RAY, som ökat utdelningen för förebyggande arbete och vi har två projekt med RAY-finansiering. Ju svårare situation det är i samhället, desto mer ökar efterfrågan på våra tjänster i samhället.

Hur är det att jobba på Marthaförbundet?

Det är nog arbetsdrygt, det kan jag inte sticka under stol med, men alla som jobbar här har den där lilla extra elden. Rent geografiskt sett är fältet brett då vi härifrån servar hela Svenskfinland, men vi har fruktansvärt roligt och skrattar en hel del. Nästa varje dag får jag vara stolt över Marthaförbundet.

Läs mer...

Läs mer om Marthaförbundets historia, rådgivningsverksamheten och lyssna på deras podd.

Årtal

1899 grundades Föreningen Martha, som först hette Bildning i hemmet, men inte godkändes med det namnet.

1924 delades Marthaverksamheten i Finlands svenska Marthaförbund och Suomen Marttaliitto.

1973 grundades en egen barn- och ungdomsorgansisation inom Marthaförbundet. Flickmarthor hade funnits ända sedan år 1900, men 1973 grundades M-klubbar med ett könsneutralt namn så att även pojkar kunde vara med.

1990 började Marthaförbundet med ekonomi- och ekologirådgivning.

Siffror

516 kurser, föreläsningar och seminarier med 6000 deltagare ordnade Marthaförbundet år 2014.

500 personer får årligen personlig rådgivning inom ekonomi, ekologi och hushåll av Marthaförbundet.

9400 medlemmar har Finlands svenska Marthaförbund.

92 procent av läsarna är nöjda med tidningen Martha enligt senaste läsarundersökning.

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31