Pohjola-Nordens Ungdomsförbund erbjuder nordiska upplevelser

13.01.2016 kl. 11:15
Medlemsresor till nordiska resmål, sommarjobb för ungdomar i nordiska länder och ställningstaganden kring nordiska frågor, sett ur ungdomars perspektiv. Svenska studieförbundet presenterar sin nyaste medlem: Pohjola-Nordens Ungdomsförbund!

Varför finns Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, generalsekreterare Laura Mynttinen?

För att skapa möjligheter för unga människor i Finland till nordiskt samarbete och nordiska kontakter, erfarenheter och upplevelser.

Hur ser organisationen ut?

Vi har 5000 medlemmar i åtta lokalavdelningar. Dessutom har vi 27 medlemsföreningar. Vi jobbar riksomfattande och har fyra anställda. Förbundet grundades år 1965 och vi sköter ungdomsverksamheten inom Pohjola-Norden.

Vad gör ni?

Vi sköter sekretariatet för Ungdomens Nordiska Råd, som bland annat årligen samlar ungdomar från de nordiska länderna för att diskutera olika förslag som sedan skickas till Nordiska rådet. Presidiet med representanter från olika ungdomspolitiska organisationer håller möten i olika nordiska städer och ger ställningstaganden och deltar i diskussioner med Nordiska rådet. Vi koordinerar också Nordjobb, som erbjuder ungdomar sommarjobb i ett annat nordiskt land. Dessutom ordnar vi olika slags utbildningar, till exempel endagsspråkkurser i nordiska språk. Varje år ordnas också en medlemsresa till ett nordiska resmål. Vi ordnar också utbildningar och informationstillfällen för våra lokalavdelningar och medlemsorganisationer, bland annat kring samnordisk verksamhet och nordiska finansieringsmöjligheter. Vår tidning Nordhumla utkommer på webben.

Vad är ni bäst på?

Att arrangera mycket och mångsidig verksamhet med de resurser vi har. Vi ordnar en kurs eller ett evenemang per månad på nationell nivå. Vi är också bra på att samarbete med andra aktörer och på samnordiskt samarbete.

Vad kunde ni bli bättre på?

Vi borde bli ännu bättre på att hitta sponsorer. Vi hade vår årsfest förra hösten på Åbo slott och hade då företagssamarbeten, det borde vi fortsätta mera med.

Vilka är era största utmaningar?

Det finns ett stort intresse för det nordiska, men våra resurser och användningen av resurserna är en utmaning, hur vi ska prioritera och fokusera. En utmaning är också att aktivera medlemmarna i lokalföreningarna. Medlemsverksamheten är ganska liten och få kommer när de ordnar något evenemang. Vi arbetar nu med en strategi och vi hoppas att ungdomar också i framtiden är intresserade av Norden och att Nordjobb lockar.

Hur ser er ekonomi ut?

Just nu ser ekonomin bättre ut, den har varit i sämre skick. Vi försöker spara och har grundat ett ekonomiutskott. Vi får bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet och olika stiftelser. Vi har ingen medlemsavgift och försöker ordna en stor del av verksamheten utan deltagaravgifter. Största kostnaderna är löner och administration. Vi får bidrag från Nordiska ministerrådet för Nordjobb och för Ungdomens Nordiska råd från Nordiska rådet. Vi är också med i några samarbetsprojekt som delvis är EU-finansierade.

Finns det några fördomar om Pohjola-Nordens Ungdomsförbund?

Det händer att vi får frågan om verksamheten endast är för finlandssvenskar och om man måste kunna svenska för att delta. Det måste man inte, och det finns också personer som kommer med för att förbättra sin svenska. Vi har medlemsorganisationer som är politiska, men vår organisation är inte politiserad.

Kring vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet?

Vi vill gärna veta mer om andra organisationer ur personalens perspektiv, hur andra jobbar kring organisationsutveckling, administration, ekonomifrågor och kommunikation. Vi vill också gärna lära oss mer om hur andra förbund jobbar med kontakten mellan lokalföreningar och förbundet. Vi har nu vår- och höstmöte men har funderat på att byta till ett årsmöte, hur gör andra och hur fungerar det? Vi samarbetar gärna med andra än endast ungdomsförbund, det är bra med ett större nätverk.

Läs mer...

Om Ungdomens Nordiska råd och Nordjobb, om verksamheten, tidningen Nordhumla och PNU:s ställningstaganden.

Årtal

1965 grundades Pohjola-Nordens ungdomsförbund

1985 började Pohjola-Nordens Ungdomsförbund via Nordjobb erbjuda ungdomar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i andra nordiska länder.

2004 placerades Ungdomens nordiska råds sekretariat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, som har skött uppgiften sedan dess

Siffror

27 medlemsföreningar har Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, förutom sina 8 aktiva lokalföreningar

300 ungdomar från Finland får varje år sommarjobb i ett annat nordiskt land via Nordjobb, som sköts av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. 60 ungdomar kommer också till Finland för att sommarjobba.

Karolina Lång, Emilia Reitamo och Laura Mynttinen på Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29