Pohjola-Nordens Ungdomsförbund erbjuder nordiska upplevelser

13.01.2016 kl. 11:15
Medlemsresor till nordiska resmål, sommarjobb för ungdomar i nordiska länder och ställningstaganden kring nordiska frågor, sett ur ungdomars perspektiv. Svenska studieförbundet presenterar sin nyaste medlem: Pohjola-Nordens Ungdomsförbund!

Varför finns Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, generalsekreterare Laura Mynttinen?

För att skapa möjligheter för unga människor i Finland till nordiskt samarbete och nordiska kontakter, erfarenheter och upplevelser.

Hur ser organisationen ut?

Vi har 5000 medlemmar i åtta lokalavdelningar. Dessutom har vi 27 medlemsföreningar. Vi jobbar riksomfattande och har fyra anställda. Förbundet grundades år 1965 och vi sköter ungdomsverksamheten inom Pohjola-Norden.

Vad gör ni?

Vi sköter sekretariatet för Ungdomens Nordiska Råd, som bland annat årligen samlar ungdomar från de nordiska länderna för att diskutera olika förslag som sedan skickas till Nordiska rådet. Presidiet med representanter från olika ungdomspolitiska organisationer håller möten i olika nordiska städer och ger ställningstaganden och deltar i diskussioner med Nordiska rådet. Vi koordinerar också Nordjobb, som erbjuder ungdomar sommarjobb i ett annat nordiskt land. Dessutom ordnar vi olika slags utbildningar, till exempel endagsspråkkurser i nordiska språk. Varje år ordnas också en medlemsresa till ett nordiska resmål. Vi ordnar också utbildningar och informationstillfällen för våra lokalavdelningar och medlemsorganisationer, bland annat kring samnordisk verksamhet och nordiska finansieringsmöjligheter. Vår tidning Nordhumla utkommer på webben.

Vad är ni bäst på?

Att arrangera mycket och mångsidig verksamhet med de resurser vi har. Vi ordnar en kurs eller ett evenemang per månad på nationell nivå. Vi är också bra på att samarbete med andra aktörer och på samnordiskt samarbete.

Vad kunde ni bli bättre på?

Vi borde bli ännu bättre på att hitta sponsorer. Vi hade vår årsfest förra hösten på Åbo slott och hade då företagssamarbeten, det borde vi fortsätta mera med.

Vilka är era största utmaningar?

Det finns ett stort intresse för det nordiska, men våra resurser och användningen av resurserna är en utmaning, hur vi ska prioritera och fokusera. En utmaning är också att aktivera medlemmarna i lokalföreningarna. Medlemsverksamheten är ganska liten och få kommer när de ordnar något evenemang. Vi arbetar nu med en strategi och vi hoppas att ungdomar också i framtiden är intresserade av Norden och att Nordjobb lockar.

Hur ser er ekonomi ut?

Just nu ser ekonomin bättre ut, den har varit i sämre skick. Vi försöker spara och har grundat ett ekonomiutskott. Vi får bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet och olika stiftelser. Vi har ingen medlemsavgift och försöker ordna en stor del av verksamheten utan deltagaravgifter. Största kostnaderna är löner och administration. Vi får bidrag från Nordiska ministerrådet för Nordjobb och för Ungdomens Nordiska råd från Nordiska rådet. Vi är också med i några samarbetsprojekt som delvis är EU-finansierade.

Finns det några fördomar om Pohjola-Nordens Ungdomsförbund?

Det händer att vi får frågan om verksamheten endast är för finlandssvenskar och om man måste kunna svenska för att delta. Det måste man inte, och det finns också personer som kommer med för att förbättra sin svenska. Vi har medlemsorganisationer som är politiska, men vår organisation är inte politiserad.

Kring vad vill ni samarbeta med andra i Studieförbundet?

Vi vill gärna veta mer om andra organisationer ur personalens perspektiv, hur andra jobbar kring organisationsutveckling, administration, ekonomifrågor och kommunikation. Vi vill också gärna lära oss mer om hur andra förbund jobbar med kontakten mellan lokalföreningar och förbundet. Vi har nu vår- och höstmöte men har funderat på att byta till ett årsmöte, hur gör andra och hur fungerar det? Vi samarbetar gärna med andra än endast ungdomsförbund, det är bra med ett större nätverk.

Läs mer...

Om Ungdomens Nordiska råd och Nordjobb, om verksamheten, tidningen Nordhumla och PNU:s ställningstaganden.

Årtal

1965 grundades Pohjola-Nordens ungdomsförbund

1985 började Pohjola-Nordens Ungdomsförbund via Nordjobb erbjuda ungdomar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i andra nordiska länder.

2004 placerades Ungdomens nordiska råds sekretariat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, som har skött uppgiften sedan dess

Siffror

27 medlemsföreningar har Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, förutom sina 8 aktiva lokalföreningar

300 ungdomar från Finland får varje år sommarjobb i ett annat nordiskt land via Nordjobb, som sköts av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. 60 ungdomar kommer också till Finland för att sommarjobba.

Karolina Lång, Emilia Reitamo och Laura Mynttinen på Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

74572_t.jpg

Stormen och vi

PÅ BORDET. Som generalsekreterare förväntas du vara redo för förändring. Men nu känns det som om hela havet stormar, inte minst med tanke på stora förändringar gällande finansieringen, skriver Lena Höglund på Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Läs mera »
03.09.2020 kl. 07:19

Ny medlem: Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

NYHET. Svenska studieförbundet antog på höstmötet en ny medlem: Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Vi hälsar vår 57:e medlem varmt välkommen med!Läs mera »
26.11.2015 kl. 11:36