Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik vill få dig att tänka till

24.02.2016 kl. 13:16
Via barntidningen EOS, Power Club, en vältbil och genom att sprida fakta och information vill Nykterhetsförbundet påverka attityder kring alkohol, tobak och narkotika och öka trafiksäkerheten.

- Vi skulle vilja påminna alla de andra förbunden som är medlemmar i Svenska studieförbundet, att det de gör i högsta grad är rusmedelsförebyggande verksamhet. Det finns jättemånga aspekter i det arbetet, säger Joonas Turtonen, verksamhetsledare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

Vad är det för ett förbund?

- Det började med att Topelius och gänget talade för måttlighet gällande alkohol. Sedan blev de oense om vad måttlighet betyder och så blev det nykterhet som gällde. Under förbudstiden fanns det nykterhetsföreningar i de flesta byar, och de styrdes upp av Finlands svenska nykterhetsförbund, som grundats år 1883.

Så berättar Joonas Turtonen och Lory Strengell, drogförebyggare, om Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks bakgrund. Men det finns en till spännande detalj gällande historien, nämligen en sammanslagning av två förbund:

- På 1990-talet när finansieringen av verksamheten flyttades från ministeriet till RAY så sa RAY att Motorförarnas helnykterhetsförbund och Finlands svenska nykterhetsförbund skulle slå ihop sig. Först hette det Finlands svenska nykterhetsförbund – Motorförarnas helnykterhetsförbund rf (FSN-MHF).

- Namnfrågan har varit den genom tiderna mest debatterade frågan och de senaste femton åren har vi jobbat med att få de två tidigare förbunden att fungera ihop. Det politiska minnet har i det här avseendet varit långt, berättar Joonas om sammanslagningen av de två förbunden.

Vad gör ni?

Nykterhetsförbundet vill minska rusmedelsbruket, både gällande tobak, alkohol och narkotika, och de skador som rusmedelsbruket medför.

- Många tror att vi arbetar för att alla ska bli nyktra. Vi tror att det går att ha ett sunt förhållningssätt till alkohol, men att många skulle behöva tänka igenom sina alkoholvanor. För ungefär tio procent av befolkningen går det inte att dricka bara lite, de är antingen alkoholister eller så slutar de helt att dricka och är då nyktra alkoholister, säger Joonas.

Lory tillägger att förbundet jobbar för att höja debutåldern och minska totalkonsumtionen.

- Vi vill påverka attityder och samarbetar till exempel med skolor via kampanjer.

Ett sätt förbundet når ut till många är via barntidningen EOS, som från att ha varit en nykterhetstidning för barn numera är en barntidning med nykterhetsinslag, eller helt enkelt inslag gällande sunda vanor.

- Vi vill stärka de goda vanor och värderingar som många har och försöker gå ut med ett positivt budskap, säger Lory.

En viktig verksamhetsform är Power Club. Förbundet utbildar ledare som sedan lokalt genomför Power Club med meningsfullt fritidsprogram för barn i åk 4-6 och föräldraträffar. Just nu förbereds ett större projekt som heter rusfri fritid, i samarbete med många andra förbund.

Läget?

Nykterhetsförbundet har kring 970 personmedlemmar som är anslutna till föreningar. Det finns också kring femtio till förbundet direktanslutna medlemmar. Verksamheten finansieras med bidrag från RAY.

- Just nu ser vi inga direkta hotbilder för förbundet, men vi är helt beroende av stödet från RAY. Vi arbetar med att få vår verksamhet mätbar, också för att för finansiären kunna visa att vår verksamhet är motiverad, säger Joonas.

Ett orosmoment är att även om alkoholkonsumtionen minskar, så ökar användningen av narkotika istället.

- Vi har bland annat gjort en cannabisbroschyr som skickats till högstadierna, men det beror sedan på hälsokunskapslärarna om de tar upp ämnet. Vi är helt beroende av att andra också vill göra något kring rusmedel. Vi kan koordinera verksamheten, men vi kan inte göra allt själva. Forskning visar att punktinsatser, till exempel om någon av oss håller en föreläsning, ökar informationen hos enskilda, men påverkar inte deras beteende. Det är beteendet vi vill påverka och då måste vi involvera andra. Vi förmedlar fakta och information, så att var och en ska ha rätta fakta att utgå från.

Läs mer

Läs mer om Nykterhetsförbundets verksamhet och kolla deras broschyrer, policyn för rusmedelsfri verksamhet för barn och unga och om tidskriften Replik.

Årtal

1893 startades barntidningen EOS, som ges ut av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

1996 fick nykterhetsförbundet egna webbsidor.

1996 gick de två nykterhetsförbunden samman och från och med verksamhetsåret 1997 antogs namnet Finlands svenska nykterhetsförbund – Motorförarnas helnykterhetsförbund rf (FSN-MHF)

2007 antogs namnet Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Siffror

15000 personer når Nykterhetsförbundet Hälsa och trafik årligen med sin vältbil, där man får prova hur det är att vara upp och ner i en bil och bli uppmärksam på säkerhetsbältets funktion.

5000 skolelever läser tidningen EOS, som ges ut av Nykterhetsförbundet Hälsa och trafik

11 organisationer samarbetar kring Rusmedelsfri fritid och har antagit en policy för rusmedelsfri verksamhet bland barn och unga

Lory Strengell, Anton Plogman och Joonas Turtonen på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

82309_t.jpg

Vill du utvecklas i ditt arbete med hjälp av en mentor?

ARTIKEL. Mikaela Hermans fick nya tankesätt och inspiration. Niklas Wahlström fick vägledning i en ny bransch, medan Anna Alenius fick reflektera över sitt eget arbete med hjälp av sin adept. Nu kan du som är anställd inom civilsamhället ansöka om en plats i Mentorix och få en mentor.Läs mera »
24.05.2022 kl. 09:25
68332_t.jpg

Kom ihåg att ha roligt tillsammans

Arbetsvälmående har varit ett aktuellt tema inom Svenska studieförbundet under det senaste året i och med Förbundsbarometern. På förbundsfrukosten i Vasa gjorde vi en gallup bland förbundsanställda där vi bad dem om tips för arbetsvälmående.Läs mera »
20.03.2019 kl. 12:07
60717_t.jpg

Knark, knark, knark

PÅ BORDET: För tillfället går knarkdiskussionen på högvarv efter polisens tillslag i en österbottnisk högstadieskola. Joonas Turtonen, verksamhetsledare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, lyfter upp vad som är aktuellt hos dem just nu. Läs mera »
19.10.2017 kl. 08:27