FSB fixar utbildning för frivilliga brandmän på svenska

08.03.2016 kl. 12:08
Ett förbund som jobbar med målsättningen att få Finland till ett säkrare land. Svenska studieförbundet presenterar: Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund!

- Utbildning är vår stora grej, berättar Roger Roos, organisationschef på Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

FSB har avtal med tre av Finlands 22 räddningsområden om att sköta grund- och kompletteringsutbildningen för avtalsbrandkårerna inom brand- och räddningsbranschen. Man ordnar bland annat utbildning i förstahandssläckning, säkerhetsutbildning för skolor, företag och privatpersoner samt utrymningsövningar för skolor och boenden.

- Vi har stor hjälp av lokala brandkårer som sköter om detta. Målsättningen är att få Finland till ett säkrare land, för trots statsrådet målsättning att till och med år 2015 få ner antalet dödsfall på grund av bränder till noll, så har det inte lyckats ännu, säger Roger.

Personer som vill vara med i verksamheten ska ta kontakt med den lokala frivilliga brandkåren.

- Man får sedan delta i utbildningar och för att få ”åka blåljus” så ska man ha gått en 60-timmars utbildning och efter det en kurs i rökdykning och en i första hjälpen, så det är långt över hundra timmar du sitter på skolbänken innan du är klar, säger Roger.

Ungdomsverksamheten är väldigt viktig inom förbundet, i och med att det är där rekryteringen sker.

Vad gör ni?

- På årsnivå har vi tre stora tillställningar. I maj är det kongress och vårmöte och då ordnas det samtidigt tävlingar i redskapshantering, både för damer och för herrar, säger Roger.

I samband med kongressen ordnas en parad och kongressen roterar mellan lokalförbunden. I år kommer kongressen att vara i Lovisa.

- I mitten av 1990-talet var det över 500 deltagare på kongresserna, men det har minskat. Vi har inte lyckats få traditionen att delta i kongressen och tävlingar att gå vidare bland de yngre i samma utsträckning, säger Roger.

På hösten ordnas årligen studiedagar och höstmöte. Sommarläger hör också till verksamheten. Brandkårsungdomar kommer på läger för att få utbildning och sedan övar de i praktiken hemma i den egna brandkåren. I sommar kommer lägret att ordnas i Kyrkslätt. Vart fjärde år ordnas större internationella läger med ungefär 3000 deltagare.

Hur ser organisationen ut?

- Inom vår organisation har vi 140 brandkårer i sex lokalförbund. I början av 1900-talet grundades det allmänna brandkåristförbundet men då den svenskspråkiga servicen inte fungerade där beslöt man att grunda ett eget förbund för att trygga den svenska servicen, berättar Roger.

FSB hör till SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland) där det finns 13 förbund varav ett är svenskt. De andra följer den gamla länsindelningen.

Ordförande för förbundet är Anna-Maja Henriksson och i styrelsen sitter representanter för lokalförbunden och fyra sakkunniga.

- När räddningslagen förnyades år 2011 var Thomas Blomqvist vår ordförande och då hade vi stor nytta av att som ordförande ha en person med möjlighet att öppna dörrar. Vice ordförande fungerar som min operativa förman, men när det gäller det strategiska så har vi stor nytta av en synlig frontfigur.

FSB får bidrag från brandskyddsfonden som täcker ungefär hälften av utgifterna, resten finansieras genom annan verksamhet.

- Åren fram till år 2019 kommer att vara intressanta. SOTE-reformen berör också räddningsväsendet och inget vet ännu hur det kommer att se ut, antagligen blir det ett enda stort räddningsområde i Nyland, där det idag finns fyra.

Fortfarande är svenska språket det centrala för FSB.

- Vi kunde bli bättre på både intern kommunikation till våra medlemmar och externt. Vi syns för dåligt, folk vet inte vad vi gör. Vi är filtret utåt gällande det svenska inom räddningsväsendet och vi är den som bevakar de svenska intressena, så på den biten behövs vi och där har vi också stöd från fältet, säger Roger.

 

Läs mer

Läs mer om förbundet, om deras utbildningar, tävlingar och sådant som kan vara bra för alla att känna till, exempelvis vad du borde ha i hemförrådet.

Årtal

1948 grundades Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

1989 började Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund utse Årets brandkårist

Siffror

140 brandkårer hör till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

6700 personer (ungefär) är med i de brandkårer, damavdelningar och ungdomsavdelningar som hör till Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Roger Roos, organisationschef på Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

64363_t.jpg

Landskapsreformen och räddningsväsendet

PÅ BORDET. Landskapsreformen betyder stora förändringar även för räddningsväsendet. Finlands svenska brand- och räddningsförbund försöker se möjligheter i förändringarna, som inte borde märkas för invånarna, skriver Roger Roos.Läs mera »
07.06.2018 kl. 07:30
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01