SLEF är bra på att organisera

15.03.2016 kl. 07:59
Kan du citera ditt förbunds målsättningsparagraf? Inte jag heller, men det kan personalen på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). De läste upp paragrafen i kör, men erkänner att de nyligen friskat upp minnet i samband med strategiarbete för föreningen. SLEF arbetar för att föra ut evangeliet i Svenskfinland och i missionsländerna.

- Vår målsättningsparagraf är intakt sedan år 1873 då Evangeliföreningen grundades, berättar Göran Stenlund, verksamhetsledare.

SLEF är en väckelserörelse inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och en av kyrkans sju officiella missionsorganisationer.

- Evangeliföreningen vill vara en kanal för det glada budskapet om Jesus Kristus. Inom Evangeliföreningen vill vi grunda all vår verksamhet på Bibeln och den lutherska bekännelsen. Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Vi vill betona Bibelns lära om frälsning av nåd, utan gärningar, genom tron på Jesus Kristus, säger Göran Stenlund.

Vad gör ni?

- Vi ordnar sommarläger för barn, ungefär femton läger varje år, mest i Österbotten men också på Åland och i södra Finland. Vi ordnar ungdomsläger flera gånger under året och har ungdomsgrupper som regelbundet träffas i Jakobstad, Vasa och Åbo, berättar ungdomssekreterare Ingrid Jern.

- Via vårt förlag ger vi ut tidskrifterna Barnavännen, Missionen Salamu och Sändebudet, böcker och lite musik. Antalet böcker varierar, men ett knappt tiotal per år. Vi är också återförsäljare. Förlagsverksamheten är ett led i att sprida budskapet, säger förlagschef David Forsblom.

Dessutom ordnas bland annat familjeläger och sommarfester.

Hur ser er ekonomi ut?

- Vi lever till stor del på gåvor, både från enskilda människor och via lutherska kyrkans församlingar. De flesta församlingarna använder en del av sina medel för missionsarbete utomlands och kanaliserar det via oss. Vi har också en del fastigheter som ger hyresintäkter, berättar Göran Stenlund.

Hur ser organisationen ut?

SLEF har ett trettiotal lokalavdelningar. Organisationen förenklas i och med att den regionala nivån minskar i betydelse då kommunikationssätten förändras. Medlemsantalet ligger knappt under tusen, men många fler är aktiva, till exempel skickas terminsprogrammet till knappt 5000 personer. De aktiva finns med i ett välskött kontaktregister, som de sektoransvariga sköter om. SLEF har kansli i Vasa och i Helsingfors och totalt 14 anställda i Finland. Dessutom har man 15 utsända i fyra länder.

- Det är relativt lätt att hitta människor som vill vara med i olika arbetsgrupper. Oftast är en ansvarig anställd med och vi ser det som en viktig del av verksamheten, en grej i sig, att planera verksamheten i ett arbetsteam. Det här sättet att arbeta, där en grupp samlas för att planera och fundera har också fungerat fostrande, många ungdomar har vuxit upp till duktiga organisatörer. De har lärt sig det organisatoriska via det kristna och har nytta av det i samhället, säger Brita Jern, missionsledare.

Samtidigt är nyrekrytering och att försäkra sig om återväxten något man hela tiden sysslar med.

- Förr gick man med och sen var man med, men idag är livsrytmen mer stressig. Många tar gärna emot det som erbjuds och är glada när de fått något då de åker hem, men det behövs också de som kavlar upp ärmarna och är med och jobbar, säger Göran Stenlund.

 

Läs mer

Kolla SLEF:s stadgar (om du vill veta vad personalen läste upp i kör för mig så var det paragraf 2), om missionsarbetet, om SLEF:s organisation och om SLEF Media som bland annat ger ut flera tidningar.

Årtal

1873 grundades Lutherska Evangeliföreningen i Finland, som är år 1922 delades på språklig grund och då grundades Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

1876 började tidningen Sändebudet ges ut av Lutherska Evangeliföreningen i Finland

1900 började Lutherska Evangeliföreningen med arbete i Japan, det första missionsområdet.

2016 började SLEF med missionsarbete i Etiopien.

Siffror

40 verksamhetsutrymmen äger SLEF, det är lägerområden, Luthersalar och bönehus.

1000 personer är det som mest på SLEF:s sommarsamlingar och inkommande sommar ordnas sommarfesten i Helsingfors.

Beatrice Nyholm och Brita Jern på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

67957_t.jpg

Frivilligt engagemang - nyckeln till att ordna evenemang

PÅ BORDET. För att kunna ordna många evenemang behövs ofta frivilligt engagemang. Edny Fors på Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland berättar hur de gör för att ordna familjelägret, ett av deras största evenemang. Läs mera »
01.03.2019 kl. 13:18