SLF har tagit fram en egen app

17.03.2016 kl. 10:18
En konsultorganisation som ser sig som mer kommersiell än ideell. En rådgivarorganisation som tagit fram en egen app för sin målgrupp. Svenska studieförbundet presenterar: Svenska lantbrukssällskapens förbund!

Svenska lantbrukssällskapens förbund är en centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen. Förbundet koordinerar verksamheten, utvecklar rådgivningsmaterial och tar ställning till utvecklingsfrågor på landsbygden.

- Vår roll är att vi är rådgivare och utvecklare. Det är de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen som sköter jobbet och hjälper jordbrukarna med goda råd, säger Kim Nordling, VD på SLF.

SLF har 35 medlemmar. Fyra av dessa är regionala lantbruks- och hushållningssällskap, övriga trettio är andra organisationer, firmor och samfund. De fyra regionala medlemmarna har personmedlemmar, totalt ca 1500 personer. Till SLF hör också 4H, som har ungefär 3500 ungdomsmedlemmar.

En av SLF:s uppgifter är att vara centralorganisation, vilket bland annat betyder att förhandla med statsmakten och sköta intressebevakningen, representera organisationen i olika sammanhang och ge utlåtanden.

En annan viktig del av verksamheten är utvecklingsarbete gällande de hjälpmedel som rådgivarna har i sitt arbete på fältet, men också om helt konkreta kunduppdrag.

- Kunduppdragen borde vara sällskapens uppgifter, men vi är också tvungna att söka inkomstkällor och åtar oss därför kunduppdrag, säger Kim Nordling.

Den årligen utkommande lantbrukskalendern är en institution i Svenskfinland.

- Lantbrukskalendern har utkommit sedan 1917 med undantag för åren 1920, 1921 och 1940. Samtidigt är det en utmaning då jordbrukarna är allt yngre och inte längre har användning för en papperskalender på samma sätt, berättar Kim.

En nyhet för i år är att då man köper Lantbrukskalendern så får man appen Utsädesräknaren på köpet, en app som SLF tagit fram för jordbrukarna. SLF ger också en andra böcker, främst faktamaterial.

Utbildning och information är också viktiga verksamhetsområden. På rådgivningsdagarna vartannat år träffas personer från hela organisationen. SLF ordnar utbildning och fortbildning för jordbrukarna, bland annat inom skatte- och ekonomiska frågor. SLF anlitas också ofta som föreläsare, bland annat för blivande agrologer på Novia. Sakkunskap finns både på trädgårdssidan, energisidan och för företagsledare och inom ekonomifrågor. För närmare tio år sedan började man också med energirådgivning kring alternativa energikällor och SLF har en sakkunnig som jobbar i hela Svenskfinland med detta.

Vilka är era största utmaningar?

- Förbundets ekonomi är en verkligt stor utmaning. Statsbidraget är numera under 20 procent av omsättningen, säger Kim.

Publikationsverksamheten hämtar in lite och andelen kunduppdrag ökar. SLF har också gått in för att medvetet öka bokföringstjänsterna, som erbjuds i hela Svenskfinland via ett bolag.

- Rådgivarnas sakkunskap är också en utmaning. Kunskapsmässigt måste vi hela tiden prestera på toppnivå för att vara konkurrenskraftiga i dagens massiva informationsflöde, säger Kim, och fortsätter:

- Marknadsföring och sociala medier och resurser för detta, båda finansiella och personella, är också en utmaning. Vi når nog ut, men den digitala tekniken är en utmaning. Ett undantag är appen vi tagit fram, säger Kim.

Vad är ni bäst på?

- Rådgivning gällande den ekonomiska biten, beskattning och företagsledning, säger Kim.

Han berättar också att jordbrukarnas antal sjunker hela tiden.

- Vid EU-inträdet fanns det 95 000 jordbrukare i Finland och nu räknar man med drygt 50 000. Vårt kundantal har inte sjunkit, så vi har ökat marknadsandelen, säger Kim.

 

Läs mer

Läs mer om organisationen, vilka tjänster som erbjuds, Lantbrukskalendern och appen utsädesräknaren.

Årtal

1910 grundades Svenska lantbrukssällskapens förbund

1917 utkom Lantbrukskalendern första gången. Den ges ut av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

1929 blev 4H en del av Svenska lantbrukssällskapens förbund

1959 flyttade Svenska lantbrukssällskapens förbund till Elisabetsgatan i Helsingfors, där kansliet fortfarande finns

2005 grundade Svenska lantbrukssällskapens förbund ett bokföringssällskap som säljer bokföringstjänster och deklarationer. Bolaget har nu tre anställda.

Siffror

200 kunder har bokföringssällskapet, som är ett bolag som ägs av Svenska lantbrukssällskapens förbund tillsammans med de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen.

2000 är upplagan på Lantbrukskalendern, som ges ut årligen av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

5000 jordbrukare finns det i Svenskfinland och 2500 kunder har rådgivningen inom Svenska lantbrukssällskapens förbund.

1200 odlings- och gödslingsplaner har Svenska lantbrukssällskapens förbund gjort i Svenskfinland, en balanserad gödsling är en viktig kugge i vattenvården.

Kim Nordling på Svenska lantbrukssällskapens förbund.

89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29