SLF har tagit fram en egen app

17.03.2016 kl. 10:18
En konsultorganisation som ser sig som mer kommersiell än ideell. En rådgivarorganisation som tagit fram en egen app för sin målgrupp. Svenska studieförbundet presenterar: Svenska lantbrukssällskapens förbund!

Svenska lantbrukssällskapens förbund är en centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen. Förbundet koordinerar verksamheten, utvecklar rådgivningsmaterial och tar ställning till utvecklingsfrågor på landsbygden.

- Vår roll är att vi är rådgivare och utvecklare. Det är de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen som sköter jobbet och hjälper jordbrukarna med goda råd, säger Kim Nordling, VD på SLF.

SLF har 35 medlemmar. Fyra av dessa är regionala lantbruks- och hushållningssällskap, övriga trettio är andra organisationer, firmor och samfund. De fyra regionala medlemmarna har personmedlemmar, totalt ca 1500 personer. Till SLF hör också 4H, som har ungefär 3500 ungdomsmedlemmar.

En av SLF:s uppgifter är att vara centralorganisation, vilket bland annat betyder att förhandla med statsmakten och sköta intressebevakningen, representera organisationen i olika sammanhang och ge utlåtanden.

En annan viktig del av verksamheten är utvecklingsarbete gällande de hjälpmedel som rådgivarna har i sitt arbete på fältet, men också om helt konkreta kunduppdrag.

- Kunduppdragen borde vara sällskapens uppgifter, men vi är också tvungna att söka inkomstkällor och åtar oss därför kunduppdrag, säger Kim Nordling.

Den årligen utkommande lantbrukskalendern är en institution i Svenskfinland.

- Lantbrukskalendern har utkommit sedan 1917 med undantag för åren 1920, 1921 och 1940. Samtidigt är det en utmaning då jordbrukarna är allt yngre och inte längre har användning för en papperskalender på samma sätt, berättar Kim.

En nyhet för i år är att då man köper Lantbrukskalendern så får man appen Utsädesräknaren på köpet, en app som SLF tagit fram för jordbrukarna. SLF ger också en andra böcker, främst faktamaterial.

Utbildning och information är också viktiga verksamhetsområden. På rådgivningsdagarna vartannat år träffas personer från hela organisationen. SLF ordnar utbildning och fortbildning för jordbrukarna, bland annat inom skatte- och ekonomiska frågor. SLF anlitas också ofta som föreläsare, bland annat för blivande agrologer på Novia. Sakkunskap finns både på trädgårdssidan, energisidan och för företagsledare och inom ekonomifrågor. För närmare tio år sedan började man också med energirådgivning kring alternativa energikällor och SLF har en sakkunnig som jobbar i hela Svenskfinland med detta.

Vilka är era största utmaningar?

- Förbundets ekonomi är en verkligt stor utmaning. Statsbidraget är numera under 20 procent av omsättningen, säger Kim.

Publikationsverksamheten hämtar in lite och andelen kunduppdrag ökar. SLF har också gått in för att medvetet öka bokföringstjänsterna, som erbjuds i hela Svenskfinland via ett bolag.

- Rådgivarnas sakkunskap är också en utmaning. Kunskapsmässigt måste vi hela tiden prestera på toppnivå för att vara konkurrenskraftiga i dagens massiva informationsflöde, säger Kim, och fortsätter:

- Marknadsföring och sociala medier och resurser för detta, båda finansiella och personella, är också en utmaning. Vi når nog ut, men den digitala tekniken är en utmaning. Ett undantag är appen vi tagit fram, säger Kim.

Vad är ni bäst på?

- Rådgivning gällande den ekonomiska biten, beskattning och företagsledning, säger Kim.

Han berättar också att jordbrukarnas antal sjunker hela tiden.

- Vid EU-inträdet fanns det 95 000 jordbrukare i Finland och nu räknar man med drygt 50 000. Vårt kundantal har inte sjunkit, så vi har ökat marknadsandelen, säger Kim.

 

Läs mer

Läs mer om organisationen, vilka tjänster som erbjuds, Lantbrukskalendern och appen utsädesräknaren.

Årtal

1910 grundades Svenska lantbrukssällskapens förbund

1917 utkom Lantbrukskalendern första gången. Den ges ut av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

1929 blev 4H en del av Svenska lantbrukssällskapens förbund

1959 flyttade Svenska lantbrukssällskapens förbund till Elisabetsgatan i Helsingfors, där kansliet fortfarande finns

2005 grundade Svenska lantbrukssällskapens förbund ett bokföringssällskap som säljer bokföringstjänster och deklarationer. Bolaget har nu tre anställda.

Siffror

200 kunder har bokföringssällskapet, som är ett bolag som ägs av Svenska lantbrukssällskapens förbund tillsammans med de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen.

2000 är upplagan på Lantbrukskalendern, som ges ut årligen av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

5000 jordbrukare finns det i Svenskfinland och 2500 kunder har rådgivningen inom Svenska lantbrukssällskapens förbund.

1200 odlings- och gödslingsplaner har Svenska lantbrukssällskapens förbund gjort i Svenskfinland, en balanserad gödsling är en viktig kugge i vattenvården.

Kim Nordling på Svenska lantbrukssällskapens förbund.

85778_t.jpg

Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?Läs mera »
29.03.2023 kl. 14:06
85723_t.jpg

Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.Läs mera »
27.03.2023 kl. 13:23
85633_t.jpg

Tidskriftshyllan på G18 ger smakprov på finlandssvenska tidskrifter

Nyfiken på tidskriftsutbudet i Svenkfinland? I tidskrifthyllan på G18 finns ett stort utbud finlandssvenska tidskrifter. Kom förbi och plocka med dig nya och gamla favoriter. Läs mera »
21.03.2023 kl. 15:02
85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35