SLF har tagit fram en egen app

17.03.2016 kl. 10:18
En konsultorganisation som ser sig som mer kommersiell än ideell. En rådgivarorganisation som tagit fram en egen app för sin målgrupp. Svenska studieförbundet presenterar: Svenska lantbrukssällskapens förbund!

Svenska lantbrukssällskapens förbund är en centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen. Förbundet koordinerar verksamheten, utvecklar rådgivningsmaterial och tar ställning till utvecklingsfrågor på landsbygden.

- Vår roll är att vi är rådgivare och utvecklare. Det är de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen som sköter jobbet och hjälper jordbrukarna med goda råd, säger Kim Nordling, VD på SLF.

SLF har 35 medlemmar. Fyra av dessa är regionala lantbruks- och hushållningssällskap, övriga trettio är andra organisationer, firmor och samfund. De fyra regionala medlemmarna har personmedlemmar, totalt ca 1500 personer. Till SLF hör också 4H, som har ungefär 3500 ungdomsmedlemmar.

En av SLF:s uppgifter är att vara centralorganisation, vilket bland annat betyder att förhandla med statsmakten och sköta intressebevakningen, representera organisationen i olika sammanhang och ge utlåtanden.

En annan viktig del av verksamheten är utvecklingsarbete gällande de hjälpmedel som rådgivarna har i sitt arbete på fältet, men också om helt konkreta kunduppdrag.

- Kunduppdragen borde vara sällskapens uppgifter, men vi är också tvungna att söka inkomstkällor och åtar oss därför kunduppdrag, säger Kim Nordling.

Den årligen utkommande lantbrukskalendern är en institution i Svenskfinland.

- Lantbrukskalendern har utkommit sedan 1917 med undantag för åren 1920, 1921 och 1940. Samtidigt är det en utmaning då jordbrukarna är allt yngre och inte längre har användning för en papperskalender på samma sätt, berättar Kim.

En nyhet för i år är att då man köper Lantbrukskalendern så får man appen Utsädesräknaren på köpet, en app som SLF tagit fram för jordbrukarna. SLF ger också en andra böcker, främst faktamaterial.

Utbildning och information är också viktiga verksamhetsområden. På rådgivningsdagarna vartannat år träffas personer från hela organisationen. SLF ordnar utbildning och fortbildning för jordbrukarna, bland annat inom skatte- och ekonomiska frågor. SLF anlitas också ofta som föreläsare, bland annat för blivande agrologer på Novia. Sakkunskap finns både på trädgårdssidan, energisidan och för företagsledare och inom ekonomifrågor. För närmare tio år sedan började man också med energirådgivning kring alternativa energikällor och SLF har en sakkunnig som jobbar i hela Svenskfinland med detta.

Vilka är era största utmaningar?

- Förbundets ekonomi är en verkligt stor utmaning. Statsbidraget är numera under 20 procent av omsättningen, säger Kim.

Publikationsverksamheten hämtar in lite och andelen kunduppdrag ökar. SLF har också gått in för att medvetet öka bokföringstjänsterna, som erbjuds i hela Svenskfinland via ett bolag.

- Rådgivarnas sakkunskap är också en utmaning. Kunskapsmässigt måste vi hela tiden prestera på toppnivå för att vara konkurrenskraftiga i dagens massiva informationsflöde, säger Kim, och fortsätter:

- Marknadsföring och sociala medier och resurser för detta, båda finansiella och personella, är också en utmaning. Vi når nog ut, men den digitala tekniken är en utmaning. Ett undantag är appen vi tagit fram, säger Kim.

Vad är ni bäst på?

- Rådgivning gällande den ekonomiska biten, beskattning och företagsledning, säger Kim.

Han berättar också att jordbrukarnas antal sjunker hela tiden.

- Vid EU-inträdet fanns det 95 000 jordbrukare i Finland och nu räknar man med drygt 50 000. Vårt kundantal har inte sjunkit, så vi har ökat marknadsandelen, säger Kim.

 

Läs mer

Läs mer om organisationen, vilka tjänster som erbjuds, Lantbrukskalendern och appen utsädesräknaren.

Årtal

1910 grundades Svenska lantbrukssällskapens förbund

1917 utkom Lantbrukskalendern första gången. Den ges ut av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

1929 blev 4H en del av Svenska lantbrukssällskapens förbund

1959 flyttade Svenska lantbrukssällskapens förbund till Elisabetsgatan i Helsingfors, där kansliet fortfarande finns

2005 grundade Svenska lantbrukssällskapens förbund ett bokföringssällskap som säljer bokföringstjänster och deklarationer. Bolaget har nu tre anställda.

Siffror

200 kunder har bokföringssällskapet, som är ett bolag som ägs av Svenska lantbrukssällskapens förbund tillsammans med de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen.

2000 är upplagan på Lantbrukskalendern, som ges ut årligen av Svenska lantbrukssällskapens förbund.

5000 jordbrukare finns det i Svenskfinland och 2500 kunder har rådgivningen inom Svenska lantbrukssällskapens förbund.

1200 odlings- och gödslingsplaner har Svenska lantbrukssällskapens förbund gjort i Svenskfinland, en balanserad gödsling är en viktig kugge i vattenvården.

Kim Nordling på Svenska lantbrukssällskapens förbund.

88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
20.11.2023 kl. 14:07
80669_t.jpg

Harriet Sundholm omvald vice ordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse har kommit igång med styrelsearbetet och valt arbetsutskott. En tyngdpunkt under året är att ta fram en ny strategi. Läs mera »
03.02.2022 kl. 08:41
76451_t.jpg

Engagerad och motiverad ordförandeduo

NYHET. Det gångna året har visat hur viktigt ett aktivt civilsamhälle är för att människor ska må bra. För att stöda de finlandssvenska förbunden har Förbundsarenan en given plats. Ordförande Viveca Hagmark och vice ordförande Harriet Sundholm ser fram emot ett aktivt år inom Förbundsarenan.Läs mera »
01.02.2021 kl. 15:17
71880_t.jpg

Harriet Sundholm ny viceordförande för Förbundsarenan

NYHET. Harriet Sundholm har valts till vice ordförande för Förbundsarenan. Hon vill fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med strategin och lyfter fram kompetenshöjning som ett speciellt viktigt område för förbunden.Läs mera »
27.01.2020 kl. 08:43
70627_t.jpg

Styrelsearbete - mer än bara mötesprotokoll

ARTIKEL. Vad innebär det egentligen att sitta med i Studieförbundets styrelse, annat än möten och mötesprotokoll? Styrelsemedlemmarna Harriet Sundholm och Kari Huhtala delar med sig av sina erfarenheter och varför de valt att sitta med i styrelsen.Läs mera »
01.10.2019 kl. 17:15
67126_t.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.Läs mera »
08.01.2019 kl. 12:44