Föreningen Brage lyfter fram folkkulturen

02.05.2016 kl. 14:12
Med temat dans firar Föreningen Brage i år sitt 110-årsjubileum. Föreningen har som målsättning att förena det akademiska och det praktiska och att lyfta fram finlandssvensk folkkultur. Föreningen har också copyright på alla finlandssvenska folkdräkter.

- En karakteristisk bit för Brage är att vi kombinerar amatörer och yrkesfolk. Det är en lustig blandning av folk. En utmaning är att få nya medlemmar och att få yngre generationer att hitta det som skulle engagera dem. Vem som helst kan bli medlem och ofta går medlemskapet hos oss i arv, men vem som helst kan bli medlem, berättar verksamhetsledare Karin Pedersen.

I slutet av 1800-talet fanns en bred rörelse i Europa där man ville samla in folkkulturen innan den försvann. Föreningen Brage grundades 1906 av Otto Andersson, som ville skapa en föreningen där man sysslade med att utöva folkkultur och den verksamheten skulle gå hand i hand med forskningen.

Idag har föreningen Brage verksamhet inom olika sektioner. Folklivssektionen fungerar idag som ett nätverk för folklorister och etnologer. Det finns ett aktivt folkdanslag, kammarkören Idun, ett spelmanslag och en stråkorkester.

- Sektionerna har självständig verksamhet, men rapporterar till mig och styrelsen. Alla sektioner har sin verksamhet här i våra utrymmen på Kaserngatan i Helsingfors, berättar Karin.

Föreningen äger utrymmena, som också hyrs ut till andra.

- Vi samarbetar med flera andra. Folkdansringen har verksamhet och kansli här i våra utrymmen och många andra använder regelbundet vår festsal. Vi är intresserade av alla former av samarbete, där vi kan bidra med ett stort kunnande och utrymmen, säger Karin.

- Föreningen syfte är att bevara och skapa samt genom utövande verksamhet göra folklig kultur känd. Vi tolkar det här med finlandssvensk folkkultur brett. De senaste åren har vi utvidgat verksamheten mot barnfamiljer och vi erbjuder utrymmen åt unga grupper som vill uppträda, berättar Karin.

Förutom verksamhet inom de olika sektionerna, som sköter sig ganska självständigt, ordnar man kurser och evenemang som är öppna för allmänheten. Verksamheten har förnyats och numera sysslar man också med bland annat uppsökande verksamhet, eftersom det är svårt att till exempel få barn att delta i regelbunden verksamhet. Man besöker skolor och bjuder in dagisgrupper, förskolegrupper och skolklasser för att till exempel låta barn prova folkdräkter, dansa och leka.

En stor del av verksamheten är Dräktbyrån, som upprätthåller ett museum och arkiv där man samlat folkdräkter. De gamla plagg som finns där utgör grunden för rekonstruktioner och är modelldräkter för de finlandssvenska folkdräkterna. En dräktkonsult finns på plats tre dagar i veckan och arbetar bland annat med att svara på frågor, hjälpa till med att hitta material, sälja tyger och ge råd och personer som kanske har eller vill ha en folkdräkt.

- Intresset för folkdräkter har stigit lite de senaste åren. Många körer använder folkdräkter och om någon ärver en folkdräkt kanske man behöver en ny del, säger Karin.

 

Läs mer

Läs mer om föreningen, om organisationen, verksamhet för barn och om de olika sektionerna.

 

Årtal

1906 grundades Föreningen Brage

1938 kom Föreningen Brage till Kaserngatan. Flytten gick då från Bulevarden.

2006 renoverades Föreningen Brages festsal. Den kompletta renoveringen, som förde lokalerna tillbaka till sin ursprungliga glans, blev klar till hundraårsjubileet.

2016 på sommaren kommer Föreningen Brages danslag att resa Mexiko för att delta i en världsomfattande folkdansfestival.

Siffror

230 medlemmar har Föreningen Brage, men verksamheten når långt fler. Under år 2015 hade man 215 kurs- och seminariedeltagare och publikantalet på tillställningarna uppgick till 440.

400 kvadratmeter är Föreningen Brages utrymmen på Kaserngatan i Helsingfors.

Verksamhetsledare Karin Pedersen på Föreningen Brage.

62371_t.jpg

Folkdräkter, förskolor och festförberedelser

PÅ BORDET. År 2018 har börjat med buller och bång på Brage. Ringlekar med förskolebarn, seminarium kring folkdräkter och strategiarbete - verksamhetsledare Karin Pedersen trivs i Bragehemmet.Läs mera »
13.02.2018 kl. 09:56