Föreläsningar och material i aktuella frågor

16.05.2016 kl. 10:14
Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.

- Vårt syfte är att arbeta för elevernas välmående i skolorna och se till att föräldrarnas röst hörs i skolorna och i samhället, säger verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä.

Hem och skola grundades av några aktiva föräldrar och från att ha haft endast frivilliga som drev verksamheten har man idag fem anställda på kansliet, en deltidsredaktör för tidningen Hem & Skola och ett stor föreläsarnätverk. För tre år sedan anställdes en projektledare för att utveckla verksamhet för föräldraföreningar vid daghem och antalet anslutna föreningar växte med femtio till 270 då daghemmens föräldraföreningar fick ansluta sig.

- Vi har ett nätverk med föreläsare och erbjuder dessa föreläsare till våra medlemsföreningar. Föräldraföreningarna ordnar mellan sjuttio och hundra föreläsningar varje år, berättar Micaela.

Personalen på förbundet föreläser också själva, bland annat för blivande klass-, ämnes- och barnträdgårdslärare och vikten av positiv samverkan mellan skola och föräldrar.

- Just nu jobbar vi också med interaktiva föräldramöten och säljer paket till lärarkollegier, berättar Micaela.

Förbundet Hem och Skola samarbetar med många olika organisationer.

- Vi är bra på att nätverka och samarbeta. Samtidigt är det ett positivt problem att så många vill samarbeta med oss, eftersom vi når ut till en så stor befolkningsgrupp. Det är givande, men också krävande att hela tiden vara ute och samverka, koordinera och vara kreativ, säger Micaela.

Hon lyfter fram att en av förbundets styrkor är att det är en smidig organisation.

- Får vi en idé och får vi finansiering så är det bara att förverkliga, säger Micaela.

Just nu sköter Hem och Skola sekretariatet för ett nordiskt samarbetsnätverk.

- Värderingarna och samhällena för de nordiska skolorna likanr varandra så mycket att vå både kan bidra och få nya impulser via det nordiska nätverket. Dessutom har vi kommit överens om att material och idéer får kopieras fritt inom nätverket eftersom vi inte konkurrerar med varandra, berättar informatör Maarit Westerén som håller i trådarna för nätverket.

Ett aktuellt projekt är Skolkontakt, där elever från olika regioner får möjlighet att träffas, lära känna varandra och skapa kompisrelationer.

- Projektet började förra våren och denna vår har fyra klasser åkt på besök till en klass i en annan region. De som har varit med är väldigt nöjda, men det har varit svårt att få ut informationen, berättar planerare Heidi Lithén.

En av de största utmaningarna personalen på Hem och skola har är att nå ut med informationen.

- Vi skickar ut information och tycker att folk borde ha nåtts, men det byts personer så ofta i våra föreningar att det är svårt att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade. Och det att vi skickat ut information flera gånger betyder inte att den nått fram, konstaterar Heidi.

- Hem och skola är en jättebra verksamhetsidé som appellerar till folk på det personliga planet. Det berör alla. Dessutom är det bevisligen så att man med små insatser kan få stor utdelning. På sikt motverkar vår verksamhet marginalisering och utslagning eftersom vi jobbar förebyggande, säger Micaela.

Läs mer

Läs mer om förbundet, aktuellt, tidningen Hem & skola, om vad förbundet gett ut för material och rapporten från Föräldrabarometern 2015.

Årtal

1969 grundades Förbundet Hem och Skola i Finland.

1970 anställdes den första verksamhetsledaren på deltid på Förbundet Hem och Skola i Finland och året därpå anställdes en kanslisekreterare.

1974 började tidningen Vi & vår skola ges ut av Förbundet Hem och Skola i Finland. Nu heter tidningen Hem & skola.

1976 fick Förbundet Hem och Skola i Finland en splitterny skrivmaskin till sitt kansli.

1977 fick Förbundet Hem och Skola i Finland sin första toalett,då kansliet flyttade från en källarlokal till utrymmen med en toalett.

2014 blev det möjligt för föräldraföreningar vid daghem att bli medlemmar i Förbundet Hem och skola i Finland.

Siffror

25 koppar kaffe per vecka går det åt på Förbundet Hem och Skola i Finlands kansli.

270 föreningar är med i Förbundet Hem och Skola i Finland.

36000 är upplagan på tidningen Hem & skola, som delas ut till alla skolelevers hem och ges ut av Förbundet Hem och Skola i Finland.

2135 föräldrar deltog i Föräldrabarometern år 2015, om gjordes av Förbundet Hem och Skola i Finland.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50