FSL driver lärarnas intressen

20.05.2016 kl. 12:33
Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.

Finlands Svenska Lärarförbund FSL är ett fackförbund för alla finlandssvenska lärare, lektorer och rektorer. FSL har ungefär 5000 medlemmar, vilket betyder nästan alla svenskspråkiga lärare på inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet i Finland. Medlemsvärvning är ändå ett aktuellt tema även för Lärarförbundet.

- Vår studerandeförening har målmedvetet arbetat för att rekrytera nya medlemmar. På ett år har vi fått 90 nya studerandemedlemmar. Som bollplank och stöd har studerandena ett par av dem som sitter runt vårt styrelsebord. Att bli medlem kan vi inte längre se som en självklarhet, säger Christer Holmlund, ordförande för FSL.

- Vi har märkt att det är vanligt att tänka att ”jag är inte medlem om inte jag får något”. Många tar gärna del av det goda, men är inte beredda att göra jobbet inom en förening eller ett förbund. Det här är en riskfaktor för oss och vi jobbar kontinuerligt med detta, säger Christer.

Som ordförande är han ofta den som syns och hörs och som för förbundets talan. Samtidigt är han förman för personalen och har nästan rollen av en verksamhetsledare.

- Lite udda är vår organisationsmodell, men den har också många fördelar, säger Christer.

En av utmaningarna för honom är att han ska vara ledare för två grupper, både leda styrelsearbetet och leda personalen.

- Om man har en väldigt passiv styrelse tenderar detta att leda till att kansliet får en större roll, men kansliet har för all del egentligen ingen beslutande roll. Har man en för aktiv styrelse leder det till att den kan blanda sig i det som kansliet gör. En fungerande dialog är därför otroligt viktig, och där har ordföranden en central roll, säger Christer.

FSL är mitt inne i en organisationsförändringsprocess, där målsättningen är att man till följande förbundskongress ska presentera ett förslag på ny organisationsmodell. Kongressen samlas vart fjärde år och nästa är sommaren 2018. Idag är det kongressen som är högsta beslutande organ, men på förslag är att införa ett förbundsråd eller fullmäktige som högsta beslutande organ.

- Vår organisationsmodell härstammar i stort sett från år 1974 och borde därför uppdateras, säger Christer.

Grunden till nuvarande FSL lades då de svenskspråkiga folkskollärarförbundet slog ihop påsarna med de svenskspråkiga medlemmarna i det tvåspråkiga förbundet för läroverkslärare. Det nya svenska, samlande lärarförbundet blev en del av stora riksförbundet Lärarnas Fackorganisation LFO. Numera heter förbundet Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

- OAJ har ingen svensk förkortning för det skulle bli UFO, skämtar Christer.

Lärarförbundets viktigaste uppgift är att bevaka lärarnas och rektorernas intressen. Det görs i samarbete med OAJ.

- Vi har gett ifrån oss den centrala förhandlingsrätten till OAJ som för hela fältets talan. Vi sköter bland annat information och utbildning på svenska. Vårt verksamhetsspråk är svenska och vi bevakar den finlandssvenska skolans och lärarnas intressen, främst inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna, säger Christer.

I Sverige finns det en skild rektorsförening. I FSL (och OAJ) samsas lärare och skolledare.

- Vi är ett professionsbaserat förbund, vi är inte låsta vid behörighet, säger Christer.

En utmaning som FSL arbetar med är lärarnas arbetsbelastning.

- Det är utmanande när lärare får fler och fler arbetsuppgifter. Många lärare är plikttrogna och vill göra sitt arbete väl. Det är svårt att sätta gränser för engagemang. Detta är en av våra styrkor, men samtidigt en utmaning. Jag är stolt över våra lärare, de gör att bra jobb, säger Christer.

Läs mer

Läs mer om aktuellt i FSL, om organisationen, tidningen Läraren och fem orsaker till att bli medlem i FSL.

Årtal

1974 grundades Svenska Lärarförbundet i Finland, numera Finlands svenska lärarförbund

1984 var den senaste lärarstrejken. År 1995 var det nära att bli strejk, men den avblåstes i sista stund, uppger Finlands svenska lärarförbund.

1986 blev Lilly Hollsten ordförande för Finlands svenska lärarförbund

1998 blev Dan Johansson ordförande för Finlands svenska lärarförbund

2014 blev Christer Holmlund ordförande för Finlands svenska lärarförbund

Siffror

60 personer deltog i kursen för lärarstuderande ”How to get a lärarjobb” som ordnades av Finlands svenska lärarförbund.

20 nummer per år utkommer av tidningen Läraren, som ges ut av Finlands svenska lärarförbund

31 föreningar är med i Finlands svenska lärarförbund, 30 lärarföreningar och en förening för lärarstuderande.

5000 medlemmar har Finlands Svenska Lärarförbund, vilket är ungefär 95 procent av alla svenskspråkiga lärare. Av dessa är 4300 yrkesaktiva, resten är pensionärer eller studerande.

 

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03