Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

13.07.2016 kl. 12:40
Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.

- Vi har inte hållit oss kvar i gamla kvarlevor utan kunnat förnya förvaltningen under min tid på förbundet, berättar förbundssekreterare Tim Karike.

Under våren inreddes också kansliet som finns i Ulrikasborg i Helsingfors för att motsvara nya arbetssätt och hela verksamheten och administrationen har setts över.

- Vi har övergått från en heltidsarvoderad ordförande till en anställd ordförande, vilket betyder att ordförande till exempel har rätt till privat arbetsplatshälsovård, och det kan betyda mycket för en ung person på sitt första jobb, säger Tim.

För många är FSS en första arbetsplats, och för den som får jobbet som AD för den kalender förbundet ger ut eller medlemstidningen Elevbladet betyder det att ens arbete når ut till tusentals medlemmar.

- Jag är för tillfället den som arbetat längst på förbundet, och jag har arbetat här i ett år, säger Tim.

Under våren var fyra rekryteringar aktuella och under sommaren blev ännu en rekrytering aktuell, då Tim själv bestämde sig för att gå vidare mot nya utmaningar.

- Förbundets tidigare anställda har klarat sig väl på arbetsmarknaden, vilket berättar om förbundets förmåga att stöda individuell utveckling. Då det är stor omsättning på posterna så betyder det att vi varje år börjar praktiskt taget från noll när det gäller till exempel relationer till samarbetsparters. Vi är medlem i ett tjugotal förbund och det är en viktig del av vår verksamhet att både understöda dem finansiellt samt genom att delta bland annat i styrelsearbetet, säger Tim.

FSS medlemskår består av elever som går på högstadiets övre klasser, gymnasiet och andra stadiet. Förbundet stöder elevkårsverksamhet och är en kontaktlänk mellan olika finlandssvenska skolor. Många ansluter sig till förbundet på grund av medlemskortet, ett studiekort som ger studieförmåner.

- Vi har brett mellan väggarna och högt till tak. Vi bevakar alla skolungdomars intressen i Svenskfinland oberoende om de är medlemmar eller inte, säger Tim.

Demokratifostran hör också till verksamheten och via olika evenemang såsom Elevriksdagen som är FSS stadgeenliga årsmöte, lär man ut bland annat mötesteknik och ger ungdomar från olika städer en möjlighet att nätverka och skapa vänskapsband.

Förbundets verksamhet drivs mestadels med understöd av ministeriet samt de stora finlandssvenska fonderna som är en stor fördel samt trygghet.

- Det starka förtroendet som förbundet åtnjuter innebär också ett stort ansvar att sköta oss väl och våra förvaltningsreformer har därför mottagits varmt. Vi har vågat granska vår verksamhet kritiskt och inte bara upprätthållit gamla rutiner, säger Tim.

Läs mer

Läs mer om förbundet, Elevriksdagen och Elevbladet.

Årtal

1921 grundades Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, som är Europas äldsta skolungdomsförbund.

2000 började förbundet ge ut ungdomskalendern, som är en unik medlemsförmån. FSS är numera det enda skolungdomsförbundet som ger ut en tryckt kalender då de övriga övergått till elektroniska.

Siffror

28 aktiva ungdomar engagerar sig i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS beslutsorgan.

3 heltidsanställda har Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.

 

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03