Niord ordnar program för medlemmarna

17.08.2016 kl. 08:27
Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.

- Vi är den näststörsta föreningen inom Finland Ekonomer, men vi är äldst. Vi bevakar de svenska intressena i förbundet, berättar Heidi Nielsen, tf verksamhetsledare på Ekonomföreningen Niord.

Namnet Niord kommer från handelns och sjöfartens gud i den nordiska mytologin.

- Vår mission är att vi ska vara en svenskspråkig ekonomgemenskap som skapar nätverk, utvecklar medlemmarnas kompetens och bevakar deras intressen. Vi arbetar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden, säger Heidi Nielsen.

Medlemmarna får du också de förmåner och tjänster som Finlands Ekonomer erbjuder, bland annat karriärvägledning och hjälp att hitta jobb.

- Vi marknadsför också Finlands Ekonomers tjänster till våra medlemmar. Om en av våra medlemmar får ett nytt jobb kan man få hjälp av en jurist att kolla arbetsavtalet och annat liknande, säger Heidi.

Föreningen har nyligen förnyat sin visuella identitet och arbetat med sin strategi och värdegrund. Programmet de erbjuder sina medlemmar marknadsförs främst via Niordbladet.

- De som kommer på våra evenemang är nöjda, men vi har svårt att få deltagare. Speciellt yngre har så mycket annat. Vi har både studerande, unga ekonomer, ekonomer mitt i karriären och pensionärer som medlemmar och vi försöker erbjuda något för alla, säger Heidi.

Kansliet finns i Böle i Finlands Ekonomers utrymmen och förutom verksamhetsledaren har föreningen även en anställd organisationssekreterare.

Läs mer

Läs mer om Niord, organisationen och senaste numret av Niordbladet.

Årtal

1909 då Högre Svenska Handelsläroverket inledde sin verksamhet bildade eleverna Föreningen Niord. Föreningen blev år 1919 Studentföreningen Niord, som var en föregångare till dagens studentkår (SHS), och en del av dessa medlemmar beslöt att bilda en seniorklubb som fortsättning efter att man examinerats. Studentföreningen Niords Seniorklubb grundades 1924, vilket räknas som officiellt datum för grundandet av Ekonomföreningen Niord.

Siffror

4 gånger per år utkommer Niord-bladet till alla medlemmar. Upplagan är 4000 exemplar.

13 procent av Ekonomföreningen Niords medlemmar bor i Österbotten, resten bor i huvudstadsregionen.

62752_t.jpg

Gemenskap via föreningslivet

PÅ BORDET. Också Ekonomföreningen Niord funderar över sjunkande medlemsantal. Verksamhetsledare Catarina Söderström reflekterar över orsakerna.Läs mera »
06.03.2018 kl. 12:59