Niord ordnar program för medlemmarna

17.08.2016 kl. 08:27
Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.

- Vi är den näststörsta föreningen inom Finland Ekonomer, men vi är äldst. Vi bevakar de svenska intressena i förbundet, berättar Heidi Nielsen, tf verksamhetsledare på Ekonomföreningen Niord.

Namnet Niord kommer från handelns och sjöfartens gud i den nordiska mytologin.

- Vår mission är att vi ska vara en svenskspråkig ekonomgemenskap som skapar nätverk, utvecklar medlemmarnas kompetens och bevakar deras intressen. Vi arbetar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden, säger Heidi Nielsen.

Medlemmarna får du också de förmåner och tjänster som Finlands Ekonomer erbjuder, bland annat karriärvägledning och hjälp att hitta jobb.

- Vi marknadsför också Finlands Ekonomers tjänster till våra medlemmar. Om en av våra medlemmar får ett nytt jobb kan man få hjälp av en jurist att kolla arbetsavtalet och annat liknande, säger Heidi.

Föreningen har nyligen förnyat sin visuella identitet och arbetat med sin strategi och värdegrund. Programmet de erbjuder sina medlemmar marknadsförs främst via Niordbladet.

- De som kommer på våra evenemang är nöjda, men vi har svårt att få deltagare. Speciellt yngre har så mycket annat. Vi har både studerande, unga ekonomer, ekonomer mitt i karriären och pensionärer som medlemmar och vi försöker erbjuda något för alla, säger Heidi.

Kansliet finns i Böle i Finlands Ekonomers utrymmen och förutom verksamhetsledaren har föreningen även en anställd organisationssekreterare.

Läs mer

Läs mer om Niord, organisationen och senaste numret av Niordbladet.

Årtal

1909 då Högre Svenska Handelsläroverket inledde sin verksamhet bildade eleverna Föreningen Niord. Föreningen blev år 1919 Studentföreningen Niord, som var en föregångare till dagens studentkår (SHS), och en del av dessa medlemmar beslöt att bilda en seniorklubb som fortsättning efter att man examinerats. Studentföreningen Niords Seniorklubb grundades 1924, vilket räknas som officiellt datum för grundandet av Ekonomföreningen Niord.

Siffror

4 gånger per år utkommer Niord-bladet till alla medlemmar. Upplagan är 4000 exemplar.

13 procent av Ekonomföreningen Niords medlemmar bor i Österbotten, resten bor i huvudstadsregionen.

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03