FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

07.10.2016 kl. 08:56
Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.

Socialförbundet har nyligen genomgått en stor förändring då RAY – förbundets huvudfinansiär – drog in sin finansiering och istället ökade anslagen till SOSTE (Suomen Sosiaali ja Terveys ry) för svensk verksamhet. Socialförbundet ingick därför ett avtal med SOSTE och förbundets verksamhetsledare överfördes till SOSTE med titeln specialsakkunnig. SOSTE är takorganisation för andra organisationer inom social- och hälsovård och har 16 finlandssvenska medlemsorganisationer.

- Innan jag började hade de ingen svensk verksamhet, så jag fick starta från noll, berättar Emma-Lena Lybäck, som vikarierade som specialsakkunnig, till nyligen, då ordinarie tjänsteinnehavare Maria Helsing återvände till arbetet.

Maria är också verksamhetsledare för Socialförbundet, men tjänsten är numera endast en halv dag i veckan. Socialförbundet fortsätter sin verksamhet, även om förutsättningarna är annorlunda.

Finlands svenska socialförbund ordnar bland annat lokala träffar för personer som arbetar inom handikappsektorn.

- Ett viktigt syfte med verksamheten är att skapa nätverk där de som jobbar inom den sociala sektorn får träffas, utbyta erfarenheter och fortbilda sig, säger Maria.

Hon konstaterar att mycket tid går åt till att arbeta med juridiska frågor.

- Det är utmanande att tolka olika lagparagrafer och viktigt att diskutera med jurister samt dela erfarenheter. En viktig del av verksamheten är att påverka, till exempel genom att skriva utlåtanden i socialpolitiska frågor.

- En stor del av våra träffar och utbildningar är sådant som statliga organisationer borde göra. Men de gör det bara på finska, säger Maria.

Förbundet deltar också aktivt i olika projekt med sina samarbetspartners. I samarbete med Novia lämnades förbundet nyligen in en ansökan till RAY om finansiering för ett projekt kring brukarperspektiv. Samarbetet med Novia har också resulterat i en seminariedag om ungas risk för marginalisering. Också andra seminariedagar har arrangerats, exempelvis tillsammans med Vasa förvaltningsdomstol kring barnskyddsfrågor.

Medlemsrekryteringen är viktig. Medlemmar som går i pension eller byter bransch säger upp sitt medlemskap, men samtidigt kommer det in nya i branschen som ska engageras. Nyligen infördes exempelvis ett studerandemedlemskap. Som medlem får man delta i kurser, seminarier och andra utbildningar som ordnas av socialförbundet. Informationen till medlemmarna går i huvudsak ut genom förbundets medlemsbrev 4 gånger per år. Utöver medlemsbrevet får medlemmarna också tidningen SOS Aktuellt samt Omslaget.

Läs mer

Läs mer om Finlands Svenska Socialförbund.

Årtal

1928 grundades Finlands svenska socialförbund

1992 anställdes Finlands Svenska Socialförbunds första verksamhetsledare, Boris Björklund.

2015 gick Finlands Svenska Socialförbund med i SOSTE

Siffror

300 medlemmar har Finlands Svenska Socialförbund

4 gånger per år får medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund nyhetsbrev

86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+ mobilitetsprogram. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31