FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

07.10.2016 kl. 08:56
Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.

Socialförbundet har nyligen genomgått en stor förändring då RAY – förbundets huvudfinansiär – drog in sin finansiering och istället ökade anslagen till SOSTE (Suomen Sosiaali ja Terveys ry) för svensk verksamhet. Socialförbundet ingick därför ett avtal med SOSTE och förbundets verksamhetsledare överfördes till SOSTE med titeln specialsakkunnig. SOSTE är takorganisation för andra organisationer inom social- och hälsovård och har 16 finlandssvenska medlemsorganisationer.

- Innan jag började hade de ingen svensk verksamhet, så jag fick starta från noll, berättar Emma-Lena Lybäck, som vikarierade som specialsakkunnig, till nyligen, då ordinarie tjänsteinnehavare Maria Helsing återvände till arbetet.

Maria är också verksamhetsledare för Socialförbundet, men tjänsten är numera endast en halv dag i veckan. Socialförbundet fortsätter sin verksamhet, även om förutsättningarna är annorlunda.

Finlands svenska socialförbund ordnar bland annat lokala träffar för personer som arbetar inom handikappsektorn.

- Ett viktigt syfte med verksamheten är att skapa nätverk där de som jobbar inom den sociala sektorn får träffas, utbyta erfarenheter och fortbilda sig, säger Maria.

Hon konstaterar att mycket tid går åt till att arbeta med juridiska frågor.

- Det är utmanande att tolka olika lagparagrafer och viktigt att diskutera med jurister samt dela erfarenheter. En viktig del av verksamheten är att påverka, till exempel genom att skriva utlåtanden i socialpolitiska frågor.

- En stor del av våra träffar och utbildningar är sådant som statliga organisationer borde göra. Men de gör det bara på finska, säger Maria.

Förbundet deltar också aktivt i olika projekt med sina samarbetspartners. I samarbete med Novia lämnades förbundet nyligen in en ansökan till RAY om finansiering för ett projekt kring brukarperspektiv. Samarbetet med Novia har också resulterat i en seminariedag om ungas risk för marginalisering. Också andra seminariedagar har arrangerats, exempelvis tillsammans med Vasa förvaltningsdomstol kring barnskyddsfrågor.

Medlemsrekryteringen är viktig. Medlemmar som går i pension eller byter bransch säger upp sitt medlemskap, men samtidigt kommer det in nya i branschen som ska engageras. Nyligen infördes exempelvis ett studerandemedlemskap. Som medlem får man delta i kurser, seminarier och andra utbildningar som ordnas av socialförbundet. Informationen till medlemmarna går i huvudsak ut genom förbundets medlemsbrev 4 gånger per år. Utöver medlemsbrevet får medlemmarna också tidningen SOS Aktuellt samt Omslaget.

Läs mer

Läs mer om Finlands Svenska Socialförbund.

Årtal

1928 grundades Finlands svenska socialförbund

1992 anställdes Finlands Svenska Socialförbunds första verksamhetsledare, Boris Björklund.

2015 gick Finlands Svenska Socialförbund med i SOSTE

Siffror

300 medlemmar har Finlands Svenska Socialförbund

4 gånger per år får medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund nyhetsbrev

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
55326_t.jpg

Finlands skogscentral stöder skogsägare

Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.Läs mera »
25.08.2016 kl. 08:37
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03