FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

07.10.2016 kl. 08:56
Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.

Socialförbundet har nyligen genomgått en stor förändring då RAY – förbundets huvudfinansiär – drog in sin finansiering och istället ökade anslagen till SOSTE (Suomen Sosiaali ja Terveys ry) för svensk verksamhet. Socialförbundet ingick därför ett avtal med SOSTE och förbundets verksamhetsledare överfördes till SOSTE med titeln specialsakkunnig. SOSTE är takorganisation för andra organisationer inom social- och hälsovård och har 16 finlandssvenska medlemsorganisationer.

- Innan jag började hade de ingen svensk verksamhet, så jag fick starta från noll, berättar Emma-Lena Lybäck, som vikarierade som specialsakkunnig, till nyligen, då ordinarie tjänsteinnehavare Maria Helsing återvände till arbetet.

Maria är också verksamhetsledare för Socialförbundet, men tjänsten är numera endast en halv dag i veckan. Socialförbundet fortsätter sin verksamhet, även om förutsättningarna är annorlunda.

Finlands svenska socialförbund ordnar bland annat lokala träffar för personer som arbetar inom handikappsektorn.

- Ett viktigt syfte med verksamheten är att skapa nätverk där de som jobbar inom den sociala sektorn får träffas, utbyta erfarenheter och fortbilda sig, säger Maria.

Hon konstaterar att mycket tid går åt till att arbeta med juridiska frågor.

- Det är utmanande att tolka olika lagparagrafer och viktigt att diskutera med jurister samt dela erfarenheter. En viktig del av verksamheten är att påverka, till exempel genom att skriva utlåtanden i socialpolitiska frågor.

- En stor del av våra träffar och utbildningar är sådant som statliga organisationer borde göra. Men de gör det bara på finska, säger Maria.

Förbundet deltar också aktivt i olika projekt med sina samarbetspartners. I samarbete med Novia lämnades förbundet nyligen in en ansökan till RAY om finansiering för ett projekt kring brukarperspektiv. Samarbetet med Novia har också resulterat i en seminariedag om ungas risk för marginalisering. Också andra seminariedagar har arrangerats, exempelvis tillsammans med Vasa förvaltningsdomstol kring barnskyddsfrågor.

Medlemsrekryteringen är viktig. Medlemmar som går i pension eller byter bransch säger upp sitt medlemskap, men samtidigt kommer det in nya i branschen som ska engageras. Nyligen infördes exempelvis ett studerandemedlemskap. Som medlem får man delta i kurser, seminarier och andra utbildningar som ordnas av socialförbundet. Informationen till medlemmarna går i huvudsak ut genom förbundets medlemsbrev 4 gånger per år. Utöver medlemsbrevet får medlemmarna också tidningen SOS Aktuellt samt Omslaget.

Läs mer

Läs mer om Finlands Svenska Socialförbund.

Årtal

1928 grundades Finlands svenska socialförbund

1992 anställdes Finlands Svenska Socialförbunds första verksamhetsledare, Boris Björklund.

2015 gick Finlands Svenska Socialförbund med i SOSTE

Siffror

300 medlemmar har Finlands Svenska Socialförbund

4 gånger per år får medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund nyhetsbrev

55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50
54921_t.jpg

Ny strategi gör SFV:s verksamhet tydligare

Svenska folkskolans Vänner (SFV) har länge arbetat med att stödja bildningsarbetet bland finlandssvenskarna. Det är en bred och mångfacetterad uppgift och nu förbereds en ny strategi som ska börja gälla 2018.Läs mera »
21.11.2016 kl. 10:41
54869_t.jpg

Dynamiskt kansli och moderna system hos Finlands Svenska Scouter

För personalen på Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli är ingen dag den andra lik. Man stödjer medlemskårerna, driver projekt, sköter om fortbildning för ledare och personal samt arbetar tillsammans med förbundets förtroendevalda med verksamheten.Läs mera »
18.11.2016 kl. 07:57
54835_t.jpg

FRK i Åboland behöver fler medlemmar

Röda korset i Finland är ett offentligrättsligt samfund och en av Finlands största medborgarorganisationer. Det senaste året har varit exceptionellt i och med de stora flyktingvågorna och det finns utrymme för fler att engagera sig.Läs mera »
16.11.2016 kl. 13:49
54814_t.jpg

Kurser och information för bättre psykisk hälsa

Ett av Psykosociala förbundets viktigaste verktyg i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa är olika former av rehabiliteringskurser. Genom information vill man också sprida kunskap och minska på fördomar.Läs mera »
15.11.2016 kl. 13:05
54662_t.jpg

Samfundet Folkhälsan är kittet

När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.Läs mera »
07.11.2016 kl. 07:54
54551_t.jpg

FSS arbetar för jämställdhet

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) arbetar för att jämställa personer med synnedsättning i kulturellt, socialt och ekonomiskt hänseende. Synskadade har stor nytta av kommunikationsteknologi, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram punktskriften, synskadades eget läs- och skriftspråk.Läs mera »
02.11.2016 kl. 09:52
54529_t.jpg

Ordkonstskola och eftisledare

Bland de projekt som Sydkustens landskapsförbund drivit genom åren har ordkonsten, som idag finns samlad i Ordkonstskolan, hört till de mest uppskattade. Minst lika viktigt är arbetet för god kvalitet inom svensk småbarnsfostran och utbildning. Sydkusten har också ett helhetsansvar och rollen av expertorganisation för eftisverksamheten i Svenskfinland.Läs mera »
01.11.2016 kl. 07:44
54512_t.jpg

Finländska idrottsrörelsens omorganisation ger FSI utmaningar

Finlands Svenska Idrott FSI är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland. Verksamheten når årligen långt över 100 000 personer.Läs mera »
31.10.2016 kl. 10:42