FRK i Åboland behöver fler medlemmar

16.11.2016 kl. 13:49
Röda korset i Finland är ett offentligrättsligt samfund och en av Finlands största medborgarorganisationer. Det senaste året har varit exceptionellt i och med de stora flyktingvågorna och det finns utrymme för fler att engagera sig.

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare vid Åbolands distrikt, berättar att distriktet tidigare hade 1800 medlemmar, men att medlemsantalet har sjunkit och det kommer att krävas mycket jobb för att få det att öka igen. Arbetet har dock redan burit frukt, under år 2015 kunde man konstatera att medlemsantalet redan började öka.

- Inom Röda Korset kan man jobba med värderingar man brinner för. Ca 11 procent av medlemmarna i Finlands Röda kors är svenskspråkiga. Det är ändå sällan några problem med att få folk att ställa upp när det finns konkreta behov, som att till exempel att sortera kläder. Men annan verksamhet, till exempel att ge mentalt stöd, kräver att man går igenom kurser först.

Alla medlemmar är med i en lokalavdelning. Det finns en hel del verksamhet att engagera sig i. Röda Korset stödjer bland annat myndigheter med till exempel efterspaningskedjor som kan kallas in av polisen då någon är försvunnen. Vidare ordnas första hjälpen-utbildningar och man tillhandahåller nödhjälp vid olyckor. Röda Korset driver också vänverksamhet och erbjuder mentalt stöd vid kriser och katastrofer, för att nämna några delar av verksamheten.

Inom Röda korset finns det i Finland tolv distrikt, och Åbolands distrikt är ett av dessa. Distriktet har tio avdelningar, från Iniö till Hitis.

- Distriktets roll är att fungera som länk mellan Röda Korsets centralbyrå och lokalavdelningarna, samt att stöda lokalavdelningarna. Vi ordnar utbildningar, producerar material samt hjälper till med rekryteringar och planering. Och så är vi med ute på fältet en hel del. Men vi behöver inte jobba så mycket med att bygga upp ett brand. Vi har redan gott om synlighet och de flesta har någon sorts kontakt med Röda korset, berättar Annalena.

Ett sådant område är blodgivningen. Varje år får omkring 50 000 patienter hjälp tack vare de över 100 000 frivilliga blodgivare som ger blod genom Röda Korsets försorg.

Röda Korset arbetar också med flyktingmottagning och driver mottagningscentraler. Flyktingvågen under hösten innebar att sju mottagningsställen på en månad utökades till 107 stycken. Också i Åboland fanns beredskapen att snabbt starta en mottagningscentral i Nagu.

- Vi har beredskapen. Det finns planer för hur man hanterar sådana här situationer, konstaterar Annalena.

Distriktet är trots allt inte särskilt stort sett till personalmängd. Åbolands Röda Kors har 4,5 anställda, jämfört med finskspråkiga Varsinais-Suomen Piiris 20 anställda. Det är tack vare bland annat bidrag från RAY som man har resurser att upprätthålla krisberedskap och hantera oväntade situationer.

Läs mer

Läs mer om FRK Åbolands distrikt.

Årtal

1877 grundades Finlands Röda Kors

1935 inledde Åbolands distrikt sin verksamhet

Siffror

260 vänner finns inom Åbolands distrikts vänverksamhet, men det räcker inte riktigt till för behovet.

86 000 medlemmar i Finlands Röda Kors, varav 1800 i Åbolands distrikt.