Finlands skogscentral stöder skogsägare

25.08.2016 kl. 08:37
Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.

Finlands skogscentral är en rådgivningsorganisation för skogsägare.

- Vi sysslar med information, utbildning, rådgivning och också övervakning. Finlands skogscentral har inga medlemmar utan är närmast en myndighet, även om vi inte är statliga, berättar Anders Wikberg, utbildningsplanerare inom södra serviceområdet.

- Vi övervakar att lagarna följs, att ingen till exempel avverkar skog utan att plantera ny. Skogsägare som är berättigade till statsstöd får också stödet via oss, berättar Anders.

Finlands skogscentral är indelat i fem serviceområden. Till södra serviceområdet hör Nyland, Åboland och de svenskspråkiga regionerna längs kusten. Skogscentralens huvudkontor är i Lahtis och totalt är antalet anställda ungefär 530, varav ungefär 100 jobbar inom södra serviceområdet.

- Vi firade hundraårsjubileum för några år sedan och har bytt namn många gånger under historien. Det var ledande personer inom Föreningen för skogskultur som grundande det som idag är Finlands skogscentral då de första skogslagarna kom, berättar Anders.

- Från att först ha varit orolig för att skogen skulle ta slut, ändrades perspektivet och sedan kom även övervakningsbiten med. Myndighetsövervakningen växte och verksamheten utvecklades, säger Anders.

Idag handlar verksamheten inte enbart om om skogsvård, utan även om till exempel bioenergi och turism.

- Mer än åttio procent av skogen i Finland ägs av privatpersoner. Det är inte så ovanligt att någon som ärvt skog kommer hit och frågar var deras skog är, säger Anders.

Skogsägare erbjuds service av olika slag, till exempel tjänsten minskog.fi, där man kan se information om sin skog, såsom åtgärdsförslag, volymen på trädbeståndet och naturobjekten enkelt på kartan.

- Det finns stödtjänster bara man vågar fråga efter dem. Många vågar inte fråga eftersom man kanske är rädd för att inte förstå svaret om man inte vet något alls om skogsbruk, men vi strävar efter att hjälpa. Målsättningen är att vi vill aktivera skogsbruket, att skogsägarna ska sköta sin skog och inte bara ha en skog någonstans och inte bry sig om den. Vi ger dem verktyg för det, säger Nina Jungell, som också jobbar inom det södra serviceområdet.

Skogscentralen samlar också in data om Finlands skogar.

- Det är en lagstadgad uppgift för oss. Vi följer upp och följer med skogarna i Finland, säger Nina.

Skogscentralens södra serviceområde ordnar över hundra utbildningstillfällen per år. Dessutom ordnas utbildningar och kurser inom specifika projekt.

- Vi ordnar allt från seminarier till specifika utbildningar inom olika ämnen inom skogsbruk, till exempel röjsågsanvändning eller hur man ansöker om stöd för skogsbruk, berättar Anders.

För allmänheten lyfter man på olika sätt fram teman såsom skogens betydelse och val av olika energiformer, medan de mer specifika kurserna riktar sig till skogsägare och fackmän.

- Framtidens skogsägare är barnen och vi brukar bland annat ordna skogsdagar för skolor. Hösten 2015 var ungefär 200 skolelever från Malax och Närpes ute i skogen en dag och gick en bana med olika uppgifter i skogen. Det var både skoj och samtidigt lärde de sig mer om skogen, säger Anders.

Skogscentralens viktigaste kunder är skogsägarna. Verksamheten har ändå breddats och handlar numera även om friluftsliv, turism och att skogen är bra för hälsan.

- Skogen handlar idag inte bara om att producera trä eller virke. På Skogscentralen arbetar vi också med träförädling, byggande, bioenergi, att elda med flis, skydd av skog, bär, svamp och vilt och mycket mer gällande skogen, för att nämna några exempel. Ta kontakt med oss om ni vill samarbeta kring något gällande skogen, hälsar Anders Wikberg och Nina Jungell på Finlands skogscentral.

Läs mer

Läs mer om Skogscentralen.

Årtal

1917 Skogsvårdsnämnder grundas i länen för att övervaka att skogslagen efterföljs

1996 Skogsnämnderna blir regionala skogscentraler. De tretton självständiga skogscentralernas verksamhetsområden täcker hela landet.

2015 Skogscentralen ändrades till en processorganisation och de tretton regionenheterna slogs ihop till fem serviceområden.

Siffror

700 000 skogsägare finns det i Finland uppger man på Finlands skogscentral.

54113_t.jpg

Man ska kunna bo och livnära sig på landsbygden

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) arbetar med att ta tillvara landsbygdens och sina medlemmars intressen. Man satsar speciellt på ungdomar, synlighet och ansvar.Läs mera »
10.10.2016 kl. 09:35
54077_t.jpg

FSSF med i SOSTE sedan RAY ändrat sin finansieringsmodell

Finlands Svenska Socialförbund bildades 1928 som intresseorganisation för beslutsfattare och personal inom socialvården. Numera har förbundet ca 300 person- och fem organisationsmedlemmar.Läs mera »
07.10.2016 kl. 08:56
52995_t.jpg

Niord ordnar program för medlemmarna

Nytta, nöje och nätverk. Det erbjuder Ekonomföreningen Niord sina knappt 4000 medlemmar.Läs mera »
17.08.2016 kl. 08:27
52975_t.jpg

Frikyrklig samverkan vill diskutera värderingar

Genom Frikyrklig samverkan samarbetar sex frikyrkosamfund kring utbildning, biståndsarbete och intressebevakning.Läs mera »
16.08.2016 kl. 10:06
52650_t.jpg

Skolungdomsförbundet har förnyat förvaltningen

Med nytt medlemsregister, nytt ekonomisystem och nya förvaltningsrutiner har Finlands svenska skolungdomsförbund FSS tagit stora kliv framåt som ett aktivt förbund.Läs mera »
13.07.2016 kl. 12:40
50906_t.jpg

FSL driver lärarnas intressen

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har en heltidsanställd ordförande, som både leder styrelsen och är förman för personalen. Det medför både fördelar och nackdelar, men Christer Holmlund trivs bra.Läs mera »
20.05.2016 kl. 12:33
50769_t.jpg

Föreläsningar och material i aktuella frågor

Förbundet Hem och Skola i Finland är en smidig organisation som på olika sätt arbetar för en trygg skolvardag för alla barn. Personalen trivs, har roligt tillsammans och skrattar mycket samtidigt som de ambitiöst tar itu med nya projekt.Läs mera »
16.05.2016 kl. 10:14
50681_t.jpg

FDUV vill modernisera synen på utvecklingsstörning

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV, ordnar sommarläger, familjekurser och seminarier för sina medlemmar. FDUV har de senaste åren vuxit och inlett flera nya projekt för att förbättra servicen för personer med utvecklingsstörning.Läs mera »
12.05.2016 kl. 10:03