Finlands skogscentral stöder skogsägare

25.08.2016 kl. 08:37
Äger du skog? Det finns många skogsägare i Finland, och alla dessa kan via Finlands skogscentral få råd, stöd och hjälp.

Finlands skogscentral är en rådgivningsorganisation för skogsägare.

- Vi sysslar med information, utbildning, rådgivning och också övervakning. Finlands skogscentral har inga medlemmar utan är närmast en myndighet, även om vi inte är statliga, berättar Anders Wikberg, utbildningsplanerare inom södra serviceområdet.

- Vi övervakar att lagarna följs, att ingen till exempel avverkar skog utan att plantera ny. Skogsägare som är berättigade till statsstöd får också stödet via oss, berättar Anders.

Finlands skogscentral är indelat i fem serviceområden. Till södra serviceområdet hör Nyland, Åboland och de svenskspråkiga regionerna längs kusten. Skogscentralens huvudkontor är i Lahtis och totalt är antalet anställda ungefär 530, varav ungefär 100 jobbar inom södra serviceområdet.

- Vi firade hundraårsjubileum för några år sedan och har bytt namn många gånger under historien. Det var ledande personer inom Föreningen för skogskultur som grundande det som idag är Finlands skogscentral då de första skogslagarna kom, berättar Anders.

- Från att först ha varit orolig för att skogen skulle ta slut, ändrades perspektivet och sedan kom även övervakningsbiten med. Myndighetsövervakningen växte och verksamheten utvecklades, säger Anders.

Idag handlar verksamheten inte enbart om om skogsvård, utan även om till exempel bioenergi och turism.

- Mer än åttio procent av skogen i Finland ägs av privatpersoner. Det är inte så ovanligt att någon som ärvt skog kommer hit och frågar var deras skog är, säger Anders.

Skogsägare erbjuds service av olika slag, till exempel tjänsten minskog.fi, där man kan se information om sin skog, såsom åtgärdsförslag, volymen på trädbeståndet och naturobjekten enkelt på kartan.

- Det finns stödtjänster bara man vågar fråga efter dem. Många vågar inte fråga eftersom man kanske är rädd för att inte förstå svaret om man inte vet något alls om skogsbruk, men vi strävar efter att hjälpa. Målsättningen är att vi vill aktivera skogsbruket, att skogsägarna ska sköta sin skog och inte bara ha en skog någonstans och inte bry sig om den. Vi ger dem verktyg för det, säger Nina Jungell, som också jobbar inom det södra serviceområdet.

Skogscentralen samlar också in data om Finlands skogar.

- Det är en lagstadgad uppgift för oss. Vi följer upp och följer med skogarna i Finland, säger Nina.

Skogscentralens södra serviceområde ordnar över hundra utbildningstillfällen per år. Dessutom ordnas utbildningar och kurser inom specifika projekt.

- Vi ordnar allt från seminarier till specifika utbildningar inom olika ämnen inom skogsbruk, till exempel röjsågsanvändning eller hur man ansöker om stöd för skogsbruk, berättar Anders.

För allmänheten lyfter man på olika sätt fram teman såsom skogens betydelse och val av olika energiformer, medan de mer specifika kurserna riktar sig till skogsägare och fackmän.

- Framtidens skogsägare är barnen och vi brukar bland annat ordna skogsdagar för skolor. Hösten 2015 var ungefär 200 skolelever från Malax och Närpes ute i skogen en dag och gick en bana med olika uppgifter i skogen. Det var både skoj och samtidigt lärde de sig mer om skogen, säger Anders.

Skogscentralens viktigaste kunder är skogsägarna. Verksamheten har ändå breddats och handlar numera även om friluftsliv, turism och att skogen är bra för hälsan.

- Skogen handlar idag inte bara om att producera trä eller virke. På Skogscentralen arbetar vi också med träförädling, byggande, bioenergi, att elda med flis, skydd av skog, bär, svamp och vilt och mycket mer gällande skogen, för att nämna några exempel. Ta kontakt med oss om ni vill samarbeta kring något gällande skogen, hälsar Anders Wikberg och Nina Jungell på Finlands skogscentral.

Läs mer

Läs mer om Skogscentralen.

Årtal

1917 Skogsvårdsnämnder grundas i länen för att övervaka att skogslagen efterföljs

1996 Skogsnämnderna blir regionala skogscentraler. De tretton självständiga skogscentralernas verksamhetsområden täcker hela landet.

2015 Skogscentralen ändrades till en processorganisation och de tretton regionenheterna slogs ihop till fem serviceområden.

Siffror

700 000 skogsägare finns det i Finland uppger man på Finlands skogscentral.

55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50
54921_t.jpg

Ny strategi gör SFV:s verksamhet tydligare

Svenska folkskolans Vänner (SFV) har länge arbetat med att stödja bildningsarbetet bland finlandssvenskarna. Det är en bred och mångfacetterad uppgift och nu förbereds en ny strategi som ska börja gälla 2018.Läs mera »
21.11.2016 kl. 10:41
54869_t.jpg

Dynamiskt kansli och moderna system hos Finlands Svenska Scouter

För personalen på Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli är ingen dag den andra lik. Man stödjer medlemskårerna, driver projekt, sköter om fortbildning för ledare och personal samt arbetar tillsammans med förbundets förtroendevalda med verksamheten.Läs mera »
18.11.2016 kl. 07:57
54835_t.jpg

FRK i Åboland behöver fler medlemmar

Röda korset i Finland är ett offentligrättsligt samfund och en av Finlands största medborgarorganisationer. Det senaste året har varit exceptionellt i och med de stora flyktingvågorna och det finns utrymme för fler att engagera sig.Läs mera »
16.11.2016 kl. 13:49
54814_t.jpg

Kurser och information för bättre psykisk hälsa

Ett av Psykosociala förbundets viktigaste verktyg i arbetet med psykisk hälsa och ohälsa är olika former av rehabiliteringskurser. Genom information vill man också sprida kunskap och minska på fördomar.Läs mera »
15.11.2016 kl. 13:05
54662_t.jpg

Samfundet Folkhälsan är kittet

När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.Läs mera »
07.11.2016 kl. 07:54