Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

13.12.2016 kl. 15:05
Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.

- Vårt medlemsantal växer stadigt och just nu har vi nästan 20 000 medlemmar Jag har inte träffat alla, men många, säger verksamhetsledare Berit Dahlin på Svenska pensionärsförbundet.

Samtidigt är rekrytering av nya medlemmar väldigt viktigt, eftersom det finns ett naturligt bortfall av medlemmar.

- Det finns en gråzon, många tror att när man blir pensionär så hör man automatiskt till Svenska pensionärsförbundet. Många känner att de hör hit även om de kanske inte är medlemmar, säger Berit.

- Vi arbetar med trivsel, samhörighet och att motverka ensamhet. Via en pensionärsförening kan man komma ut, få nya vänner och må bättre, säger Berit.

Intressebevakning är också en viktig bit av verksamheten. Föreningarna är aktiva lokalt och regionalt och förbundet nationellt.

- Tack vare vår ordförande Ole Norrback är det många dörrar som öppnas. Vi besöker riksdagen, social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen… Vi har uppvaktat VR om pensionärspriset på tågresor. Vi jagar på med blåslampa i sådana frågor, säger Berit.

Att ta vara på den kunskap och erfarenhet som pensionärerna har är också en viktig del av verksamheten.

- Vi försöker få våra medlemmar med överallt. Vi föreslår gärna pensionärer som representanter till olika förtroendeuppdrag inom andra organisationer, så att inte pensionärsperspektivet glöms bort, säger Berit.

Temat för i år är ”IT för alla” och genom ett treårigt RAY-finansierat projekt har vi anställt en IT-koordinator. Målsättningen är att aktivera och öka kunskapen och intresset för datorer och informations- och kommunikationsteknik bland svenska pensionärer i Finland.

- Vi utbildar it-handledare som sedan lär ut vidare hur man använder datorn. Vi har bra resultat, det är många som börjat använda modern teknik och som ivrigt hjälper andra att också komma igång, säger Berit.

En nyhet för i år att styrelsen tillsatt en arbetsgrupp gällande utbildning.

- Vi har strukturerat och skrivit ner alla de utbildningar vi erbjuder. Vi arbetar med en plan för en längre period för att planera in våra kurser i bland annat webbsidor, intressebevakning och att skriva.

Förbundets finansiering kommer från RAY, Svenska kulturfonden och andra stiftelser och fonder.

- Just nu har vi inga stora hotbilder. Pensionärerna ökar och många vill gärna gå med i en förening och vara aktiva. Vår största förening just nu finns i Närpes och den har över tusen medlemmar. På våra sommarfester kan det vara 800 deltagare, större evenemang med 400 deltagare är vardagsmat för oss. Det tycker jag är ganska roligt! säger Berit.

Läs mer

Läs mer om förbundet, om föreningarna och om aktuellt inom förbundet.

Årtal

1972 grundades Svenska pensionärsförbundet.

Siffror

16500 är upplagan på Svenska pensionärsförbundets tidning God tid, som utkommer med nio nummer per år.

74 föreningar med nästan 20 000 medlemmar finns det i Svenska Pensionärsförbundet.

1800 nya medlemmar fick Svenska Pensionärsförbundet år 2015.

74196_t.jpg

Så här engageras nya medlemmar

ARTIKEL. Svenska pensionärsförbundet utnämndes till Årets förbund 2020 på grund av förbundets goda insats för att öka medlemsantalet och engagera nya medlemmar. Nu delar de med sig av sina tips för lyckad medlemsrekrytering.Läs mera »
23.07.2020 kl. 18:51
73537_t.jpg

Ökat medlemsantal och social gemenskap ger Svenska pensionärsförbundet titeln Årets förbund

Svenska pensionärsförbundet har utsetts till Årets förbund 2020. Förbundet har under 2019 genom långsiktigt arbete och en framgångsrik medlemskampanj rekryterat ett stort antal nya medlemmar. Se videon från utdelningstillfället!Läs mera »
13.05.2020 kl. 07:43
70660_t.jpg

Den spännande jakten på nya medlemmar

PÅ BORDET. Varför måste en förening alltid ha ett växande medlemsantal? Den frågan ställer många föreningsaktiva när Patrick Ragnäs besöker deras förening i egenskap av ombudsman på Svenska pensionärsförbundet.Läs mera »
04.10.2019 kl. 08:19
69206_t.jpg

Alla förbund kan öka medlemsantalet genom hårt arbete

ARTIKEL. Nedåtgående medlemssiffror är vardag inom många finlandssvenska förbund. Svenska pensionärsförbundet och Svensk Ungdom hör till dem som trotsar trenden och istället höjer sitt medlemsantal. De avslöjar hur de gjort. Läs mera »
22.05.2019 kl. 10:11
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47