Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

13.01.2017 kl. 07:58
Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.

- Då Församlingsförbundet grundades fanns inte gemensamma institutioner som Kyrkostyrelsen och Kyrkans central för det svenska arbetet. Dessa har nu tagit över många av de uppgifter som Församlingsförbundet skötte. Men församlingsförbundets verksamhet når också nya områden, berättar verksamhetsledare Kalle Sällström.

Förra året tog förbundet över verksamheten på lägergården Snoan i Lappvik från Lärkkulla. Snoan har fungerat som retreatgård i mer än 40 år och ägs av Retreatstiftelsen.

- Verksamheten inom församlingsförbundet utvecklas. Det är en ny infallsvinkel att vi har ett fysiskt ställe. Nu ska vi sköta om platsen och fylla den med verksamhet, berättar Kalle Sällström.

En person kommer att arbeta på deltid med att koordinera verksamheten på retreatgården. Dessutom finns det frivilliga som hjälper till.

Ett område man fokuserar på är de förtroendevalda inom församlingarna och bland annat ordnar Församlingsförbundet träffar och utbildning för förtroendevalda. Bland annat driver förbundet LekMannaAkademin i samarbete med de kyrkliga folkhögskolorna Lärkkulla, Kredu och Efo. Akademin erbjuder skräddarsydda och modulbaserade kurser för församlingarna och deras frivilliga. Församlingsförbundets ordinarie verksamhet omfattar både kurser och punktinsatser på kulturområdet, till exempel filmfestivaler och en bibelblogg har varit aktuella. Dessutom ordnas olika resor.

Samarbete är nyckelordet för Församlingsförbundet.

- Någon har en idé och funderar på om vi kan förverkliga den tillsammans. Då kan vi bidra med vårt nätverk och hjälpa till med planering och finansiering så att det kan bli något konkret av idéerna, berättar Kalle.

Församlingsförbundet äger också förlaget Fontana Media. Utgivningsverksamheten har sina rötter i förbundets begynnelse, då man gav ut biblar, psalmböcker och annan teologisk litteratur. Av skattetekniska skäl omvandlades utgivningsverksamheten på 1970-talet till ett aktiebolag. Det är Fontana Media som ger ut den svenskspråkiga församlingstidningen Kyrkpressen.

- Vi har precis gett ut en ny psalmbok med 147 nya sånger som fått psalmstatus, berättar Kalle om samarbetet med Fontana Media.

Församlingsförbundet förvaltar även en barnfond samt några andra mindre fonder med utdelningar vart fjärde år. Några alltför stora utmaningar tornar inte upp sig inför framtiden. Kalle konstaterar att man måste vara mån om samarbetet med andra aktörer på det kyrkliga fältet. Man ska inte skapa onödig konkurrens utan försöka hitta sin plats i helheten.

Årtal

1920 grundades Församlingsförbundet.

1922 grundades den kyrkliga veckotidningen Församlingsbladet.

1970 blev Församlingsbladet tidningen Kyrkpressen.

1974 omvandlades förbundets bokförlag till aktiebolaget Fontana Media Ab.

2015 övertog församlingsförbundet retreatgården Snoan.

Siffror

60 församlingar i Borgå stift är medlemmar i Församlingsförbundet. Dessutom har förbundet 680 enskilda medlemmar.

71880_t.jpg

Harriet Sundholm ny viceordförande för Förbundsarenan

NYHET. Harriet Sundholm har valts till vice ordförande för Förbundsarenan. Hon vill fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med strategin och lyfter fram kompetenshöjning som ett speciellt viktigt område för förbunden.Läs mera »
27.01.2020 kl. 08:43
65636_t.jpg

Vem vill vara förtroendevald?

PÅ BORDET. Vilka förväntningar har vi på förtroendevalda och vilket stöd får de i sitt uppdrag? Det funderar man på inom Församlingsförbundet då församlingsvalet står för dörren, skriver verksamhetsledare Kalle Sällström.Läs mera »
05.10.2018 kl. 07:35