Stöd och information för diabetessjuka

19.01.2017 kl. 08:07
För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.

- Det kan ta upp till två år innan du helt förstår vad det innebär att leva med diabetes, berättar föreningens sekreterare Carina Källström.

- Det kan kännas väldigt svårt när man får beskedet och det kan kännas som om man måste lämna bort saker som kakor och kalas och att man inte får äta något gott. Men när du väl lärt dig leva med din diabetes är det inte så svårt.

Mendis verksamhet sträcker sig från Sibbo i öst till Kyrkslätt i väst. Föreningens syfte är att informera om diabetes och diabetesvård samt stödja medlemmarna i egenvården. Till verksamheten hör träffar och motionstillfällen där föreningen ordnar gymnastik i konditionssal samt vattengymnastik för sina medlemmar. Ibland ordnas också matlagningskurser och teaterutfärder. Informationen går ut till medlemmarna både via nyhetsbrev och föreningens tidning.

- Medlemmarna vill gärna ha kamratstöd och någon att fråga om råd. Diabetes är din egen individuella sjukdom och beter sig aldrig helt lika hos två personer, berättar Carina.

Carina konstaterar också att attityderna kring diabetes inte alltid är vad de borde vara. Ett exempel är att det kan finnas läkare som skuldbelägger någon som drabbats av typ 2-diabetes, som är starkt ärftligt och ofta har en genetisk förklaring.

Mendi är medlemmar i Diabetesförbundet i Finland. Föreningen samarbetar också med Folkhälsan, som ordnar rehabiliteringskurser för diabetessjuka. Via dessa kurser kommer många i kontakt med Mendi och blir medlemmar.

Läs mer

Läs mer om föreningen Mendi.

Årtal

2003 grundades Mendi, Mellersta Nylands Diabetesförening

Siffror

330 medlemmar i alla åldrar har Mendi

300.000+ diagnosticerade med diabetes i Finland

Bild av Mendis logo

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31