Leder vägen mot år 2020

20.01.2017 kl. 13:08
Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.

Aktion Österbotten har status som en lokal aktionsgrupp (LAG) inom Leader, vilket innebär att man ansvarar för att implementera den lokala utvecklingsstrategin och delar ut understöd för olika projekt. Verksamhetsledare Mathias Högbacka berättar att föreningens målsättning är att vara en motor för landsbygdsutvecklingen i Österbotten.

- Vi kan stå till tjänst med rådgivning, ordna möten och konferenser samt förmedla information. Dessutom både initierar vi projekt och medverkar i dem. Vi ger också rådgivning gällande webbtjänsten Hyrrä, där olika aktörer kan ansöka om stöd för landsbygdsutvecklingen, säger Mathias.

Vad är då målen som man siktar mot till år 2020? I planen för verksamheten målas en vision upp av Österbottens kusttrakter som ”ett pärlband av lokalt livfulla gemenskaper”. För att möta behoven hos dessa gemenskaper stödjer Aktion Österbotten projekt som förstärker ett flertal områden, från kunskaps- och innovationsmiljö, till socialt kapital och mångsidig näringsstruktur. Såväl de lokala byagemenskaperna som det internationella samarbetet ska stärkas.

I praktiken är Aktion Österbotten en takorganisation för olika föreningar som arbetar med landsbygdsutveckling samt traktens kommuner och samkommuner. Föreningen har sina rötter i den österbottniska frivilligorganisationen Studiefrämjandet, som hade bildats på 1950-talet. Studiefrämjandet fungerade som oregistrerad förening och utgjorde en samlingspunkt för folkrörelserna. Först i slutet på 1990-talet registrerades föreningen, då Finlands inträde i EU öppnade möjligheten att bedriva verksamhet inom EU:s landsbygdsutveckling, Leader. På fältet uppnåddes enighet om att Studiefrämjandet skulle bli det österbottniska verktyget för Leader. År 2009 gick Studiefrämjandet ihop med Svenska Österbottens Byar och organisationen bytte då namn till Aktion Österbotten.

Förutom Leader står Aktion Österbotten också på flera ben. De beviljar även finansiering inom fiske-Leader för liknande utvecklingsåtgärder men med koppling till fiskerinäringen. Dessutom upprätthåller Aktion Österbotten även Byaverksamhet och fungerar som byaverksamhetens centralorganisation i regionen.

- Det är en hel del samverkan mellan olika aktörer, berättar Mathias.

- Ibland är det mycket som krockar. Det brukar vara så att alla gärna vill koordinera, men ingen vill bli koordinerad, konstaterar han med ett skratt.

Läs mer

Lär mer om Aktion Österbotten.

Årtal

2009 bytte Studiefrämjandet i Österbotten namn till Aktion Österbotten i och med sammanslagning med Svenska Österbottens Byar

2013 tog senaste Leader-period slut

2014 – 2020 pågår nuvarande Leader-period

Siffror

60 000 personmedlemmar indirekt genom medlemsorganisationerna räknar Aktion Österbotten med.

11,2 miljoner i Leader-pengar från EU

9,45 miljoner av dessa fördelas till projekt, resten för att upprätthålla administrationen.

3,5 euro per kommuninvånare och år bidrog kommunerna med på verksamhetsområdet under förra Leader-perioden (kommunal medfinansiering som krävs)

71328_t.jpg

Invånarnära utveckling aktuellt inom Finlands Byar

NYHET. Suomen Kylät - Finlands Byars mål är att fungera som ett nätverk för lokala utvecklare, både på landsbygden och i stadsdelar. På höstmötet valdes Gunilla Wasström från Pomoväst och Mathias Högbacka från Aktion Österbotten in i styrelsen. Läs mera »
03.12.2019 kl. 12:23
68332_t.jpg

Kom ihåg att ha roligt tillsammans

Arbetsvälmående har varit ett aktuellt tema inom Svenska studieförbundet under det senaste året i och med Förbundsbarometern. På förbundsfrukosten i Vasa gjorde vi en gallup bland förbundsanställda där vi bad dem om tips för arbetsvälmående.Läs mera »
20.03.2019 kl. 12:07