Leder vägen mot år 2020

20.01.2017 kl. 13:08
Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.

Aktion Österbotten har status som en lokal aktionsgrupp (LAG) inom Leader, vilket innebär att man ansvarar för att implementera den lokala utvecklingsstrategin och delar ut understöd för olika projekt. Verksamhetsledare Mathias Högbacka berättar att föreningens målsättning är att vara en motor för landsbygdsutvecklingen i Österbotten.

- Vi kan stå till tjänst med rådgivning, ordna möten och konferenser samt förmedla information. Dessutom både initierar vi projekt och medverkar i dem. Vi ger också rådgivning gällande webbtjänsten Hyrrä, där olika aktörer kan ansöka om stöd för landsbygdsutvecklingen, säger Mathias.

Vad är då målen som man siktar mot till år 2020? I planen för verksamheten målas en vision upp av Österbottens kusttrakter som ”ett pärlband av lokalt livfulla gemenskaper”. För att möta behoven hos dessa gemenskaper stödjer Aktion Österbotten projekt som förstärker ett flertal områden, från kunskaps- och innovationsmiljö, till socialt kapital och mångsidig näringsstruktur. Såväl de lokala byagemenskaperna som det internationella samarbetet ska stärkas.

I praktiken är Aktion Österbotten en takorganisation för olika föreningar som arbetar med landsbygdsutveckling samt traktens kommuner och samkommuner. Föreningen har sina rötter i den österbottniska frivilligorganisationen Studiefrämjandet, som hade bildats på 1950-talet. Studiefrämjandet fungerade som oregistrerad förening och utgjorde en samlingspunkt för folkrörelserna. Först i slutet på 1990-talet registrerades föreningen, då Finlands inträde i EU öppnade möjligheten att bedriva verksamhet inom EU:s landsbygdsutveckling, Leader. På fältet uppnåddes enighet om att Studiefrämjandet skulle bli det österbottniska verktyget för Leader. År 2009 gick Studiefrämjandet ihop med Svenska Österbottens Byar och organisationen bytte då namn till Aktion Österbotten.

Förutom Leader står Aktion Österbotten också på flera ben. De beviljar även finansiering inom fiske-Leader för liknande utvecklingsåtgärder men med koppling till fiskerinäringen. Dessutom upprätthåller Aktion Österbotten även Byaverksamhet och fungerar som byaverksamhetens centralorganisation i regionen.

- Det är en hel del samverkan mellan olika aktörer, berättar Mathias.

- Ibland är det mycket som krockar. Det brukar vara så att alla gärna vill koordinera, men ingen vill bli koordinerad, konstaterar han med ett skratt.

Läs mer

Lär mer om Aktion Österbotten.

Årtal

2009 bytte Studiefrämjandet i Österbotten namn till Aktion Österbotten i och med sammanslagning med Svenska Österbottens Byar

2013 tog senaste Leader-period slut

2014 – 2020 pågår nuvarande Leader-period

Siffror

60 000 personmedlemmar indirekt genom medlemsorganisationerna räknar Aktion Österbotten med.

11,2 miljoner i Leader-pengar från EU

9,45 miljoner av dessa fördelas till projekt, resten för att upprätthålla administrationen.

3,5 euro per kommuninvånare och år bidrog kommunerna med på verksamhetsområdet under förra Leader-perioden (kommunal medfinansiering som krävs)

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31