Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

02.02.2017 kl. 10:31
Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.

På den finlandssvenska arenan är aktörerna inom den fria bildningen bland annat medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet samt SFV:s studiecentral och Folkhälsan Utbildning Ab. Bildningsalliansen fungerar som takorganisation och intressebevakare för dessa organisationer.

- Det är viktigt att lyssna på fältet, så vi kan sköta intressebevakningen väl. För våra medlemmar är det synnerligen viktigt att vi är aktiva mot lokala beslutsfattare och kommuner, för de har oftast inte själva resurser för detta , förklarar verksamhetsledare Henrika Nordin.

Bildningsalliansen är också med i den finskspråkiga systerorganisationen Vapaa Sivistystyö. Samarbetet är starkt inom bland annat intressebevakningen.

- Vi har en gemensam linje gentemot beslutsfattare och statsmakten, och vår roll är att bevaka speciellt det svenska, säger Henrika.

Utöver den fortlöpande intressebevakningen driver Bildningsalliansen också olika projekt, som det nu aktuella ”Kvinnor berättar”-projektet. Syftet är att lyfta fram den finlandssvenska kvinnan i samband med Finlands 100-årsjubileum som självständig nation genom att samla in berättelser om kända kvinnor eller kvinnor ur vardagen, till exempel en mor, en syster eller dotter. Berättelserna samlas och publiceras på webbplatsen www.kvinnorberattar.fi.

Förhoppningen är att kunna samla in många berättelser genom att medlemsorganisationerna ordnar skrivar- och berättarkurser under 2016 – 2017. Projektet samarbetar nära med det finskspråkiga Naisten ääni, som startades av Suomalainen Naisliitto redan år 2013.

Bildningsalliansen är den enda organisationen som fortbildar lärare, rektorer och övrig personal på svenska inom den fria bildningen, men här ligger också en av utmaningarna.

- Fler kunde delta i våra utbildningar. Men många är timlärare eller har små resurser, dessutom kan långa resor göra många ovilliga att utnyttja de utbildningsmöjligheter som finns, säger Henrika.

Henrika konstaterar också att en annan utmaning är svårigheten att prioritera då det finns mycket som är både viktigt och spännande att vara med i.

- Vi har arbetat mycket kring integration, bland annat genom att skapa nätverk och ordna kurser. Nästan 30 000 invandrare har gått kurser inom den fria bildningen i Finland, berättar Henrika.

Henrika tycker att det finns en hel del att vara nöjd över.

- På årskongressen, då man träffar alla innovativa och kreativa människor, fylls man av stolthet över allt det fina arbete som de gör. Folkbildningen är ett kall för många.

Läs mer

Läs mer om Bildningsalliansen och Kvinnor berättar.

Siffror

38 medlemsorganisationer har Bildningsalliansen.

2 gånger per månad skickas Bildningslliansens nyhetsbrev ut.

20 procent av finländarna deltar årligen i den fria bildningens verksamhet.

211 kvinnorberättelser finns vid början av 2017 publicerade på www.kvinnorberattar.fi i den gemensamma databasen med projektet Naisten ääni. Huvuddelen är än så länge på finska.

Årtal

1919 grundades Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF rf. (Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Hfrs). De svensk- och tvåspråkiga medborgarinstituten utgjorde den svenska sektionen.

2003 grundades Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf, ur den svenska sektionen inom MAIF.

2013 grundades Bildningsalliansen då FAMI och Bildningsforum slogs ihop.

Bildningsalliansens verksamhetsledare Henrika Nordin.

82025_t.jpg

Länkar i kedjan

BLOGG. Vi lever alla i bubblor, såväl privat som i arbetslivet. De senaste tjugo åren har dessa bubblor byggts ut med hjälp av olika sociala medier. Vi kan med rätta tala om utvecklingen som före och efter Facebook. Jo, du läste rätt. Även Facebook kommer att förlora sin position förr eller senare. Vad kommer istället? Det undrar Johanni Larjanko koordinator på Bildningsalliansen.Läs mera »
03.05.2022 kl. 10:36
81026_t.jpg

Väss din digitala kompetens

ARTIKEL. Hur håller man sig uppdaterad inom det digitala och utvecklar sina digitala kunskaper? Här kommer tips på hur man kan tänka kring digital kompetens och hur man utvecklar sina digitala kunskaper.Läs mera »
28.02.2022 kl. 17:43
72967_t.jpg

Webbinarium: kom igång med digitala möten

I nuvarande läge är digitala möten inte bara ett alternativ utan ett måste för de flesta förbunden. I april ordnas därmed webbinarier kring hur hålla möten, dela filer och arbeta tillsammans med andra på distans.Läs mera »
27.03.2020 kl. 13:34
71957_t.jpg

Förbundens roll som kompetenshöjare

ARTIKEL. För många är det en självklarhet att personer som deltar i förbundens verksamhet utvecklar sitt kunnande på olika områden. Idag kan det vara viktigt att få sitt kunnande identifierat och erkänt, eftersom det kan ha betydelse då man studerar vidare eller då man söker arbete.Läs mera »
31.01.2020 kl. 12:12
67499_t.jpg

Ett mångkulturellt Svenskfinland skapas tillsammans

PÅ BORDET. Integration är ett ytterst aktuellt tema hos Bildningsalliansen. Henrika Nordin anser att Svenskfinland borde ha alla förutsättningar att skapa en miljö som är inkluderande med hjälp av fria bildningen och tredje sektorn.Läs mera »
04.02.2019 kl. 09:24
63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse. Läs mera »
09.05.2018 kl. 13:25