Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

02.02.2017 kl. 10:31
Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.

På den finlandssvenska arenan är aktörerna inom den fria bildningen bland annat medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet samt SFV:s studiecentral och Folkhälsan Utbildning Ab. Bildningsalliansen fungerar som takorganisation och intressebevakare för dessa organisationer.

- Det är viktigt att lyssna på fältet, så vi kan sköta intressebevakningen väl. För våra medlemmar är det synnerligen viktigt att vi är aktiva mot lokala beslutsfattare och kommuner, för de har oftast inte själva resurser för detta , förklarar verksamhetsledare Henrika Nordin.

Bildningsalliansen är också med i den finskspråkiga systerorganisationen Vapaa Sivistystyö. Samarbetet är starkt inom bland annat intressebevakningen.

- Vi har en gemensam linje gentemot beslutsfattare och statsmakten, och vår roll är att bevaka speciellt det svenska, säger Henrika.

Utöver den fortlöpande intressebevakningen driver Bildningsalliansen också olika projekt, som det nu aktuella ”Kvinnor berättar”-projektet. Syftet är att lyfta fram den finlandssvenska kvinnan i samband med Finlands 100-årsjubileum som självständig nation genom att samla in berättelser om kända kvinnor eller kvinnor ur vardagen, till exempel en mor, en syster eller dotter. Berättelserna samlas och publiceras på webbplatsen www.kvinnorberattar.fi.

Förhoppningen är att kunna samla in många berättelser genom att medlemsorganisationerna ordnar skrivar- och berättarkurser under 2016 – 2017. Projektet samarbetar nära med det finskspråkiga Naisten ääni, som startades av Suomalainen Naisliitto redan år 2013.

Bildningsalliansen är den enda organisationen som fortbildar lärare, rektorer och övrig personal på svenska inom den fria bildningen, men här ligger också en av utmaningarna.

- Fler kunde delta i våra utbildningar. Men många är timlärare eller har små resurser, dessutom kan långa resor göra många ovilliga att utnyttja de utbildningsmöjligheter som finns, säger Henrika.

Henrika konstaterar också att en annan utmaning är svårigheten att prioritera då det finns mycket som är både viktigt och spännande att vara med i.

- Vi har arbetat mycket kring integration, bland annat genom att skapa nätverk och ordna kurser. Nästan 30 000 invandrare har gått kurser inom den fria bildningen i Finland, berättar Henrika.

Henrika tycker att det finns en hel del att vara nöjd över.

- På årskongressen, då man träffar alla innovativa och kreativa människor, fylls man av stolthet över allt det fina arbete som de gör. Folkbildningen är ett kall för många.

Läs mer

Läs mer om Bildningsalliansen och Kvinnor berättar.

Siffror

38 medlemsorganisationer har Bildningsalliansen.

2 gånger per månad skickas Bildningslliansens nyhetsbrev ut.

20 procent av finländarna deltar årligen i den fria bildningens verksamhet.

211 kvinnorberättelser finns vid början av 2017 publicerade på www.kvinnorberattar.fi i den gemensamma databasen med projektet Naisten ääni. Huvuddelen är än så länge på finska.

Årtal

1919 grundades Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF rf. (Kansalais- ja työväenopistojen liitto, Hfrs). De svensk- och tvåspråkiga medborgarinstituten utgjorde den svenska sektionen.

2003 grundades Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf, ur den svenska sektionen inom MAIF.

2013 grundades Bildningsalliansen då FAMI och Bildningsforum slogs ihop.

Bildningsalliansens verksamhetsledare Henrika Nordin.

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56351_t.jpg

Bygger ömsesidigt förtroende

För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.Läs mera »
03.02.2017 kl. 10:59