Bygger ömsesidigt förtroende

03.02.2017 kl. 10:59
För räddningsmyndigheterna kan det ofta uppstå ovana situationer ifall den som är försatt i fara har något funktionshinder. Hur ska man till exempel agera ifall båten sjunker och det finns en rullstolsburen person ombord? Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) driver som bäst projektet Mutual Trust som ska resultera i material för räddningsmyndigheterna kring hur man agerar när den som är i nöd har ett funktionshinder.

Mutual Trust ska bygga upp ömsesidigt förtroende och förbättra samarbetet mellan funktionshindrade och räddningsmyndigheter. Projektet är tvåspråkigt och har fått treårig finansiering av Veikkaus. Därtill har president Sauli Niinistö blivit projektets beskyddare.

- Mutual Trust handlar om att funktionshindrade ska kunna känna sig tryggare till sjöss och ute i naturen. Vi samarbetar med allt och alla, konstaterar verksamhetsledare Ulf Gustafsson.

Under projektets gång ska man både kartlägga räddningsmyndigheternas färdigheter att rädda funktionshindrade och få de funktionshindrade att förbereda sig för olika nödlägen. Tanken är att öppet och fördomsfritt hitta olika praktiska och tekniska lösningar som fungerar, samt genom undervisningsmaterial och övningar omsätta detta i praktiken.

Handikappförbundet har 10 medlemsorganisationer och Handikappförbundet har tre anställda på heltid och en på halvtid.

- Handikappförbundet finns till för att vi funktionshindrade vill påverka och fatta beslut i frågor som rör oss själva. Det är vår akilleshäl, att vem som helst kan representera oss, men vi vill själva vara med och besluta i frågor som rör oss. Vi har bland annat en regel att 60 procent av styrelsemedlemmarna själva ska ha något funktionshinder, förklarar Ulf.

Handikappförbundet ger också ut tidningen SOS Aktuellt, som behandlar frågor om socialpolitik, funktionshinder, hälsovård och närliggande ämnen.

- Vi vill gärna att tidningen får bra spridning och jobbar för att den ska bli en ännu mer överskridande tidning, berättar Ulf.

Av medlemsföreningarna är huvuddelen olika regionala handikappföreningar, men också föreningar med mer övergripande mål. Föreningen Tröskeln rf jobbar till exempel med jämlikhet och mänskliga rättigheter för handikappade, medan föreningen Skipper rf utgörs av funktionshindrade som arrangerar båt- och fisketurer samt utflykter och andra tillställningar med marin anknytning i skärgården på egna villkor.

Läs mer

Läs mer om Handikappförbundet och Mutual trust.

Siffror

800 svenskspråkiga/svenskt teckenspråkiga personmedlemmar har Finlandssvenska Handikappförbunds medlemföreningar tillsammans.

2000 medlemmar totalt har Finlandssvenska Handikappförbunds medlemföreningar tillsammans.

10 medlemsorganisationer har Finlandssvenska Handikappförbund.

4 – 5 nummer per år ges ut av SOS Aktuellt.

Årtal

1974 grundades Samarbetsrådet i Svenskfinland (SHS) som ett samarbete mellan Folkhälsan och de finlandssvenska handikapporganisationerna.

1998 grundades Finlands Svenska Handikappförbund av tre förbund ur samarbetsrådet.

2003 var utlyst till EU:s handikappår med mottot ”Livet en uppgift för alla”.

2005 startades tidningen SOS Aktuellt upp i projektform.

58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06
56710_t.jpg

Satsning på digital utgivning av Studentbladet

Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.Läs mera »
20.02.2017 kl. 14:02
56660_t.jpg

Åbolands hantverk förverkligar hantverksdrömmar

Åbolands hantverk jobbar för det finländska hantverket och den visuella konsten, både i form av hobbyutövning och som företagande. Verksamheten drivs i två olika verksamhetscenter, ett i Pargas och ett i Kimito.Läs mera »
17.02.2017 kl. 07:58
56402_t.jpg

Mångsidig verksamhet och livskraftiga avdelningar

Österbottens svenska distrikt är ett av Röda korsets tolv distrikt. Här är ekonomin stabil och medlemsantalet har börjat öka efter en nedåtgående trend.Läs mera »
07.02.2017 kl. 08:30
56350_t.jpg

Digitalisering av hembygdsmaterial på agendan

Landets hembygdsföreningar förvaltar ofta ett unikt kulturarv i form av fotografier, föremål och olika dokument. För att hjälpa föreningarna att digitalisera materialet driver Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) projektet Digihem.Läs mera »
06.02.2017 kl. 07:47
56321_t.jpg

Bildningsalliansen samlar berättelser om finlandssvenska kvinnor

Den fria bildningen handlar om livslångt lärande – att fortsätta utvecklas, lära sig nya saker och vidga sina horisonter också efter en traditionell examen. Fri bildning tar sig ofta formen av längre eller kortare utbildningar och kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter.Läs mera »
02.02.2017 kl. 10:31