Satsning på digital utgivning av Studentbladet

20.02.2017 kl. 14:02
Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.

Tidningens upplaga drabbades år 2014 av ett hårt slag då Åbo Akademis studentkår lämnade SSI och en stor del av prenumerationsunderlaget försvann. I somras lämnade dessutom Svenska Handelshögskolans studentkår SSI. Sammanlagt försvann nära hälften av Studentbladets läsare på detta sätt. Kasper Sundström, generalsekreterare på SSI, konstaterar att tryck- och postkostnader dessutom hela tiden ökat medan annonsintäkterna sjunkit.

- Föreningsmötet fattade förra våren beslut om att börja ge ut tidningen digitalt från och med 2017. Det sista numret på papper kom ut i december. Från och med i år kommer vi bara att ha ett nummer per år på papper, berättar Kasper.

Tidningen fungerade länge som informationskanal för SSI:s medlemskorporationer, dvs. studentkårerna och nationerna vid svensk- och tvåspråkiga universitet och högskolor. Med tiden utvecklades innehållet i riktning mot längre reportage och analyser av större frågor som inte var bundna till specifika studieorter. Studentbladet utkom varannan vecka fram till 2011, varefter utgivningstakten ändrades till 9 nummer per år.

- Nu kommer vi att röra oss tillbaks mot ursprungsidén. Vi kommer att ha notiser och spalter och försöka bli en samlingsplats där man hittar information, berättar Kasper.

- För oss är det helt obruten mark, och det kommer att bli en helt annan struktur på vår verksamhet, säger Kasper.

Även om utgivningen av Studentbladet är en av SSI:s mest centrala uppgifter hålls redaktionsarbetet isär från den övriga verksamheten. Föreningens kansli sköts av generalsekreteraren och därutöver har föreningen en styrelse bestående av 11 personer som utgör det verkställande organet och håller kontakten med medlemskorporationerna.

Läs mer

Läs mer om Svenska studerandes intresseförening och Studentbladet.

Årtal

1909 inledde föreningen sin verksamhet

1911 utkom första provexemplaret av Studentbladet

1965 ändrades formatet på Studentbladet till tabloid

2016 utkom sista numret av Studentbladet på papper

Siffror

5000 var upplagan för Studentbladets pappersversion

9 korporationer är medlemmar i SSI

Generalsekreterare Kasper Sundström och ordförande (år 2016) Rasmus Tunis.

85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35
84925_t.jpg

6 tips för att dra in pengar till verksamheten

ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling. Läs mera »
31.01.2023 kl. 15:36
84889_t.jpg

Nu åker de första på kurs till Italien

NYHET. I slutet av februari åker fyra förbundsanställda på kurs till Sicilien för att i fem dagar fördjupa sig i temat teambuilding. Under våren deltar totalt 18 personer i kurser runt om i Europa via Förbundsarenans mobilitetsprojekt.Läs mera »
30.01.2023 kl. 11:18