Satsning på digital utgivning av Studentbladet

20.02.2017 kl. 14:02
Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.

Tidningens upplaga drabbades år 2014 av ett hårt slag då Åbo Akademis studentkår lämnade SSI och en stor del av prenumerationsunderlaget försvann. I somras lämnade dessutom Svenska Handelshögskolans studentkår SSI. Sammanlagt försvann nära hälften av Studentbladets läsare på detta sätt. Kasper Sundström, generalsekreterare på SSI, konstaterar att tryck- och postkostnader dessutom hela tiden ökat medan annonsintäkterna sjunkit.

- Föreningsmötet fattade förra våren beslut om att börja ge ut tidningen digitalt från och med 2017. Det sista numret på papper kom ut i december. Från och med i år kommer vi bara att ha ett nummer per år på papper, berättar Kasper.

Tidningen fungerade länge som informationskanal för SSI:s medlemskorporationer, dvs. studentkårerna och nationerna vid svensk- och tvåspråkiga universitet och högskolor. Med tiden utvecklades innehållet i riktning mot längre reportage och analyser av större frågor som inte var bundna till specifika studieorter. Studentbladet utkom varannan vecka fram till 2011, varefter utgivningstakten ändrades till 9 nummer per år.

- Nu kommer vi att röra oss tillbaks mot ursprungsidén. Vi kommer att ha notiser och spalter och försöka bli en samlingsplats där man hittar information, berättar Kasper.

- För oss är det helt obruten mark, och det kommer att bli en helt annan struktur på vår verksamhet, säger Kasper.

Även om utgivningen av Studentbladet är en av SSI:s mest centrala uppgifter hålls redaktionsarbetet isär från den övriga verksamheten. Föreningens kansli sköts av generalsekreteraren och därutöver har föreningen en styrelse bestående av 11 personer som utgör det verkställande organet och håller kontakten med medlemskorporationerna.

Läs mer

Läs mer om Svenska studerandes intresseförening och Studentbladet.

Årtal

1909 inledde föreningen sin verksamhet

1911 utkom första provexemplaret av Studentbladet

1965 ändrades formatet på Studentbladet till tabloid

2016 utkom sista numret av Studentbladet på papper

Siffror

5000 var upplagan för Studentbladets pappersversion

9 korporationer är medlemmar i SSI

Generalsekreterare Kasper Sundström och ordförande (år 2016) Rasmus Tunis.

88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88872_t.jpg

Liten ökning i antalet anställda i förbunden

Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:39
88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88741_t.jpg

Civilsamhället och banktjänster - ojämlikhet och möjligheter?

BLOGG. Bankavgifter är nödvändiga kostnader för föreningar och organisationer. En ny undersökning visar dessutom att bankavgifterna är en kostnadsfaktor för organisationer i civilsamhället som varierar stort.Läs mera »
22.01.2024 kl. 10:48
88592_t.jpg

Julia brinner för brandet 

ARTIKEL. Efter fyra år på Förbundsarenan drar verksamhetsutvecklare Julia Hemgård vidare till nästa utmaning, nämligen att bli projektledare på Niva Education. Julia lämnar Förbundsarenan i början av januari och inleder då sitt nya jobb.Läs mera »
08.01.2024 kl. 10:53
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31