Satsning på digital utgivning av Studentbladet

20.02.2017 kl. 14:02
Tidningen Studentbladet har många säkert stiftat bekantskap med. Det är Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut tidningen. Men inte heller Studentbladet har undgått de svårigheter som drabbat många andra papperstidningar. En satsning på digital utgivning står därmed för dörren.

Tidningens upplaga drabbades år 2014 av ett hårt slag då Åbo Akademis studentkår lämnade SSI och en stor del av prenumerationsunderlaget försvann. I somras lämnade dessutom Svenska Handelshögskolans studentkår SSI. Sammanlagt försvann nära hälften av Studentbladets läsare på detta sätt. Kasper Sundström, generalsekreterare på SSI, konstaterar att tryck- och postkostnader dessutom hela tiden ökat medan annonsintäkterna sjunkit.

- Föreningsmötet fattade förra våren beslut om att börja ge ut tidningen digitalt från och med 2017. Det sista numret på papper kom ut i december. Från och med i år kommer vi bara att ha ett nummer per år på papper, berättar Kasper.

Tidningen fungerade länge som informationskanal för SSI:s medlemskorporationer, dvs. studentkårerna och nationerna vid svensk- och tvåspråkiga universitet och högskolor. Med tiden utvecklades innehållet i riktning mot längre reportage och analyser av större frågor som inte var bundna till specifika studieorter. Studentbladet utkom varannan vecka fram till 2011, varefter utgivningstakten ändrades till 9 nummer per år.

- Nu kommer vi att röra oss tillbaks mot ursprungsidén. Vi kommer att ha notiser och spalter och försöka bli en samlingsplats där man hittar information, berättar Kasper.

- För oss är det helt obruten mark, och det kommer att bli en helt annan struktur på vår verksamhet, säger Kasper.

Även om utgivningen av Studentbladet är en av SSI:s mest centrala uppgifter hålls redaktionsarbetet isär från den övriga verksamheten. Föreningens kansli sköts av generalsekreteraren och därutöver har föreningen en styrelse bestående av 11 personer som utgör det verkställande organet och håller kontakten med medlemskorporationerna.

Läs mer

Läs mer om Svenska studerandes intresseförening och Studentbladet.

Årtal

1909 inledde föreningen sin verksamhet

1911 utkom första provexemplaret av Studentbladet

1965 ändrades formatet på Studentbladet till tabloid

2016 utkom sista numret av Studentbladet på papper

Siffror

5000 var upplagan för Studentbladets pappersversion

9 korporationer är medlemmar i SSI

Generalsekreterare Kasper Sundström och ordförande (år 2016) Rasmus Tunis.

60216_t.jpg

Personlig profilering i sociala medier

PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.Läs mera »
02.10.2017 kl. 11:00
60210_t.jpg

EU:s dataskyddsreform

PÅ TAPETEN: EU:s dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018 har väckt många frågor, också bland de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
02.10.2017 kl. 09:44
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01
58928_t.jpg

Förbundens medlemsregister

PÅ TAPETEN: Svenska studieförbundet kartlade i maj medlemsförbundens medlemsregister eftersom många förbund funderar på nya lösningar för medlemsregisterhanteringen. Frågan har även aktualiserats på grund av den nya EU-dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Läs mera »
15.06.2017 kl. 12:48
58746_t.jpg

På praktik i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Efter tre intensiva månader på Svenska studieförbundet reflekterar Pernilla Lindroos över vad hon tar med sig i ryggsäcken från praktikperioden. Läs mera »
06.06.2017 kl. 08:44
58704_t.jpg

Praktik – en möjlighet för båda

PÅ TAPETEN: En praktikant kan komma med nya synvinklar och idéer till förbunden. Samtidigt får studeranden en möjlighet till ny kunskap, erfarenhet av att jobba i praktiken och en insyn i förbundsvärlden. Läs mera »
02.06.2017 kl. 14:48
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06