Tips från inspirerande tidskrifter

04.04.2017 kl. 08:06
PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.

Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.

Ben Fernström från Skriftly berättade om senaste nytt gällande Skriftly, som är en m öjlighet för tidksrifter att sköta den digitala distributionsbiten. Han fick många frågor, eftersom många tidskrifter funderar på sina olika lösningar gällande den digitala biten av tidksrifterna.

Måns Broo, chefredaktör på Ananda, berättade om vilka faktorer som bidragit till tidskriftens framgångar. Han listande bland annat att man genast då tidskriften grundades gick med i Kultti, vilket betydde både kontakter och information, och att man medvetet satsade på en specifik målgrupp men inte tagit ställning i målgruppens interna konflikter.

- Ananda redaktion är ett litet gäng som inte är sammansvetsat endast av Ananda, och som inte är ekonomiskt beroende av tidksriften. Vi litar på varandra, uppmuntrar varandra och lägger oss inte i varandras arbete utan sköter våra egna uppgifter, berättar Måns Broo.

En annan framgångsfaktor är att alla medarbetares unika engagemang och talanger uppmuntras. Det finns förstås också områden där det finns mycket att förbättra bland annat nämner Måns Broo Anandas närvaro på webben.

- Vi kunde göra mer reportage och analys, alltså journalistiskt utarbetat material, och satsa mer på både lösnummerförsäljningen coh annonsförsäljningen, men eftersom arbetet till en stor del sköts på frivilligbasis eller med små arvoden så finns det inte just nu möjligheter till det, säger Måns Broo.

Vesa Rantama och Anna Tomi berättade om Tuli & Savu, en finskspråkig tidskrift som satsat mycket på utseendet. För layouten anlitas studerande vid Aalto-universitetet och tidskriften har vunnit flera priser tack vare samarbetet.

Ett lyckat koncept redaktörerna lyfter fram gällande arbetssätten är det att många skribenter gärna återkommer på grund av den noggranna redigeringsprocessen.

- Vi kan inte erbjuda så höga arvoden för skribenter som vi skulle önska på grund av tidningens ekonomi, men vi tänker att ett sätt att ge något tillbaka till skribenterna är att genom en noggrann redigeringsproicess stöda dem i deras skrivande.

Ylva Perera presenterade tidskriften Astra, som samlar in material genom open call-metoden.

- Vår chefredaktör går ut med ett "open call" och berättar vilket tema ett nummer kommer att ha. Vem som helst får skicka in förslag på vad de vill bidra med och det brukar komma in mycket, berättar Ylva Perera.

Tidskriftsträffen ordnades av Tidskriftsprojektets koordinator Thomas Rosenberg och Svenska studieförbundet i samarbete med Skriftly. Det finns ett klart behov bland dem som arbetar med de finlandssvenska tidskrifterna att träffas och diskutera olika aspekter av arbetet. En ny träff planeras till hösten.

85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35
84925_t.jpg

6 tips för att dra in pengar till verksamheten

ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling. Läs mera »
31.01.2023 kl. 15:36
84889_t.jpg

Nu åker de första på kurs till Italien

NYHET. I slutet av februari åker fyra förbundsanställda på kurs till Sicilien för att i fem dagar fördjupa sig i temat teambuilding. Under våren deltar totalt 18 personer i kurser runt om i Europa via Förbundsarenans mobilitetsprojekt.Läs mera »
30.01.2023 kl. 11:18