Tips från inspirerande tidskrifter

04.04.2017 kl. 08:06
PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.

Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.

Ben Fernström från Skriftly berättade om senaste nytt gällande Skriftly, som är en m öjlighet för tidksrifter att sköta den digitala distributionsbiten. Han fick många frågor, eftersom många tidskrifter funderar på sina olika lösningar gällande den digitala biten av tidksrifterna.

Måns Broo, chefredaktör på Ananda, berättade om vilka faktorer som bidragit till tidskriftens framgångar. Han listande bland annat att man genast då tidskriften grundades gick med i Kultti, vilket betydde både kontakter och information, och att man medvetet satsade på en specifik målgrupp men inte tagit ställning i målgruppens interna konflikter.

- Ananda redaktion är ett litet gäng som inte är sammansvetsat endast av Ananda, och som inte är ekonomiskt beroende av tidksriften. Vi litar på varandra, uppmuntrar varandra och lägger oss inte i varandras arbete utan sköter våra egna uppgifter, berättar Måns Broo.

En annan framgångsfaktor är att alla medarbetares unika engagemang och talanger uppmuntras. Det finns förstås också områden där det finns mycket att förbättra bland annat nämner Måns Broo Anandas närvaro på webben.

- Vi kunde göra mer reportage och analys, alltså journalistiskt utarbetat material, och satsa mer på både lösnummerförsäljningen coh annonsförsäljningen, men eftersom arbetet till en stor del sköts på frivilligbasis eller med små arvoden så finns det inte just nu möjligheter till det, säger Måns Broo.

Vesa Rantama och Anna Tomi berättade om Tuli & Savu, en finskspråkig tidskrift som satsat mycket på utseendet. För layouten anlitas studerande vid Aalto-universitetet och tidskriften har vunnit flera priser tack vare samarbetet.

Ett lyckat koncept redaktörerna lyfter fram gällande arbetssätten är det att många skribenter gärna återkommer på grund av den noggranna redigeringsprocessen.

- Vi kan inte erbjuda så höga arvoden för skribenter som vi skulle önska på grund av tidningens ekonomi, men vi tänker att ett sätt att ge något tillbaka till skribenterna är att genom en noggrann redigeringsproicess stöda dem i deras skrivande.

Ylva Perera presenterade tidskriften Astra, som samlar in material genom open call-metoden.

- Vår chefredaktör går ut med ett "open call" och berättar vilket tema ett nummer kommer att ha. Vem som helst får skicka in förslag på vad de vill bidra med och det brukar komma in mycket, berättar Ylva Perera.

Tidskriftsträffen ordnades av Tidskriftsprojektets koordinator Thomas Rosenberg och Svenska studieförbundet i samarbete med Skriftly. Det finns ett klart behov bland dem som arbetar med de finlandssvenska tidskrifterna att träffas och diskutera olika aspekter av arbetet. En ny träff planeras till hösten.

60216_t.jpg

Personlig profilering i sociala medier

PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.Läs mera »
02.10.2017 kl. 11:00
60210_t.jpg

EU:s dataskyddsreform

PÅ TAPETEN: EU:s dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018 har väckt många frågor, också bland de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
02.10.2017 kl. 09:44
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01
58928_t.jpg

Förbundens medlemsregister

PÅ TAPETEN: Svenska studieförbundet kartlade i maj medlemsförbundens medlemsregister eftersom många förbund funderar på nya lösningar för medlemsregisterhanteringen. Frågan har även aktualiserats på grund av den nya EU-dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Läs mera »
15.06.2017 kl. 12:48
58746_t.jpg

På praktik i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Efter tre intensiva månader på Svenska studieförbundet reflekterar Pernilla Lindroos över vad hon tar med sig i ryggsäcken från praktikperioden. Läs mera »
06.06.2017 kl. 08:44
58704_t.jpg

Praktik – en möjlighet för båda

PÅ TAPETEN: En praktikant kan komma med nya synvinklar och idéer till förbunden. Samtidigt får studeranden en möjlighet till ny kunskap, erfarenhet av att jobba i praktiken och en insyn i förbundsvärlden. Läs mera »
02.06.2017 kl. 14:48
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47