Digitala tjänster för synskadade

05.05.2017 kl. 13:24
PÅ BORDET: Vad är aktuellt hos Förbundet Finlands Svenska Synskadade? Matthias Jakobsson skriver i kolumnen På bordet om förbundets kursverksamhet och FSS roll som utbildare.

Text: Matthias Jakobsson

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) blev utnämnt av Svenska studieförbundet till Årets förbund. Vi tackar varmt för utnämningen och försöker leva upp till titeln. Jag kommer här kort att berätta vad som är på gång hos oss.

Majoriteten av FSS nya medlemmar är födda på 1920- eller 1930-talet, eftersom synnedsättning lyckligtvis ofta kommer på äldre dagar. Då man får en synnedsättning i hög ålder, kan tröskeln för att röra sig ute i samhället bli hög. Därför har FSS en rehabiliteringskurs för nysynskadade som tacklar synnedsättningen på många olika sätt. Genom att ge information, stöd och verktyg för vardagen på kurserna, får man fart på anpassningsprocessen. FSS deltar i den nu pågående upphandlingen för FPA:s rehabiliteringskurser för åren 2018–2021. På rehabiliteringskursen får man också information om våra punktskriftskurser. Vi har kurser på olika nivåer och i år har vi dessutom en kurs för punktskriftsinstruktörer. Punktskriften är förutom de gravt synskadades läs- och skriftspråk ett praktiskt verktyg i vardagen.

För att stå till tjänst inför den kommande digitaliseringen av statliga tjänster, ordnar FSS kurser i användning av datorer, smarttelefoner och pekskärmsplattor. Genom talsynteser och olika appar blir dessa tillgängliga och viktiga hjälpmedel för personer med synnedsättning. Vi erbjuder också IT-stöd per telefon, genom fjärrstyrning och vid svårare fall även hembesök.

Informationsarbete riktat till olika målgrupper som kommer i kontakt med synskadade är viktigt från bemötandeperspektiv. Som en viktig del av vår informationspalett har vi också flera publikationer i olika tillgängliga format och olika målgrupper. Samtidigt försöker vi påverka lagstiftningsprocesser genom samarbete med bland annat SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och Synskadades förbund. För tillfället är social- och hälsovårdsreformen, sammanslagningen av handikappservicelagen och specialomsorgslagen samt direktiv gällande webtillgänglighet på bordet.

I framtiden kommer FSS roll som utbildare och rådgivare att bli ännu större än idag. Orsaken är att allt mera information kan fås i tillgängligt format på nätet så länge användarna behärskar tekniken. Det ställer stora krav på oss att dels få äldre personer med synnedsättning motiverade att delta i kurser, dels att strukturera kurserna optimalt från ett gerontopedagogiskt perspektiv.

Matthias Jakobsson fungerar som organisationsledare på Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. 

 

82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
64381_t.jpg

Spännande förbundsklenoder

PÅ TAPETEN. Den här våren har stafetten #förbundsklenoder löpt bland de finlandssvenska förbunden. Kolla vilka spännande föremål förbunden plockat fram ur gömmorna och visat.Läs mera »
07.06.2018 kl. 19:47
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01
57901_t.jpg

Finlands Svenska Synskadade är Årets förbund 2017

NYHET. Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) har utsetts till Årets förbund 2017. FSS har under sina 70 år jobbat för de svenskspråkiga synskadades intressen och möjlighet att på sina egna villkor leva ett självständigt och innehållsrikt liv.Läs mera »
20.04.2017 kl. 13:40