På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

09.05.2017 kl. 08:47
PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön.

Text och foto: Pernilla Lindroos

På Kimitoön jobbar man för att förbättra samarbetet mellan den tredje sektorn och kommunen. Projektet Föreningsakutens mål är att förbättra och öka samarbetet föreningar emellan men även samarbetet mellan kommun och föreningar har en stor roll.    

Tobias intresse för den tredje sektorn dök främst upp under studietiden då han blev föreningsaktiv och skrev sin magisteruppsats om idrottsföreningar. Under praktikperioden på Föreningsakuten fick han inspiration att skriva allmänt om den tredje sektorn, vilket han idag är glad att han gjorde.  

- Min första arbetsuppgift var att göra upp ett register på alla föreningar som finns på Kimitoön. Det var ingen lätt uppgift att få kontaktuppgifter till alla föreningar. Från PRH fick jag endast postadresser, i dagens läge borde det gå att få en e-post adress därifrån också, säger Tobias.  

Idag finns det ungefär 150 föreningar på Kimitoön, som har 6 868 invånare. I början av projektet fanns det redan mycket samarbete mellan kommunen och den tredje sektorn, problemet var att ingen hade fullständig koll på exakt vilka samarbeten som fanns. Idag har Tobias en bättre bild av vilka alla samarbeten som finns i kommunen.  

- Det är viktigt att kommuner samarbetar med tredje sektorn, speciellt vid de kommande nationella reformerna. De flesta föreningar arbetar för att främja hälsan och kan därför utnyttjas för hälsofrämjande tjänster, säger Tobias.  

Många kommuner väntar på att göra upp avtal som sträcker sig längre än till år 2018 eftersom de inte vet vad som kommer att ske efter att reformen trätt i kraft.  

- Föreningar skall inte vara rädda för att förnya sig. Nu har man en stor chans till förändring och att se över sin verksamhet, säger Tobias.

På Kimitoön ser man tredje sektorn som en möjlighet vid reformen. Inom kommunen verkar man anse att det är positivt att det finns någon som jobbar för ökat samarbete mellan kommunen och den tredje sektorn.  

- Den tredje sektorn kommer säkert se annorlunda ut i framtiden än vad den gör idag och utvecklas i takt med att samhället förändras. Det är ändå viktigt att kommunen inte lägger för stor press på den tredje sektorn, eftersom den är i stor utsträckning baserad på frivilligt arbete. Föreningsverksamheten skall hållas frivillig annars försvinner hela grundtanken, påminner Tobias.  

Vad kan då göras för att förbättra samarbetet mellan kommunen och den tredje sektorn? Tobias listar några saker:  

- Kommunikationen mellan bägge parter borde förbättras, ett korrekt och uppdaterat register över alla föreningar behövs och kommunen kunde se över och utveckla sina stöd till föreningarna eftersom de är viktiga för föreningarna. 

Själv anser Tobias att det vore vara fint om det skulle finnas en kontaktperson i kommunen som skulle sköta kontakten mellan kommunen och den tredje sektorn.  

- Föreningarnas samarbete kunde även förbättras och sträcka sig längre än att endast ordna evenemang tillsammans. Fast man kanske inte skall säga det här högt så kunde eventuellt en del föreningar till och med dra nytta av att slås samman för att kunna förbättra sin verksamhet, säger Tobias.  

På Kimitoön är föreningslivet aktivt och 52 procent av invånarna är med i någon förening. Trots det har man även där som i övriga Finland problem med att få medlemmar, speciellt styrelseledamöter.  

- Ett tips som jag berättade åt unga på Kimitoön är att de skulle bra kunna hjälpa föreningarna med sociala medier. Ungdomarna är uppvuxna med sociala medier och vet hur man använder dem samtidigt behöver många föreningar mera synlighet och kunde via sociala medier locka till sig yngre medlemmar, säger Tobias. 

Projektet är tänkt att fortsätta i någon form men exakt vilken är ännu oklar. Kimitoön verkar ändå vara en föregångare i Finland när det kommer till samarbete mellan kommunen och den tredje sektorn och det är säkert många organisationer som skulle dra nytta av ett ökat samarbete.  

Gå in och läs Tobias pro gradu här: Den tredje sektorn som hälsofrämjare - Hurdana förutsättningar har den tredje sektorn i framtida hälsofrämjande arbete på Kimitoön?

 

60216_t.jpg

Personlig profilering i sociala medier

PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.Läs mera »
02.10.2017 kl. 11:00
60210_t.jpg

EU:s dataskyddsreform

PÅ TAPETEN: EU:s dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018 har väckt många frågor, också bland de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
02.10.2017 kl. 09:44
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01
58928_t.jpg

Förbundens medlemsregister

PÅ TAPETEN: Svenska studieförbundet kartlade i maj medlemsförbundens medlemsregister eftersom många förbund funderar på nya lösningar för medlemsregisterhanteringen. Frågan har även aktualiserats på grund av den nya EU-dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Läs mera »
15.06.2017 kl. 12:48
58746_t.jpg

På praktik i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Efter tre intensiva månader på Svenska studieförbundet reflekterar Pernilla Lindroos över vad hon tar med sig i ryggsäcken från praktikperioden. Läs mera »
06.06.2017 kl. 08:44
58704_t.jpg

Praktik – en möjlighet för båda

PÅ TAPETEN: En praktikant kan komma med nya synvinklar och idéer till förbunden. Samtidigt får studeranden en möjlighet till ny kunskap, erfarenhet av att jobba i praktiken och en insyn i förbundsvärlden. Läs mera »
02.06.2017 kl. 14:48
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06