Varför nätverka?

14.07.2017 kl. 14:01
I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.

Text och foto: Mari Pennanen

Sonja Gummerus (bilden ovan) är ekonomichef på Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är med i Svenska studieförbundets nätverk för förbundsekonomer:

”Det är värdefullt med nätverk och att lära känna andra som jobbar med samma saker. Då man har personlig kontakt är det lättare att ta i telefonen och ringa upp. Jag har konkret via nätverket bland annat fått en modell för en finansieringsanalys från ett annat förbund – den skulle jag inte annars ha fått, så tack!”

 

Niki Hamro är verksamhetsledare på Arbetet Vänner Huvudföreningen. Han är med i Svenska studieförbundets nätverk för personer som jobbar ensamma.

”Jag jobbar rätt ensamt och har länge känt att jag skulle behöva kontakt till en arbetsgemenskap och speciellt med personer i motsvarande situation. Jag känner mig inte lika ensam i mitt arbete när jag går härifrån nätverksträffen som före jag kom med i det här nätverket. Det är bra att diskutera tankar och idéer så märker man att andra tampas med motsvarande grejer och det går att hitta någon som har löst problemet. Jag kan också dela med mig av de lösningar jag har hittat på.”

 

Elin Andersson är projektsekreterare på Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Hon är med i Svenska studieförbundets nätverk för personer som jobbar ensamma.

”Då man jobbar ensam är det många delar att hålla koll på. Det är bra att kunna byta kunskap med andra som också jobbar ensamma. Det är så mycket man inte kommer att tänka på gällande ens eget arbete, men i nätverket kommer man åt att bolla idéer och får nya idéer. Dessutom har jag fått koll på sånt jag inte ens visste att jag behövde veta. Jättebra med nätverk!”

 

Camilla Blomstedt är kommunikationschef på Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Hon är med Svenska studieförbundets nätverk för tredje sektorns informatörer i Svenskfinland.

”Jag har kommit med för att nätverka. Det är bra att få information från olika organisationer och mycket sådant som tangerar mitt eget område. Det är lägre tröskel till samarbete då jag träffat informatörer från många organisationer. Jag har också fått idéer på hur vi skulle kunna samarbete i framtiden. Facebook-gruppen för nätverket betyder också att om jag har en fråga där jag kunde ha nytta av andra som jobbar med liknande saker så är det är det bara att ställa frågan där. Det är bra att ha den möjligheten i och med nätverket, så tusen tack för att det finns.”

 

Roger Roos är organisationschef på Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Han är med Svenska studieförbundets nätverk för förbundsekonomer och i nätverket för verksamhetsledare.

”Jag är med i nätverken för att få kontakt till andra finlandssvenska organisationer och för att träffa människor som jobbar med motsvarande saker, för att den vägen få input till egna jobbet. På senaste träff för förbundsekonomer fick jag via exemplet med programmet Talgraf se vilka möjligheter det finns att hitta verktyg för arbetet. I nätverket för verksamhetsledare är det kanske mer konkret nytta av att se hur andra löser problem, till exempel gällande personalfrågor och i att leda förbundet. Vi är alla ganska små förbund och jobbar med olika saker, men problemen och lösningarna är ganska långt de samma ändå.”

Läs mer om våra nätverk, som är öppna för alla som jobbar inom förbund och centralorganisationer i Svenskfinland.

 

85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35
84925_t.jpg

6 tips för att dra in pengar till verksamheten

ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling. Läs mera »
31.01.2023 kl. 15:36
84889_t.jpg

Nu åker de första på kurs till Italien

NYHET. I slutet av februari åker fyra förbundsanställda på kurs till Sicilien för att i fem dagar fördjupa sig i temat teambuilding. Under våren deltar totalt 18 personer i kurser runt om i Europa via Förbundsarenans mobilitetsprojekt.Läs mera »
30.01.2023 kl. 11:18