Varför nätverka?

14.07.2017 kl. 14:01
I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.

Text och foto: Mari Pennanen

Sonja Gummerus (bilden ovan) är ekonomichef på Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är med i Svenska studieförbundets nätverk för förbundsekonomer:

”Det är värdefullt med nätverk och att lära känna andra som jobbar med samma saker. Då man har personlig kontakt är det lättare att ta i telefonen och ringa upp. Jag har konkret via nätverket bland annat fått en modell för en finansieringsanalys från ett annat förbund – den skulle jag inte annars ha fått, så tack!”

 

Niki Hamro är verksamhetsledare på Arbetet Vänner Huvudföreningen. Han är med i Svenska studieförbundets nätverk för personer som jobbar ensamma.

”Jag jobbar rätt ensamt och har länge känt att jag skulle behöva kontakt till en arbetsgemenskap och speciellt med personer i motsvarande situation. Jag känner mig inte lika ensam i mitt arbete när jag går härifrån nätverksträffen som före jag kom med i det här nätverket. Det är bra att diskutera tankar och idéer så märker man att andra tampas med motsvarande grejer och det går att hitta någon som har löst problemet. Jag kan också dela med mig av de lösningar jag har hittat på.”

 

Elin Andersson är projektsekreterare på Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Hon är med i Svenska studieförbundets nätverk för personer som jobbar ensamma.

”Då man jobbar ensam är det många delar att hålla koll på. Det är bra att kunna byta kunskap med andra som också jobbar ensamma. Det är så mycket man inte kommer att tänka på gällande ens eget arbete, men i nätverket kommer man åt att bolla idéer och får nya idéer. Dessutom har jag fått koll på sånt jag inte ens visste att jag behövde veta. Jättebra med nätverk!”

 

Camilla Blomstedt är kommunikationschef på Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Hon är med Svenska studieförbundets nätverk för tredje sektorns informatörer i Svenskfinland.

”Jag har kommit med för att nätverka. Det är bra att få information från olika organisationer och mycket sådant som tangerar mitt eget område. Det är lägre tröskel till samarbete då jag träffat informatörer från många organisationer. Jag har också fått idéer på hur vi skulle kunna samarbete i framtiden. Facebook-gruppen för nätverket betyder också att om jag har en fråga där jag kunde ha nytta av andra som jobbar med liknande saker så är det är det bara att ställa frågan där. Det är bra att ha den möjligheten i och med nätverket, så tusen tack för att det finns.”

 

Roger Roos är organisationschef på Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Han är med Svenska studieförbundets nätverk för förbundsekonomer och i nätverket för verksamhetsledare.

”Jag är med i nätverken för att få kontakt till andra finlandssvenska organisationer och för att träffa människor som jobbar med motsvarande saker, för att den vägen få input till egna jobbet. På senaste träff för förbundsekonomer fick jag via exemplet med programmet Talgraf se vilka möjligheter det finns att hitta verktyg för arbetet. I nätverket för verksamhetsledare är det kanske mer konkret nytta av att se hur andra löser problem, till exempel gällande personalfrågor och i att leda förbundet. Vi är alla ganska små förbund och jobbar med olika saker, men problemen och lösningarna är ganska långt de samma ändå.”

Läs mer om våra nätverk, som är öppna för alla som jobbar inom förbund och centralorganisationer i Svenskfinland.

 

60216_t.jpg

Personlig profilering i sociala medier

PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.Läs mera »
02.10.2017 kl. 11:00
60210_t.jpg

EU:s dataskyddsreform

PÅ TAPETEN: EU:s dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018 har väckt många frågor, också bland de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
02.10.2017 kl. 09:44
58928_t.jpg

Förbundens medlemsregister

PÅ TAPETEN: Svenska studieförbundet kartlade i maj medlemsförbundens medlemsregister eftersom många förbund funderar på nya lösningar för medlemsregisterhanteringen. Frågan har även aktualiserats på grund av den nya EU-dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Läs mera »
15.06.2017 kl. 12:48
58746_t.jpg

På praktik i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Efter tre intensiva månader på Svenska studieförbundet reflekterar Pernilla Lindroos över vad hon tar med sig i ryggsäcken från praktikperioden. Läs mera »
06.06.2017 kl. 08:44
58704_t.jpg

Praktik – en möjlighet för båda

PÅ TAPETEN: En praktikant kan komma med nya synvinklar och idéer till förbunden. Samtidigt får studeranden en möjlighet till ny kunskap, erfarenhet av att jobba i praktiken och en insyn i förbundsvärlden. Läs mera »
02.06.2017 kl. 14:48
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06