Varför nätverka?

14.07.2017 kl. 14:01
I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.

Text och foto: Mari Pennanen

Sonja Gummerus (bilden ovan) är ekonomichef på Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är med i Svenska studieförbundets nätverk för förbundsekonomer:

”Det är värdefullt med nätverk och att lära känna andra som jobbar med samma saker. Då man har personlig kontakt är det lättare att ta i telefonen och ringa upp. Jag har konkret via nätverket bland annat fått en modell för en finansieringsanalys från ett annat förbund – den skulle jag inte annars ha fått, så tack!”

 

Niki Hamro är verksamhetsledare på Arbetet Vänner Huvudföreningen. Han är med i Svenska studieförbundets nätverk för personer som jobbar ensamma.

”Jag jobbar rätt ensamt och har länge känt att jag skulle behöva kontakt till en arbetsgemenskap och speciellt med personer i motsvarande situation. Jag känner mig inte lika ensam i mitt arbete när jag går härifrån nätverksträffen som före jag kom med i det här nätverket. Det är bra att diskutera tankar och idéer så märker man att andra tampas med motsvarande grejer och det går att hitta någon som har löst problemet. Jag kan också dela med mig av de lösningar jag har hittat på.”

 

Elin Andersson är projektsekreterare på Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Hon är med i Svenska studieförbundets nätverk för personer som jobbar ensamma.

”Då man jobbar ensam är det många delar att hålla koll på. Det är bra att kunna byta kunskap med andra som också jobbar ensamma. Det är så mycket man inte kommer att tänka på gällande ens eget arbete, men i nätverket kommer man åt att bolla idéer och får nya idéer. Dessutom har jag fått koll på sånt jag inte ens visste att jag behövde veta. Jättebra med nätverk!”

 

Camilla Blomstedt är kommunikationschef på Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Hon är med Svenska studieförbundets nätverk för tredje sektorns informatörer i Svenskfinland.

”Jag har kommit med för att nätverka. Det är bra att få information från olika organisationer och mycket sådant som tangerar mitt eget område. Det är lägre tröskel till samarbete då jag träffat informatörer från många organisationer. Jag har också fått idéer på hur vi skulle kunna samarbete i framtiden. Facebook-gruppen för nätverket betyder också att om jag har en fråga där jag kunde ha nytta av andra som jobbar med liknande saker så är det är det bara att ställa frågan där. Det är bra att ha den möjligheten i och med nätverket, så tusen tack för att det finns.”

 

Roger Roos är organisationschef på Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Han är med Svenska studieförbundets nätverk för förbundsekonomer och i nätverket för verksamhetsledare.

”Jag är med i nätverken för att få kontakt till andra finlandssvenska organisationer och för att träffa människor som jobbar med motsvarande saker, för att den vägen få input till egna jobbet. På senaste träff för förbundsekonomer fick jag via exemplet med programmet Talgraf se vilka möjligheter det finns att hitta verktyg för arbetet. I nätverket för verksamhetsledare är det kanske mer konkret nytta av att se hur andra löser problem, till exempel gällande personalfrågor och i att leda förbundet. Vi är alla ganska små förbund och jobbar med olika saker, men problemen och lösningarna är ganska långt de samma ändå.”

Läs mer om våra nätverk, som är öppna för alla som jobbar inom förbund och centralorganisationer i Svenskfinland.

 

64564_t.jpg

Både yrkes- och hobbyodlare i Trädgårdsförbundet

Svenska Trädgårdsförbundet lyfter fram trädgårdskulturen i Finland. I juli bjuder de tillsammans med Puutarhaliitto in till Öppna trädgårdar, ett populärt evenemang då även du kan kika in i spännande trädgårdar.Läs mera »
26.06.2018 kl. 12:05
64563_t.jpg

Grifi vill höja profilen i Svenskfinland

Finlands Svenska Gröna blev medlem i Svenska studieförbundet i våras. Den riksomfattande föreningen vill ha insikter om vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar.Läs mera »
26.06.2018 kl. 10:45
63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse. Läs mera »
09.05.2018 kl. 13:25
63850_t.jpg

Info och stöd åt hbtqia-personer

PÅ TAPETEN. Studieförbundets nya medlem Regnbågsankan vill skapa ett jämlikt samhälle för alla och erbjuda stöd åt personer som bryter mot normer. Läs mera »
09.05.2018 kl. 10:01
63035_t.jpg

Hur leder man ett förbund?

PÅ TAPETEN. Tre erfarna ledare delade under Ordföranderundan med sig av erfarenheter gällande ledarskap: Agneta Eriksson, Jan-Erik Stenman och Anna Bertills. Vi lyfter fram de bästa bitarna.Läs mera »
20.03.2018 kl. 10:45
62745_t.jpg

Gratis programvaror åt förbund når allt fler

PÅ TAPETEN: Är ditt förbund redan registrerat i TechSoup? Visste du att alla ideella föreningar och stiftelser, alltså också ditt förbund, kan få nästan gratis programvaror via sidan? Läs mera »
06.03.2018 kl. 09:44
62744_t.jpg

Även förbund kan ha civiltjänstgörare

PÅ TAPETEN. Har ditt förbund någon gång funderat på att fungera som civiltjänstgöringsplats, men inte vetat hur man skall gå till väga? Processen kan verka krånglig, men är egentligen relativt lätt. Läs mera »
06.03.2018 kl. 09:23
62370_t.jpg

Hur tackar förbunden sina aktiva?

I SOFFAN: Alla mår bra av att få ett tack. I förbundsvärlden finns det både förtroendevalda, aktiva, anställda och samarbetsparter som behöver få ett tack. Vi har frågat några ordförande hur de inom sitt förbund brukar tacka.Läs mera »
13.02.2018 kl. 09:48
61416_t.jpg

Min tid i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Innan sin praktik på Svenska studieförbundet visste Miina Söderholm väldigt lite om förbund i Svenskfinland. Nu efter tre månader som praktikant i kärnan av förbundsvärlden har hon en helt ny uppfattning om de finlandssvenska förbunden.Läs mera »
04.12.2017 kl. 10:12