Personlig profilering i sociala medier

02.10.2017 kl. 11:00
PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.

Text och bild: Miina Söderholm

Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Sociala medier är idag en möjlighet att kommunicera effektiv. För att till fullo dra nytta av sociala medier, räcker det inte med att bara uppdatera och lägga ut bilder, det krävs mera än så.

Största delen av dagens kommunikation sker via sociala medier. Fastän sociala medier också är ett relativt nytt fenomen, så har det redan hunnit ske förändringar också i användningen av olika kanaler. Tom Westerén, konsult med personlig profilering som sitt specialområde, påpekar att tidigare var det organisationer som låg i fokus, och idag är det människor.

- Personlighet och känslor spelar allt större roll i dagens sociala media-värld. Och det är precis detta som personlig profilering går ut på: att hitta ett personligt sätt att kommunicera på sociala medier. Det finns inte ett rätt sätt, utan det gäller att hitta just det som passar dig, och det varierar från person till person, säger Westerén.

Ett tips han ger är att utgå från oss själva som personer, och sedan lyfta fram information från  den organisation vi jobbar på ett personligt sätt.

- Det gäller att vara engagerande och aktiv, och att tillföra något nytt, inte bara upprepa organisationens budskap, säger Westerén.

Han tar upp det han kallar ”papegojeffekten”, det vill säga att man bara upprepar informationen utan någon personlig touch. Det är varekn motiverande eller trovärdigt. Westerén påpekar att sociala medier inte bara skall användas som en distributionskanal. För att framgångsrikt använda sig av sociala medier skall var och ens personliga sida också komma fram.

- Vi är alla olika, och har olika personligheter, därför passar inte heller samma stil och roll på sociala medier alla. Man ska inte ta på sig en roll på sociala medier som inte är en själv och som man inte trivs med. Genom att vara äkta och föra fram sitt ärende på ett sätt man känner sig bekväm med kommer man långt, säger Westerén.

Man kan kommunicera på flera olika sätt på sociala medier, vissa sätt fungerar bättre och vissa sämre. Enligt Westerén  väger det man gjort tyngre än det man säger att man ska göra, det vill säga inlägg där man till exempel berättar om saker organisationen gjort och inte bara saker man vad man anser att är viktigt.

Westerén tar också upp balansen mellan den personliga och professionella profilen. Genom att komma med ett eget tankesätt, egen åsikt eller kommentar då man till exempel genom sin personliga profil berättar om sin organisations verksamhet får man in den personliga aspekten.

- Detta är något man lär sig med tiden, det är frågan om en ”evolution, inte revolution”, påpekar Westerén, och tillägger att alla själva väljer hur mycket tid man använder på sociala medier och sin personliga profil.

Han poängterar ändå att det lönar sig att regelbundet avsätta tid för sociala medier. Tom Westerén inledde kring temat personlig profilering för verksamhetsledarnätverket i september 2017 och tog upp exempel på hur verksamhetsledare kan stärka sitt eget personliga varumärke och samtidigt lyfta fram förbundet eller organisationen man jobbar för.

 

Miina Söderholm är praktikant på Svenska studieförbundet.

85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35
84925_t.jpg

6 tips för att dra in pengar till verksamheten

ARTIKEL. Finns det enkla sätt att få in pengar till förbunds verksamheter? Svaret är troligen nej. Enkelt är det inte, men det kan vara roligt och givande att testa nya sätt att finansiera verksamheten. Ta del av konkreta tips på pengainsamling. Läs mera »
31.01.2023 kl. 15:36
84889_t.jpg

Nu åker de första på kurs till Italien

NYHET. I slutet av februari åker fyra förbundsanställda på kurs till Sicilien för att i fem dagar fördjupa sig i temat teambuilding. Under våren deltar totalt 18 personer i kurser runt om i Europa via Förbundsarenans mobilitetsprojekt.Läs mera »
30.01.2023 kl. 11:18