Personlig profilering i sociala medier

02.10.2017 kl. 11:00
PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.

Text och bild: Miina Söderholm

Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Sociala medier är idag en möjlighet att kommunicera effektiv. För att till fullo dra nytta av sociala medier, räcker det inte med att bara uppdatera och lägga ut bilder, det krävs mera än så.

Största delen av dagens kommunikation sker via sociala medier. Fastän sociala medier också är ett relativt nytt fenomen, så har det redan hunnit ske förändringar också i användningen av olika kanaler. Tom Westerén, konsult med personlig profilering som sitt specialområde, påpekar att tidigare var det organisationer som låg i fokus, och idag är det människor.

- Personlighet och känslor spelar allt större roll i dagens sociala media-värld. Och det är precis detta som personlig profilering går ut på: att hitta ett personligt sätt att kommunicera på sociala medier. Det finns inte ett rätt sätt, utan det gäller att hitta just det som passar dig, och det varierar från person till person, säger Westerén.

Ett tips han ger är att utgå från oss själva som personer, och sedan lyfta fram information från  den organisation vi jobbar på ett personligt sätt.

- Det gäller att vara engagerande och aktiv, och att tillföra något nytt, inte bara upprepa organisationens budskap, säger Westerén.

Han tar upp det han kallar ”papegojeffekten”, det vill säga att man bara upprepar informationen utan någon personlig touch. Det är varekn motiverande eller trovärdigt. Westerén påpekar att sociala medier inte bara skall användas som en distributionskanal. För att framgångsrikt använda sig av sociala medier skall var och ens personliga sida också komma fram.

- Vi är alla olika, och har olika personligheter, därför passar inte heller samma stil och roll på sociala medier alla. Man ska inte ta på sig en roll på sociala medier som inte är en själv och som man inte trivs med. Genom att vara äkta och föra fram sitt ärende på ett sätt man känner sig bekväm med kommer man långt, säger Westerén.

Man kan kommunicera på flera olika sätt på sociala medier, vissa sätt fungerar bättre och vissa sämre. Enligt Westerén  väger det man gjort tyngre än det man säger att man ska göra, det vill säga inlägg där man till exempel berättar om saker organisationen gjort och inte bara saker man vad man anser att är viktigt.

Westerén tar också upp balansen mellan den personliga och professionella profilen. Genom att komma med ett eget tankesätt, egen åsikt eller kommentar då man till exempel genom sin personliga profil berättar om sin organisations verksamhet får man in den personliga aspekten.

- Detta är något man lär sig med tiden, det är frågan om en ”evolution, inte revolution”, påpekar Westerén, och tillägger att alla själva väljer hur mycket tid man använder på sociala medier och sin personliga profil.

Han poängterar ändå att det lönar sig att regelbundet avsätta tid för sociala medier. Tom Westerén inledde kring temat personlig profilering för verksamhetsledarnätverket i september 2017 och tog upp exempel på hur verksamhetsledare kan stärka sitt eget personliga varumärke och samtidigt lyfta fram förbundet eller organisationen man jobbar för.

 

Miina Söderholm är praktikant på Svenska studieförbundet.

89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29