Personlig profilering i sociala medier

02.10.2017 kl. 11:00
PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.

Text och bild: Miina Söderholm

Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Sociala medier är idag en möjlighet att kommunicera effektiv. För att till fullo dra nytta av sociala medier, räcker det inte med att bara uppdatera och lägga ut bilder, det krävs mera än så.

Största delen av dagens kommunikation sker via sociala medier. Fastän sociala medier också är ett relativt nytt fenomen, så har det redan hunnit ske förändringar också i användningen av olika kanaler. Tom Westerén, konsult med personlig profilering som sitt specialområde, påpekar att tidigare var det organisationer som låg i fokus, och idag är det människor.

- Personlighet och känslor spelar allt större roll i dagens sociala media-värld. Och det är precis detta som personlig profilering går ut på: att hitta ett personligt sätt att kommunicera på sociala medier. Det finns inte ett rätt sätt, utan det gäller att hitta just det som passar dig, och det varierar från person till person, säger Westerén.

Ett tips han ger är att utgå från oss själva som personer, och sedan lyfta fram information från  den organisation vi jobbar på ett personligt sätt.

- Det gäller att vara engagerande och aktiv, och att tillföra något nytt, inte bara upprepa organisationens budskap, säger Westerén.

Han tar upp det han kallar ”papegojeffekten”, det vill säga att man bara upprepar informationen utan någon personlig touch. Det är varekn motiverande eller trovärdigt. Westerén påpekar att sociala medier inte bara skall användas som en distributionskanal. För att framgångsrikt använda sig av sociala medier skall var och ens personliga sida också komma fram.

- Vi är alla olika, och har olika personligheter, därför passar inte heller samma stil och roll på sociala medier alla. Man ska inte ta på sig en roll på sociala medier som inte är en själv och som man inte trivs med. Genom att vara äkta och föra fram sitt ärende på ett sätt man känner sig bekväm med kommer man långt, säger Westerén.

Man kan kommunicera på flera olika sätt på sociala medier, vissa sätt fungerar bättre och vissa sämre. Enligt Westerén  väger det man gjort tyngre än det man säger att man ska göra, det vill säga inlägg där man till exempel berättar om saker organisationen gjort och inte bara saker man vad man anser att är viktigt.

Westerén tar också upp balansen mellan den personliga och professionella profilen. Genom att komma med ett eget tankesätt, egen åsikt eller kommentar då man till exempel genom sin personliga profil berättar om sin organisations verksamhet får man in den personliga aspekten.

- Detta är något man lär sig med tiden, det är frågan om en ”evolution, inte revolution”, påpekar Westerén, och tillägger att alla själva väljer hur mycket tid man använder på sociala medier och sin personliga profil.

Han poängterar ändå att det lönar sig att regelbundet avsätta tid för sociala medier. Tom Westerén inledde kring temat personlig profilering för verksamhetsledarnätverket i september 2017 och tog upp exempel på hur verksamhetsledare kan stärka sitt eget personliga varumärke och samtidigt lyfta fram förbundet eller organisationen man jobbar för.

 

Miina Söderholm är praktikant på Svenska studieförbundet.

66108_t.jpg

Erfarenheter av att sitta i Studieförbundets styrelse

I SOFFAN. Nomineringen av kandidater till Studieförbundets styrelse pågår. Men vad innebär det att vara med i Studieförbundets styrelse? Frans Cerderlöf (Skolungdomsförbundet) och Jeanette Harf (FSI) delar med sig av sina erfarenheter av styrelsearbetet. Läs mera »
01.11.2018 kl. 15:24
65600_t.jpg

GDPR – och sen då?

I maj trädde EU:s nya dataskyddsförordring i kraft och under våren jobbade många förbund med att få allting i skick till den stora domedagen. Vad har hänt sedan dess? Två av Svenskfinlands främsta GDPR-experter reflekterar kring frågan.Läs mera »
03.10.2018 kl. 10:12
64564_t.jpg

Både yrkes- och hobbyodlare i Trädgårdsförbundet

Svenska Trädgårdsförbundet lyfter fram trädgårdskulturen i Finland. I juli bjuder de tillsammans med Puutarhaliitto in till Öppna trädgårdar, ett populärt evenemang då även du kan kika in i spännande trädgårdar.Läs mera »
26.06.2018 kl. 12:05
64563_t.jpg

Grifi vill höja profilen i Svenskfinland

Finlands Svenska Gröna blev medlem i Svenska studieförbundet i våras. Den riksomfattande föreningen vill ha insikter om vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar.Läs mera »
26.06.2018 kl. 10:45
63915_t.jpg

Varför är ni med i Studieförbundet?

I SOFFAN. Vi frågade tre förbundsrepresentanter hur just deras förbund har nytta av att vara med - läs deras tankar om Studieförbundets betydelse. Läs mera »
09.05.2018 kl. 13:25
63850_t.jpg

Info och stöd åt hbtqia-personer

PÅ TAPETEN. Studieförbundets nya medlem Regnbågsankan vill skapa ett jämlikt samhälle för alla och erbjuda stöd åt personer som bryter mot normer. Läs mera »
09.05.2018 kl. 10:01
63035_t.jpg

Hur leder man ett förbund?

PÅ TAPETEN. Tre erfarna ledare delade under Ordföranderundan med sig av erfarenheter gällande ledarskap: Agneta Eriksson, Jan-Erik Stenman och Anna Bertills. Vi lyfter fram de bästa bitarna.Läs mera »
20.03.2018 kl. 10:45
62745_t.jpg

Gratis programvaror åt förbund når allt fler

PÅ TAPETEN: Är ditt förbund redan registrerat i TechSoup? Visste du att alla ideella föreningar och stiftelser, alltså också ditt förbund, kan få nästan gratis programvaror via sidan? Läs mera »
06.03.2018 kl. 09:44
62744_t.jpg

Även förbund kan ha civiltjänstgörare

PÅ TAPETEN. Har ditt förbund någon gång funderat på att fungera som civiltjänstgöringsplats, men inte vetat hur man skall gå till väga? Processen kan verka krånglig, men är egentligen relativt lätt. Läs mera »
06.03.2018 kl. 09:23