Anställd i förbundsvärlden

08.11.2017 kl. 09:17
I SOFFAN: Förbundsvärlden i Svenskfinland är en speciell och unik arbetsmiljö. Hur är det egentligen att jobba i förbundsvärlden? Vi har frågat några anställda i våra medlemsförbund hur det är att jobba inom förbundsvärlden.

Text och foto: Miina Söderholm 

Tom Ahlfors har redan länge arbetat inom förbundsvärlden. Sen 17 år tillbaka har han varit redaktör vid Finlands svenska lärarförbunds tidning Läraren. Enligt Tom har det egentligen ingen större betydelse att hans arbetsgivare är ett förbund, men det passar in på hans samhällssyn och jobbet är enligt honom ett utpräglat journalistjobb vilket gör att han trivs bra. Tidningens redaktion består av två personer, som också är en del av FSL:s kansli. Detta är en klar fördel enligt Tom, då tidningens journalister på så sätt har en god insikt i förbundets angelägenheter. Tom påpekar också slutligen att han trivs väldigt bra i en finlandssvensk arbetsmiljö. 

Nina af Hällström har en väldigt lång och bred erfarenhet inom flera olika förbund i Svenskfinland. Nina har alltid varit intresserad av föreningslivet, och har länge varit aktiv inom flera olika föreningar. Idag jobbar hon som verksamhetsledare på SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Det är tanken på att göra världen till en bättre plats som får Nina att arbeta inom en ideell organisation. Att genom sitt arbete kunna bidra till en förändring är en stor drivkraft för henne. Enligt Nina är det bästa med att jobba inom förbundsvärlden att jobba för ett gott ändamål, att kunna skapa möjligheter för delaktighet för olika grupper i samhället och på samma gång lyfta fram betydelsen av medborgarsamhället i vårt land. Fina kolleger i det egna förbundet samt i andra förbund hon samarbetar med är också en stor fördel med jobbet, enligt Nina. 

För Henrik Lillhannus har föreningsarbete alltid funnits med i bilden. Han har tidigare arbetat på YLE och Folkhälsan i flera år, och idag jobbar han som verksamhetsledare på Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Henrik anser att det är beundransvärt att se människor ställa upp och ge av sin tid för goda syften, gemensamma hobbyn och intressen. Han har också haft mycket nytta och glädje av de människokontakter han knutit runt om i Svenskfinland under årens lopp: ”Man får träffa motiverade och trevliga personer på alla nivåer, inte bara i den egna organisationen”, säger Henrik. Enligt honom är arbetet som verksamhetsledare omväxlande och sällan tråkigt, det finns hela tiden utmaningar och konkreta mål att eftersträva. ”De finlandssvenska förbunden står som stolta fyrbåkar mitt bland de samhällsomvälvande, av nyliberalistiska ideal genomsyrade stormarnas skummande vågor”, säger Henrik.   

Miina Söderholm är praktikant på Svenska studieförbundet under hösten 2017.

 

88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
20.11.2023 kl. 14:07
82367_t.jpg

Evenemang för alla

ARTIKEL. Visst vill vi ordna tillgängliga evenemang där alla känner sig välkomna. Men hur gör man det i praktiken? Vi har samlat konkreta tips och verktyg för hur ditt förbund ordnar tillgängliga evenemang.Läs mera »
30.05.2022 kl. 12:37
75377_t.jpg

Hur har vi lyckats som samarbetsförbund?

PÅ BORDET. SAMS firar sitt tioårsjubileum denna höst. Tf. verksamhetsledare Ilona Salonen skriver i kolumnen om hur organisationen som en del av jubileumsåret undersöker hur de lyckats som samarbetsorganisation.Läs mera »
30.10.2020 kl. 06:21
72905_t.jpg

Namnbyte – död och pina eller realism och framtidstro?

PÅ BORDET. Handikappförbundet har bytt namn och är nu FMA - Funktionsrätt med ansvar. Verksamhetsledare Ulf Gustafsson reflekterar kring processen bakom namnbytet.Läs mera »
27.03.2020 kl. 08:31
46312_t.jpg

Vad vet du om SAMS?

Juridiskt ombud, utdelning av bidrag inom social- och hälsovårdssektorn, stödpersonsverksamhet och ett projekt som lyfter fram minoriteter inom minoriteten. Studieförbundet presenterar: SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder!Läs mera »
26.10.2015 kl. 13:32