Med studier som styrka: Micaela ger över ordförandeskapet

16.11.2017 kl. 09:42
PROFILEN: Vid årsskiftet tar Micaela Romantschuks period som styrelseordförande för Svenska studieförbundet slut. Hon är uppenbart stolt över den positiva utveckling som skett inom förbundet under de senaste åren.

Text och foto: Sofia Stenlund

Vid årsskiftet tar Micaela Romantschuks period som styrelseordförande för Svenska studieförbundet slut. Onsdagen den 22 november hålls Svenska studieförbundets höstmöte och då väljs en ny ordförande för förbundet. För Micaelas del är det dags att ge över ordförandeskapet och lägga fokus på annat i arbetslivet, men hon är uppenbart stolt över den positiva utveckling som skett inom förbundet under de senaste åren.

- Det har varit inspirerande att kavla upp ärmarna och vara med i utvecklingen från scratch, säger Micaela engagerat.

Den process som ledde till hur Svenska studieförbundet ser ut idag inleddes med förändringar i den bakomliggande förvaltningsstrukturen. Kort och gott stod styrelseledamöterna, däribland Micaela själv, plötsligt inför valet att initiera att förbundets verksamhet upplivas eller att lägga lapp på luckan. Förbundets medlemsorganisationer tillfrågades och stödet var så gott som hundraprocentigt: man ville ha sitt studieförbund kvar. Sedan dess har förbundet fått en verksamhetsledare, stadgar och syfte reviderats och organisationsstrukturen kartlagts. Med facit i hand konstaterar Micaela Romantschuk att SSF idag är en etablerad verksamhet som rullar på av egen kraft.

- Det har varit intensivt. Anledningen till att jag inte ställer upp för omval är helt enkelt för att det har tagit mycket tid och jag känner att jag måste prioritera annat. Vi har haft ett fantastiskt bra styrelsearbete, ledamöterna har varit superengagerade och väl förberedda, påpekar Micaela.

Micaela är också noggrann med att påpeka att en stor del av den positiva utveckling som skett på ett konkret plan är resultatet av en lyckad rekrytering: förbundets verksamhetsledare Mari Pennanen har fått mycket konkret gjort under sina två år på posten.

- Jag är förvånad och glad över hur mycket hon verkligen fått till stånd, berättar Micaela som haft tät kontakt med verksamhetsledaren i form av bollplank och stöd.

Sin syn på Svenska studieförbundets syfte sammanfattar Micaela så här: förbundet riktar sig till föreningars anställda med målsättningen att frigöra resurser och ge fortbildning för personal och förtroendevalda så att de anställda i sin tur kan fokusera på sin kärnverksamhet. Ett konkret exempel är de nätverksträffar där organisationsanställda i olika positioner får träffas.

- Svenska studieförbundet bidrar till att organisationer kommer närmare varandra i form av nätverk som omfattar alla yrkeskategorier, poängterar Micaela.

Nätverksträffarna är en verksamhetsform Micaela själv deltagit aktivt i. Hennes drygt tolvåriga karriär som verksamhetsledare för Hem och Skola kräver goda nätverk, arbetsresor, föreläsningar och att hon håller sig á jour med samhällsdiskussionen för att plocka upp och kommentera sådant som dryftas i skolvärlden. Aktuella samtalsämnen i skolvärlden är just nu implementeringen av den nya läroplanen, förekomsten av mögel i skolbyggnaderna och ansvarsfrågan när det gäller teknisk utrustning som Ipads i undervisningen. Rent samhälleligt finns det idag en ökad förståelse för föräldrarnas roll i elevernas inlärningsprocess, något som tydligt inspirerar Micaela i jobbet som kontaktyta mellan hemmet och skolan.

- Trots att lärare också själva kan vara föräldrar brukar jag framhålla vikten av att vara ödmjuk och empatisk i kontakten med föräldrarna. För dem ser skolan helt annorlunda ut än för lärarkåren. Jag kommer ihåg när jag själv blev utbildad till lärare, vi tränades inte i utvecklings- och föräldrasamtal utan man höll föräldrarna lite på avstånd.

Micaela har jobbat som klasslärare i olika skolor i drygt tio år innan verksamhetsledarposten på Hem och Skola. Hon rekommenderades av många att söka arbetet som och trivdes jättebra, ändå gick hon in i väggen efter ungefär ett halvt år på sitt nya jobb. Med perspektiv kan hon konstatera att det inte är ändamålsenligt att ta sig an för stora helheter allt för snabbt.

- Jag har numera en strategi där jag inte har ambitionen att greppa allt genast utan försöker ta det lugnt och leva här och nu. Jag har lärt mig att tänka att saker och ting löser sig.

När det gäller Svenska studieförbundets framtid visionerar Micaela kring att utveckla och stärka det redan etablerade arbete som görs inom Svenska studieförbundet. Hon hoppas på större finansieringsbas och ökad personalstyrka med bibehållet syfte och målsättning.

- Förbundets mest värdefulla uppgift är att ordna fortbildning och utbildning. Men jag kan se en framtid där förbundet har mer muskler för att fungera som en takorganisation och ge råd i till exempel juridiska ärenden. Idag finns det tusenkonstnärer inom organisationerna, de skulle behöva stöd i sitt arbete.

Profilen: Micaela Romantschuk

Aktuell som: Avgående ordförande för Svenska studieförbundet, verksamhetsledare för förbundet Hem och Skola i Finland r.f.

Ålder: 49

Familj: Maken Kai, sönerna Peik, 22, och Johan, 13, samt dottern Anna, 20 år. Dessutom taxarna Tjorven och Smulan.

Hemort: Sibbo

Motto: “Be the change you want to see”

Specialintresse: Mindfulness och trädgårdsarbete

Vad skulle du jobba med om du inte valt lärarbanan? ”Jag hade trivts med att driva ett litet kombinerat café och lifestylebutik”

Vilken roll hade du i klassen då du gick i skolan? ”Jag var en duktig flicka som hade det lätt för mig, kunde vara en liten näbbgädda ibland”

80635_t.jpg

Stjäl idéer och ta ett mellanår för att vila hjärnan

PROFILEN. Gita Lindholm har de senaste 21 åren varit en central del av personalen på Svenska hörselförbundet. När hon pensioneras kan hon blicka tillbaka på bland annat drygt sjuttio nummer av medlemstidningen Vi hörs och att hon många gånger kunnat hjälpa en medmänniska. Läs mera »
01.02.2022 kl. 10:11
75735_t.jpg

Demokratin – det värdefullaste som finns

PROFILEN. Bernt Nordman är en person med engagemang. Han brinner för miljöfrågor, fostran och demokrati, sakfrågor som lagt grund för hela hans karriär och bland annat resulterat i ett ordförandeskap i Förbundsarenans styrelse.Läs mera »
03.12.2020 kl. 14:57
71975_t.jpg

Thomas Rosenberg har stöttat tidskrifterna i tretton år

PROFILEN. Tunga tidskriftslådor och så många finlandssvenskar att han inte velat tala med någon alls på flera dagar efteråt. Tidskriftsmontern för de finlandssvenska tidskrifterna på bokmässan har varit en årlig höjdpunkt för tidskriftskoordinator Thomas Rosenberg. Läs mera »
04.02.2020 kl. 07:20
71323_t.jpg

''Att bygga upp förbundens förbund känns meningsfullt"

PROFILEN. Avgående ordförande Jonna Sahala är både stolt och tacksam då hon blickar tillbaka på det arbete som gjorts inom Svenska studieförbundet under de senaste åren. Hon är speciellt nöjd med den ökade gemenskapen mellan de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
03.12.2019 kl. 14:27
70974_t.jpg

”Nätverken är Studieförbundets starkaste redskap”

PROFILEN. Svenska studieförbundets avgående vice ordförande Frans Cederlöf har varit med i styrelsen nästan en femtedel av sitt liv. Han har lärt sig samarbete, intressebevakning och vikten av gemensamma lösningar. Läs mera »
01.11.2019 kl. 11:07
66118_t.jpg

Stefan Andersson – en stor resurs för förbund och föreningar

PROFILEN. Många i förbundsvärlden har fått hjälp i olika föreningsrelaterade och ekonomiska frågor av Stefan Andersson. Men stor kunskap och ett inneboende lugn även när det handlat om stormiga föreningsfrågor har han hjälpt många vidare. Nu går han i pension från SFV. Läs mera »
02.11.2018 kl. 07:41