Grifi vill höja profilen i Svenskfinland

26.06.2018 kl. 10:45
Finlands Svenska Gröna blev medlem i Svenska studieförbundet i våras. Den riksomfattande föreningen vill ha insikter om vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar.

Text: Mari Pennanen

- Jag som ordförande har stora ambitioner, men vi kommer knappast att någonsin bli en jättestor förening, säger Nora Lindström.

Hon är relativt ny ordförande för Finlands Svenska Gröna, som brukar förkortas Grifi och som är en nationell förening inom De Gröna.

- Partiet har både lokala föreningar och riksomfattande tematiska. Vi samlar de svenskspråkiga, men partiet fungerar så att man då man blir medlem ska välja vilken förening man blir medlem i. Man kan vara medlem i fler än en förening, men de flesta prioriterar sin lokalförening. Detta är i och för sig positivt, mycket av arbetet sker ju på lokal nivå, men det kan bidra till att vi som en mindre, riksomfattande förening inte lockar så många medlemmar. Därför satsar vi på att samarbeta med lokalföreningar, berättar Nora.  

Grifis syfte är att göra grön politik på svenska, att vara ett språkrör på svenska för partiet och att internt inom partiet jobba för att lyfta fram språket.

- Det finns mycket välvilja inom partiet gentemot det svenska, men vi får nog jobba lite hårdare på att detta syns mera konkret, säger Nora.

Grifi ordnar svensk- eller tvåspråkiga evenemang, ofta i samarbete med lokalföreningar, och stöder svenskspråkiga kandidater i olika val.

- Vi jobbar nu strategiskt med att engagera oss mer i Svenskfinland och där är medlemskapet i Svenska studieförbundet en viktig bit.

Nora berättar att Grifi via Studieförbundet hoppas på information om olika utbildningar och evenemang, samt kontakter och synlighet.

- Vi vill ha insikter i vad som diskuteras inom finlandssvenska förbund och föreningar, och vi vill synas starkare på det finlandssvenska planet, hoppas Nora.

 

Läs också

Regnbågsankan och Svenska Trädgårdsförbundet är också nya medlemmar i Svenska studieförbundet.