Hur gör ett förbund utan resurser?

03.09.2018 kl. 14:14
PÅ BORDET. Stora frågor gällande resurser för verksamheten är på bordet hos Finlands Svenska Socialförbund, skriver ordförande Anna Lena Karlsson-Finne.

Text: Anna Lena Karlsson-Finne

Hur skall en liten svensk organisation synas och nå ut till både medlemmar och allmänheten? Hur och varifrån skall en organisation få pengar för att kunna fungera och ha verksamhet? Kan en organisation fungera på (nästan) frivillig basis? Det här är frågor som Finlands Svenska Socialförbunds styrelse varit tvungen att fundera på under de senaste åren.

Vi vill fortsätta vår verksamhet och vi vet att vi behövs mer än någonsin tidigare, men frågan är hur.

Finlands Svenska Socialförbund (Fssf) hade ännu för några år sedan en heltidsanställd verksamhetsledare, men sedan bestämde dåvarande RAY (nuvarande STEA) att vår verksamhet inte platsade in i deras utdelningsprinciper och lämnade oss helt utan pengar. Det ledde till att vi inte mera kan ha någon anställd.

Socialförbundet fungerar i hela Svenskfinland, också på Åland, och vår verksamhet strävar till att sammanföra svenskspråkiga personer verksamma inom det sociala området i Finland, att förbättra deras teoretiska och praktiska insikter inom det sociala området, att gynna ett organiserat samarbete mellan olika sektorer, yrkesgrupper och förtroendevalda inom det sociala området samt att delta i samhällsbyggandet i frågor som berör det sociala området.

I dag då social- och hälsovårdssektorn i vårt land är under stora förändringar och den svenska servicen inom den sektorn är allt mer hotad tycker vi att behovet av en organisation som vår är större än någonsin. Vi svenskspråkiga som jobbar inom den här sektorn behöver varandra och vi behöver egna nätverk och egna utbildningar.

Då blir de stora frågorna de jag ställde i början.

En bra och för medlemmarna meningsfull verksamhet är nyckeln till en organisations framgång. Hur gör man det utan resurser?

Information och marknadsföring är det viktigaste för att en organisation skall nå sina medlemmar och allmänheten. Hur gör man det utan resurser?

Arbetslivet kräver allt mer. Kommunerna sparar in på extern utbildning för sina anställda. Att jobba med en organisation som vill samla professionella på fritiden känns inte heller helt rätt.

Vi tror på oss själva och vi tror på att vi behövs. Nu gäller det bara att komma på hur.

Jag tror mycket på samarbete med andra organisationer och jag tror att många andra föreningar och organisationer har erfarenheter, råd och idéer att dela med sig av. Svar på frågor som till exempel hur och varifrån lönar det sig att söka pengar för vad? Finns det någon som understöder bara ordinarie verksamhet? Tips? Vilka föreningar eller förbund är villiga att samarbeta med oss kring verksamhet och utbildning?

Till all lycka hade vårt förbund en god ekonomi tidigare och det har gett oss möjlighet att ha Muluken Cederborg anställd för några timmar i månaden, tillsvidare. Nu är det viktigaste för oss att hitta vårt sätt att fungera, vårt sätt att göra nytta för våra medlemmar och för samhället.

Vi tar emot all hjälp och alla idéer vi kan få. Vi vet att tillsammans med andra organisationer är vi starkare och att samarbete gagnar alla.

Anna Lena Karlsson-Finne är ordförande för Finlands svenska socialförbund. Hon arbetar som socialarbetare inom barnskyddet och är socialpolitiker i Grankulla, Kårkulla och SFP. Anna Lena är övertygad om att vi måste lära oss att samarbeta  med varandra i hela Svenskfinland för att synas och höras och hon säger att vi inte har råd med interna revirkamper i vår lilla grupp.

 

Läs också

På bordet: Landskapsreformen och räddningsväsendet

 

85778_t.jpg

Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?Läs mera »
29.03.2023 kl. 14:06
85723_t.jpg

Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.Läs mera »
27.03.2023 kl. 13:23
85633_t.jpg

Tidskriftshyllan på G18 ger smakprov på finlandssvenska tidskrifter

Nyfiken på tidskriftsutbudet i Svenkfinland? I tidskrifthyllan på G18 finns ett stort utbud finlandssvenska tidskrifter. Kom förbi och plocka med dig nya och gamla favoriter. Läs mera »
21.03.2023 kl. 15:02
85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20
84942_t.jpg

Inkluderande kommunikation

BLOGG. Inkluderande kommunikation är ett aktuellt tema inom organisationsvärlden. Är vår nuvarande kommunikation inkluderande och vad kan vi göra annorlunda? Tarja Krum på Finlands Svenska Idrott delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring temat.Läs mera »
01.02.2023 kl. 16:26
84780_t.jpg

Dags att nominera till Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2023 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2023 kl. 12:39
84930_t.jpg

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår. Läs mera »
01.02.2023 kl. 09:35