Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

08.01.2019 kl. 12:44
PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.

Jag har ett intressant, inspirerande och motiverande arbete på Finlands svenska 4H. Jag lär mig något nytt varje dag och har förmånen att få arbeta med härliga kollegor. Jag vill gärna inspirera mina medmänniskor i deras arbete, tillika som jag får inspiration genom nätverkande. Allt detta ger mig arbetsglädje. I egenskap av utbildnings- och utvecklingsansvarig för organisationen har jag ett övergripande ansvar för 4H:s utbildningsinsatser och kompetensförsörjning och likaså ansvar för nätverkande med andra organisationers utbildnings- och utvecklingsaktörer. Jag blev invald i Svenska Studieförbundets styrelse på höstmötet i november 2018 och ser med iver och glädje framemot mitt förtroendeuppdrag.

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation som samlar alla de svenskspråkiga 4H-föreningarna på fastlandet och på Åland. Vi kännetecknas av en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation i ständig förändring och som anpassar sig efter omvärldens krav. Vi diskuterar kontinuerligt kompetensfrågor för att skapa en organisation som möter de utmaningar och likaså möjligheter vi står inför. Den föränderliga värld vi lever i kräver att vi är i tiden och att vi ser signaler vad gäller kompetensförsörjningen.

Finlands svenska 4H fyller detta år 90 år och vi lyfter fram vår verksamhet under jubileumsåret under devisen ”Vi lär genom att göra också följande 90 år”. Verksamhetsformerna har långt varit de samma över decennier men precis som allt annat i samhället har 4H, under 90 år utvecklats och i viss mån förändrats. Idag är förutom företagsamhet och arbetslivsfärdigheter, det aktiva medborgarskapet i centrum för verksamheten. 4H har genom tiderna varit en organisation som lärt ut färdigheter. En organisation för det icke-formella lärandet och det informella lärandet, vid sidan av det formella lärandet i skolorna.

För år 2019 har finansiering sökts för projektet Kompetenssteget vars övergripande mål är att ta tillvara och synliggöra ungas kompetens som de byggt upp genom deltagande i 4H-verksamheten och i förlängningen i att 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Det finns en beställning på att se över och definiera hela Finlands svenska 4H:s informella och icke-formella lärande. Likaså att synliggöra lärandet för medlemmar och läroanstalter samt även validera en del av lärandet så att deltagarna får en konkret, mätbar nytta utöver kunskap. Till detta hör även att tillhandahålla och ordna utbildningar och övrigt stöd till verksamhetsledarna i föreningarna.

Jag ser framemot att ingå i styrelsen för Svenska Studieförbundet där vi gemensamt kan diskutera och fundera över framtida verksamhetsförutsättningar inom den tredje sektorn med fokus på livskraftiga organisationer. Att bidra med egen kunskap och erfarenhet, hur vi inom 4H har jobbat kring kompetens och framförallt hur vi vill utvecklas inom detta område.   

 

Harriet Sundholm är utbildnings- och utvecklingsansvarig på Finlands Svenska 4H. År 2019 är hon också medlem i Svenska studieförbundets styrelse. I serien På bordet bjuder vi in gästskribenter från medlemsorganisationerna som berättar vad som är på bordet hos dem just nu.

Läs också

På bordet: Organisationerna har en framtid av Ulrika Krook

På bordet: Att välkomna alla med - riktigt på riktigt av Sabina Fortelius

88194_t.jpg

Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.Läs mera »
20.11.2023 kl. 14:07
80669_t.jpg

Harriet Sundholm omvald vice ordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse har kommit igång med styrelsearbetet och valt arbetsutskott. En tyngdpunkt under året är att ta fram en ny strategi. Läs mera »
03.02.2022 kl. 08:41
76451_t.jpg

Engagerad och motiverad ordförandeduo

NYHET. Det gångna året har visat hur viktigt ett aktivt civilsamhälle är för att människor ska må bra. För att stöda de finlandssvenska förbunden har Förbundsarenan en given plats. Ordförande Viveca Hagmark och vice ordförande Harriet Sundholm ser fram emot ett aktivt år inom Förbundsarenan.Läs mera »
01.02.2021 kl. 15:17
71880_t.jpg

Harriet Sundholm ny viceordförande för Förbundsarenan

NYHET. Harriet Sundholm har valts till vice ordförande för Förbundsarenan. Hon vill fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med strategin och lyfter fram kompetenshöjning som ett speciellt viktigt område för förbunden.Läs mera »
27.01.2020 kl. 08:43
70627_t.jpg

Styrelsearbete - mer än bara mötesprotokoll

ARTIKEL. Vad innebär det egentligen att sitta med i Studieförbundets styrelse, annat än möten och mötesprotokoll? Styrelsemedlemmarna Harriet Sundholm och Kari Huhtala delar med sig av sina erfarenheter och varför de valt att sitta med i styrelsen.Läs mera »
01.10.2019 kl. 17:15
49472_t.jpg

SLF har tagit fram en egen app

En konsultorganisation som ser sig som mer kommersiell än ideell. En rådgivarorganisation som tagit fram en egen app för sin målgrupp. Svenska studieförbundet presenterar: Svenska lantbrukssällskapens förbund!Läs mera »
17.03.2016 kl. 10:18