Stöd och inspiration till 64 medlemsförbund

07.12.2022 kl. 09:25
NYHET. Kompetensutveckling, påverkansarbete, delaktighet och kommunikation. Inom dessa tyngdpunkter ska Förbundsarenan enligt den nya strategin stöda och inspirera sina medlemsförbund. Höstmötet valde också styrelsen som under år 2023 leder verksamheten.
Text: Mari Pennanen
Bild: Joanna Lindén-Montes
 

Förbundsarenans medlemmar har antagit en ny strategi för åren 2023-2025. Enligt strategin är Förbundsarenas mission:

Förbundsarenan är den gemensamma arenan för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

Styrelsen konstaterade i strategiarbetet att den tidigare visionen uppfyllts och Förbundsarenan blivit ett självklart stöd för medlemsförbunden.

Förbundsarenans vice ordförande Malin Lindholm presenterade strategin på höstmöte:

– Om någon tycker att missionen låter bekant, så är det kanske för att den är väldig lik den tidigare visionen. Styrelsen konstaterade i strategiarbetet att den tidigare visionen uppfyllts och Förbundsarenan blivit ett självklart stöd för medlemsförbunden. Det kom också tydligt fram i Förbundsbarometern 2021, sade Malin Lindholm.

Hon konstaterade att de tyngdpunkter som Förbundsarenan under de kommande tre åren ska stöda och inspirera sina medlemsförbund i också har sin grund i medlemsenkäten.

– Påverkansarbete har tydligt kommit fram som ett område där medlemsförbunden önskar både stöd och att jobba tillsammans. Delaktighet är också ett tema som berör så gott som alla och det gäller för medlemsförbunden att hitta olika sätt att erbjuda möjligheter för att engagera sig. Dessutom fortsätter Förbundsarenan jobba kring kompetensutveckling och kommunikation, sade Malin Lindholm.

Styrelsen har under året jobbat med strategin och medlemsförbunden har deltagit i arbetet genom diskussioner och kommentarer på ett utkast.

Styrelsen 2023

På mötet omvaldes ordförande Viveca Hagmark från Folkhälsans förbund som ordförande för år 2023. Till ordinarie styrelsemedlemmar för mandatperioden 2023-2024 valdes Petra Nummelin (Psykosociala förbundet) och Otto Simosas (Finlands Svenska Idrott), samt för mandatperioden 2023 (istället för Mikaela Hermans som meddelat att hon avgår) Andrea Hynynen (Finlands Svenska Scouter). Till första ersättare valdes Patricia Wessman (FDUV) och till andra ersättare Bettina Lindfors (Svenska lantbrukssällskapens förbund), båda för perioden 2023-2024.
 

I sin helhet ser alltså styrelsen för år 2023 ut så här:

Ordförande:

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
 

Ordinarie:

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland (2022-2023)
Andrea Hynynen, Finlands Svenska Scouter (2023)
Malin Lindholm, Svensk Ungdom (2022-2023)
Petra Nummelin, Psykosociala förbundet (2023-2024)
Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet (2022-2023)
Otto Simosas, Finlands Svenska Idrott (2023-2024)
 

Ersättare:

1. Patricia Wessman, FDUV (2023-2024)
2. Bettina Lindfors, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (2023-2024)
3. Regina Strandberg, Folkhälsans förbund (2022-2023)
 

Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2023. På mötet fastställdes att medlemsavgiften för år 2023 är samma och beräknas på samma sätt som för år 2022, vilket betyder att medlemsförbunden inom kort får uppge antalet anställda vilket medlemsavgiftens storlek baserar sig på.

Höstmötet hölls som hybridmöte med en del av deltagarna på plats i SFV-huset G18 och resten deltog på distans. Mötet leddes av mötesordförande Annika Jansson från Finlands Svenska Marthaförbund.

 

83959_t.jpg

Förbundsarenans riksdagsvalsprogram

NYHET. Utan aktiva organisationer i civilsamhället stannar Finland. Förbundsarenan har tillsammans med sina medlemsorganisationer tagit fram ett riksdagsvalsprogram som belyser betydelsen av ett levande demokratiskt civilsamhälle.Läs mera »
12.01.2023 kl. 13:38
84682_t.jpg

Aktuella ord om vår sektor och våra organisationer

ARTIKEL. Vilka ord använder vi om vår organisation och verksamhet? Vilken betydelse har det vilka ord vi använder för att beskriva vår sektor? Vad rekommenderar språkvården att vi använder? Här går vi igenom aktuella benämningar.Läs mera »
11.01.2023 kl. 08:52
84660_t.jpg

Förbundsarenan erbjuder möjligheter att nätverka över språkgränserna

NYHET. Förbundsarenan startar ett nytt projekt för att utöka och utveckla samarbetet mellan svensk- och finskspråkiga organisationer. Förbunden kommer att erbjudas olika möjligheter till att skapa kontakter till finska organisationer.Läs mera »
09.01.2023 kl. 14:22
84300_t.jpg

Företagssponsring - en möjlighet för finlandssvenska förbund

ARTIKEL. Sponsring har stor potential och är en relativt outforskad källa till finansiering för de finlandssvenska förbunden. Under hösten har en sparringgrupp kring temat företagssponsorering funderat på hur förbunden kan arbeta kring detta.Läs mera »
30.11.2022 kl. 13:55
83507_t.jpg

Årets ordförande Henna Björkqvist vill värna om mångfalden i föreningslivet

NYHET. Förbundsarenan har korat Henna Björkqvist som Årets ordförande bland centralorganisationer i det finlandssvenska civilsamhället. Björkqvist har varit ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö sedan hösten 2020. Läs mera »
04.10.2022 kl. 19:00
83155_t.jpg

Malin Lindholm ny vice ordförande på Förbundsarenan

NYHET. Det har skett ett byte på posten som vice ordförande. Malin Lindholm, förbundssekreterare på Svensk Ungdom, tar över och ser framemot att fortsätta arbetet för ett starkare civilsamhälle.Läs mera »
07.09.2022 kl. 13:19
83135_t.jpg

Delta i kurser kring arbetsvälmående i Europa

NYHET. Förbundsarenan har beviljats bidrag för Erasmus+ mobilitetsprogram. Bidraget ger anställda inom förbundsfältet och den fria bildningen möjlighet att delta i fortbildningar i fem europeiska länder under våren 2023.  Läs mera »
06.09.2022 kl. 11:43
83117_t.jpg

Förbundsarenan ordnar sparringgrupp om företagssponsring

NYHET. Förbundsarenan ordnar en sparringgrupp som vid tre tillfällen kommer att träffas på distans och diskutera företagssponsring och paketering av verksamheten. Läs mera »
05.09.2022 kl. 09:14