Stöd och inspiration till 64 medlemsförbund

07.12.2022 kl. 09:25
NYHET. Kompetensutveckling, påverkansarbete, delaktighet och kommunikation. Inom dessa tyngdpunkter ska Förbundsarenan enligt den nya strategin stöda och inspirera sina medlemsförbund. Höstmötet valde också styrelsen som under år 2023 leder verksamheten.
Text: Mari Pennanen
Bild: Joanna Lindén-Montes
 

Förbundsarenans medlemmar har antagit en ny strategi för åren 2023-2025. Enligt strategin är Förbundsarenas mission:

Förbundsarenan är den gemensamma arenan för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

Styrelsen konstaterade i strategiarbetet att den tidigare visionen uppfyllts och Förbundsarenan blivit ett självklart stöd för medlemsförbunden.

Förbundsarenans vice ordförande Malin Lindholm presenterade strategin på höstmöte:

– Om någon tycker att missionen låter bekant, så är det kanske för att den är väldig lik den tidigare visionen. Styrelsen konstaterade i strategiarbetet att den tidigare visionen uppfyllts och Förbundsarenan blivit ett självklart stöd för medlemsförbunden. Det kom också tydligt fram i Förbundsbarometern 2021, sade Malin Lindholm.

Hon konstaterade att de tyngdpunkter som Förbundsarenan under de kommande tre åren ska stöda och inspirera sina medlemsförbund i också har sin grund i medlemsenkäten.

– Påverkansarbete har tydligt kommit fram som ett område där medlemsförbunden önskar både stöd och att jobba tillsammans. Delaktighet är också ett tema som berör så gott som alla och det gäller för medlemsförbunden att hitta olika sätt att erbjuda möjligheter för att engagera sig. Dessutom fortsätter Förbundsarenan jobba kring kompetensutveckling och kommunikation, sade Malin Lindholm.

Styrelsen har under året jobbat med strategin och medlemsförbunden har deltagit i arbetet genom diskussioner och kommentarer på ett utkast.

Styrelsen 2023

På mötet omvaldes ordförande Viveca Hagmark från Folkhälsans förbund som ordförande för år 2023. Till ordinarie styrelsemedlemmar för mandatperioden 2023-2024 valdes Petra Nummelin (Psykosociala förbundet) och Otto Simosas (Finlands Svenska Idrott), samt för mandatperioden 2023 (istället för Mikaela Hermans som meddelat att hon avgår) Andrea Hynynen (Finlands Svenska Scouter). Till första ersättare valdes Patricia Wessman (FDUV) och till andra ersättare Bettina Lindfors (Svenska lantbrukssällskapens förbund), båda för perioden 2023-2024.
 

I sin helhet ser alltså styrelsen för år 2023 ut så här:

Ordförande:

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund
 

Ordinarie:

Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland (2022-2023)
Andrea Hynynen, Finlands Svenska Scouter (2023)
Malin Lindholm, Svensk Ungdom (2022-2023)
Petra Nummelin, Psykosociala förbundet (2023-2024)
Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet (2022-2023)
Otto Simosas, Finlands Svenska Idrott (2023-2024)
 

Ersättare:

1. Patricia Wessman, FDUV (2023-2024)
2. Bettina Lindfors, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (2023-2024)
3. Regina Strandberg, Folkhälsans förbund (2022-2023)
 

Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2023. På mötet fastställdes att medlemsavgiften för år 2023 är samma och beräknas på samma sätt som för år 2022, vilket betyder att medlemsförbunden inom kort får uppge antalet anställda vilket medlemsavgiftens storlek baserar sig på.

Höstmötet hölls som hybridmöte med en del av deltagarna på plats i SFV-huset G18 och resten deltog på distans. Mötet leddes av mötesordförande Annika Jansson från Finlands Svenska Marthaförbund.

 

85852_t.jpg

Dags för Förbundsrundan – nu samlas aktuell info om förbunden

NYHET. Hur ser det ut på förbundsfältet i Svenskfinland? Vad är aktuellt och vilka utmaningar är gemensamma? Snart landar medlemsenkäten Förbundsrundan 2023 i våra medlemsförbunds e-postlådor.Läs mera »
04.04.2023 kl. 07:45
85847_t.jpg

Statsunderstöd för att utveckla fundraising – sen då?

BLOGG. Statsunderstöd för utveckling av tredje sektorns medelsanskaffning kan bli verklighet skriver Finansministeriet i en ny utredning. Vilka andra åtgärder borde det funderas kring? Läs mera »
03.04.2023 kl. 14:49
85841_t.jpg

Fem lärdomar jag tog med mig från Sicilien

BLOGG. Vad lär man sig på kurs i teambuilding? Andrea Södergård på Röda Korset Åbolands distrikt listar fem saker hon tog med sig från Erasmus+-kursen i Italien.Läs mera »
03.04.2023 kl. 11:53
85778_t.jpg

Förbundsarenan rekryterar tidskriftsombud

NYHET. Har du ett genuint intresse för tidskrifter? Vill du påverka tidskrifternas förutsättningar, utveckla samarbetslösningar och jobba med läsarundersökning, digitalisering och webbutgivning?Läs mera »
29.03.2023 kl. 14:06
85723_t.jpg

Förbundsarenan startar nytt projekt med fokus på de finlandssvenska tidskrifterna

NYHET. Det finns närmare 90 finlandssvenska tidskrifter. Förbundsarenan kartlade ifjol tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Nu startar vi ett projekt som utgår från de åtgärdsförslag som presenterades i Tidskriftsbarometern 2022.Läs mera »
27.03.2023 kl. 13:23
85633_t.jpg

Tidskriftshyllan på G18 ger smakprov på finlandssvenska tidskrifter

NYHET. Nyfiken på tidskriftsutbudet i Svenkfinland? I tidskrifthyllan på G18 finns ett stort utbud finlandssvenska tidskrifter. Kom förbi och plocka med dig nya och gamla favoriter. Läs mera »
21.03.2023 kl. 15:02
85326_t.jpg

Publicitet utöver det vanliga under hösten

BLOGG. I juli började Cecilia Huhtala officiellt som förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Förbundslivet tog henne med storm och hösten blev i stort sett väldigt lyckad. Läs mera »
01.03.2023 kl. 07:50
85155_t.jpg

Förbundsarenan koordinerar biljetter till seminarium om stordonationer

NYHET. Ett seminarium om stordonatorer och de stora sedlarnas effekter ordnas i Helsingfors den 8 maj. Förbundsarenan koordinerar biljettinköp för medlemsförbunden.Läs mera »
15.02.2023 kl. 14:58
85144_t.jpg

Testamentsdonationer – alltid välkomna, alltid utmanande?

ARTIKEL. Testamentsdonationer utgör en viktig del av finansieringen för många organisationer i tredje sektorn. Samtidigt upplever många organisationer det som utmanande att informera om att de tar emot donationer via testamenten. Så hur gör man?Läs mera »
15.02.2023 kl. 11:20