Fem lärdomar jag tog med mig från Sicilien

03.04.2023 kl. 11:53
BLOGG. Vad lär man sig på kurs i teambuilding? Andrea Södergård på Röda Korset Åbolands distrikt listar fem saker hon tog med sig från Erasmus+-kursen i Italien.
Text: Andrea Södergård
Foto: Julia Hemgård
 

Som en av 18 personer fick jag chansen att delta i Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. I månadsskiftet februari-mars deltog jag i en fortbildning kring teamarbete i Italien. Här är fem lärdomar från min vecka i Palermo, Sicilien.

Arkitekturen och kyrkorna

På grund av dess placering mitt i Medelhavet mellan Afrika och Europa har ön alltid varit ett rikt handelscenter. Exotisk arkitektur blandas med pampig europeisk stil. Genom historien har rika köpmän försökt överträffa varandra genom att bygga nya kyrkor pampigare än den andra. På måndagen fick vi en guidad rundtur i staden där vi besökte flera av kyrkorna och de viktigaste skådeplatserna för Siciliens historia, som Quattro Cantti, det massiva fikonträdet där de första maffiaskjutningarna skedde, terrasser och fontäner. Fyra timmar och 10 000 steg senare hade vi en ganska klar bild av hela staden.

Olikheter ger nya perspektiv

Bulgarien, Belgien, Nederländerna och Finland. Deltagarna var från olika europeiska länder och hade en bred erfarenhet från olika yrken. Bland deltagarna fanns erfarenheter från grundskoleutbildningen, universitetsutbildningen, fria bildningen, förbund och organisationer och just de olika infallsvinklarna på lärande, gruppdynamik och grupparbete gav djup till diskussionerna. Att kunna dela med sig av olika erfarenheter, praktisk och teoretisk kunskap gjorde att vi under fyra dagar tillsammans kunde kartlägga olika aspekter av teamarbete.

Kursen var uppbyggd kring socialpedagogiska metoder, där vi som grupp tillsammans skulle kartlägga och lära oss av varandra. Hade man kommit med förväntningar att sitta i skolbänken, plugga teorier och skriva arbeten, blev man besviken. 

Med nya metoder i bagaget

Inklusion, motivation, trygga rum, nya förmågor, verktyg och aktiviteter. Det här var några av de saker vi som grupp ville ta med oss från fortbildningen. Kursen var uppbyggd kring socialpedagogiska metoder, där vi som grupp tillsammans skulle kartlägga och lära oss av varandra. Hade man kommit med förväntningar att sitta i skolbänken, plugga teorier och skriva arbeten, blev man besviken. Kom man till kursen med öppet sinne för nya metoder, nya upplevelser och nya infallsvinklar gav kursen så mycket. Eftersom jag i mitt jobb med att coacha frivilliga ofta använder mig av olika övningar var det otroligt lärorikt att delta och uppleva dem från ett deltagarperspektiv.

Vi borde tala mer om interkultur

Under den sista dagen på kursen fick vi besöka Moltivolti där man jobbar med interkulturella workshops och träningar för dem som jobbar inom sociala och undervisningssektorn för att lära oss om kulturer, värderingar för deltagarna med olika bakgrund. Under besöket fick vi höra mer om arbetet på Moltivolti. Vi behöver inte längre tala om mångkultur, det är ett faktum. Nu behöver vi fundera hur vi ska skapa ett interkulturellt samhälle, där olika kulturer inte bara lever sida vid sida, utan integreras i varandra.

Teamanda frodas inte genom snabba beslut och effektiva möten där man så snabbt som möjligt vill komma igenom föredragningslistan. Ibland är det inte viktigt vilket beslutet blir, utan diskussionen som leder fram till beslutet.

Ett bra teambygge kräver tid och energi

En bra teamanda kan inte byggas på distans. För att skapa ett starkt team behöver vi sätta tid och energi på att bygga den tillsammans. Det handlar om att skapa en känsla av att höra till, bli accepterad och att de erfarenhet och kunskaper man kommer med till bordet värderas. I föreningsvardagens brådska kan det lätt vara så att gemenskapen glöms bort. Teamanda frodas inte genom snabba beslut och effektiva möten där man så snabbt som möjligt vill komma igenom föredragningslistan. Ibland är det inte viktigt vilket beslutet blir, utan diskussionen som leder fram till beslutet.

Andrea Södergård är samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet på Röda Korset Åbolands distrikt.

86714_t.jpg

Tips för att hitta många olika slags stiftelser och fonder

BLOGG. Hur kan en organisation hitta nya stiftelser/fonder som möjligen skulle kunna understöda just deras verksamhet? Ett sätt är att utveckla en metod för kartläggning av potentiella finansiärer. Läs mera »
19.06.2023 kl. 10:58
86613_t.jpg

Emotionell intelligens som stöd för arbetet

BLOGG. Vad är emotionell intelligens? Nora Ridgewell, verksamhetsledare för Ledarskapsakademin, deltog i en kurs i kring temat via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt och delar med sig av sina erfarenheter.Läs mera »
06.06.2023 kl. 12:42
86517_t.jpg

Utmana för att få donationer

BLOGG. Ett sätt att möta en orostrend är att tänka innovativt och utanför den berömda boxen. Att utmana sig själv, den egna organisationen och de egna strukturerna. Detta gäller också då det är frågan om pengar. Läs mera »
02.06.2023 kl. 08:16
86536_t.jpg

Sparringgrupp om företagssponsring - version 2.0

BLOGG. Hur söker man sponsring? Vad betyder det att paketera verksamheten? Detta är några av de saker som vi går genom då Förbundsarenan startar en ny sparringgrupp om företagssponsring i augusti. Kommer du med?Läs mera »
29.05.2023 kl. 13:23
86534_t.jpg

Vem är årets ordförande 2023?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för tredje gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:49
86533_t.jpg

Vill du bli Förbundsarenans praktikant?

NYHET. Förbundsarenan söker en praktikant för hösten 2023. Vi letar efter en företagsam och nyfiken högskolestuderande och erbjuder en unik inblick i förbundsvärlden och tredje sektorn.Läs mera »
29.05.2023 kl. 11:24
86499_t.jpg

Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar. Läs mera »
22.05.2023 kl. 14:40
86449_t.jpg

Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?Läs mera »
15.05.2023 kl. 08:52
86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37