Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

04.05.2023 kl. 13:21
Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform.

Nu finns det möjlighet för civilsamhällesorganisationer att diskutera och besvara frågeställningar om områden kopplade till Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet – Vår Vision 2030. Via webbverktyget Nordperspektiv kan vem som helst gå in och kommentera, föreslå och kommentera.

Webbverktyget är uppbyggt för att vara lätt att använda. Inom de olika områdena målas ett scenario upp där de som deltar får besvara frågeställningar utifrån ett uppdrag. Utöver dessa framtidsscenarion finns det en öppen fråga om "Trygghet i Norden – nu och i framtiden". Det finns även möjlighet att skriva in fler av era prioriteringar och önskemål för framtidens norden i en friare form.

Nordic Civ är ett nordiskt civilsamhällesnätverk som Förbundsarenan är medlem i och därmed får också alla våra medlemsförbund delta och bidra i diskussionen. Materialet som samlas in kommer sedan att bearbetas och ligga som grund för fortsatt arbete kring hur Vision 2030 ska förverkligas.

- Det är en fin möjlighet att lyfta frågor och teman som är viktiga med tanke på hur Norden utvecklas. Förbunden kan jobba med Nordperspektiv individuellt eller diskutera inom styrelsen eller på ett personalmöte, eller skicka ut länken till medlemmarna, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Plattformen är öppen fram till den 15 maj. Det går bra att skicka in flera bidrag.

 Delta i Nordperspektiv 2023 här.

87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87201_t.jpg

Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern. Läs mera »
30.08.2023 kl. 14:00
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55
87042_t.jpg

Insamlingslov, testamenten och sponsring - häng med i höst

BLOGG. Är det lönt för en organisation att skaffa ett insamlingslov? Hur kan vi kommunicera att vem som helst gärna får testamentera till oss? Och var hittar vi sponsorer? Projektledare Robert Nilsson ger en överblick över vad Förbundsarenan erbjuder för stöd i höst.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:13
86834_t.jpg

Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika

NYHET. Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika. Våra medlemsförbund bjuds in för att få ta del av aktuell information kring finansieringskällor och diskutera. Läs mera »
07.07.2023 kl. 10:03