Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

04.05.2023 kl. 13:37
Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut.

Förbundsarenans styrelse och medarbetare vill rikta att stort tack till alla våra medlemsorganisationer som svarat på Förbundsrundan 2023.

Svaren på medlemsenkäten kommer nu att läsas, analyseras och sammanställas av samhällsforskare Kaisa Kepsu. Rapporten Förbundsbaromtern 2023 planeras att ges ut den 30 augusti kl. 14 i SFV-huset G18, så reservera eftermiddagen redan nu.

Den insamlade informationen används också i vidare planering av verksamheten och för att utveckla Förbundsarenan.

- Svaren på medlemsenkäten för två år sedan har använts som grund för den nya strategin och också konkret som underlag för teman på nätverksträffar, för att planera och bygga upp projekt och i annan verksamhet. Vi har stora förhoppningar att kunna använda informationen om vår medlemskår i all vår verksamhet även denna gång, säger verksamhetsledare Mari Pennanen, som tillsammans med övriga på Förbundsarenan är iviriga att fördjupa sig i svaren.

Förbundsarenan verkar för att stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

- Vi vet att det är svårt att hitta tid att svara på enkäter och vi är väldigt tacksamma för alla svar. Vi vet också att det finns möjligheter att ta lyra på gemensamma utmaningar och ta fram lösningar i förbundens egen arena för samverkan, och nu har vi mycket information att jobba vidare med, säger Mari Pennanen.

87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87201_t.jpg

Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern. Läs mera »
30.08.2023 kl. 14:00
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55
87042_t.jpg

Insamlingslov, testamenten och sponsring - häng med i höst

BLOGG. Är det lönt för en organisation att skaffa ett insamlingslov? Hur kan vi kommunicera att vem som helst gärna får testamentera till oss? Och var hittar vi sponsorer? Projektledare Robert Nilsson ger en överblick över vad Förbundsarenan erbjuder för stöd i höst.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:13
86834_t.jpg

Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika

NYHET. Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika. Våra medlemsförbund bjuds in för att få ta del av aktuell information kring finansieringskällor och diskutera. Läs mera »
07.07.2023 kl. 10:03