Tidskriftsombud ska stödja de finlandssvenska tidskrifterna

22.05.2023 kl. 14:40
De finlandssvenska tidskrifterna får sitt första tidskriftsombud då Kim Malmberg i juni inleder sitt arbete på Förbundsarenan. Han ska under tre år arbeta för att förbättra de finlandssvenska tidskrifternas verksamhetsförutsättningar.

Kim Malmberg, 55, har jobbat som journalist och konsult inom mediebranschen under hela sitt arbetsliv men har också själv ett förflutet inom förbundsverksamhet och tidskriftsproduktion.

– Hela mitt arbetsliv har jag brunnit för tidnings- och tidskriftsmakeriet och ser väldigt mycket fram emot att få jobba med ovärderliga tidskrifter som är kulturbärande för Svenskfinland, säger Kim Malmberg.

Just nu utkommer 86 finlandssvenska tidskrifter med en imponerande mångfald och bredd. Inom floran finns allt från mindre medlemstidningar som görs med endast frivilliga krafter med upplagor på några hundratal exemplar till redaktioner med heltidsanställd personal och stora upplagor.

Hela mitt arbetsliv har jag brunnit för tidnings- och tidskriftsmakeriet

På sajten tidskrift.fi samlas de finlandssvenska tidskrifterna. En del av dem kämpar med ökande kostnader och minskade läsarsiffror och intäkter. Andra tidskrifter klarar sig bra men vill ändå gärna hitta samarbeta kring till exempel distribution eller digitalisering av innehållet. Ifjol gjordes en omfattande kartläggning av de finlandssvenska tidskrifterna och tidskriftsombudet ska nu ta itu med de åtgärdsförslag som presenterades i rapporten Tidskriftsbarometern 2022.

Kim Malmberg ska bland annat utveckla samarbetslösningar och arbeta med läsarundersökningar, digitalisering och webbutgivning – i samarbete med tidskrifterna.

– Digitaliseringen är lättare sagd än gjord. Våra undersökningar visar att papperstidskriften fortfarande är väldigt omtyckt av läsarna och att gå in för digitala utgåvor är inte automatiskt en fungerande ersättande lösning. Samtidigt skapar höjda tryck- och distributionskostnader avsevärda problem för en del av de finlandssvenska tidskrifterna. Att lösa denna ekvation hör till de svåraste uppgifterna, säger Malmberg.

– Vi är väldigt glada för att Förbundsarenan nu kan erbjuda mer omfattande stöd till tidskrifterna. De finlandssvenska tidskrifterna behöver ett eget ombud, som kan lyfta fram tidskrifternas betydelse och vid behov tala för dem, men framförallt jobba med och för tidskrifterna utgående från vad de behöver för stöd. Huvudfokus för Kim Malmberg blir att jobba med att skapa samarbetsförutsättningar och hållbara lösningar för de enskilda tidskrifterna, så vi även i framtiden har en bred och berikande utgivning av tidskrifter på svenska i Finland, säger Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen.

Det treåriga projektet Tidskriftsombud finansieras av Föreningen Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden. Målet är att tidskriftombudets arbete stärker förutsättningarna för de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas hållbart.

Mer information 

Tidskriftsombud Kim Malmberg, 0400-588068, kim.malmberg@forbundsarenan.fi
Verksamhetsledare Mari Pennanen, 040–7030279, mari.pennanen@forbundsarenan.fi 
 

 Läs mer om de finlandssvenska tidskrifterna på Tidskrift.fi

87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87201_t.jpg

Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern. Läs mera »
30.08.2023 kl. 14:00
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55
87042_t.jpg

Insamlingslov, testamenten och sponsring - häng med i höst

BLOGG. Är det lönt för en organisation att skaffa ett insamlingslov? Hur kan vi kommunicera att vem som helst gärna får testamentera till oss? Och var hittar vi sponsorer? Projektledare Robert Nilsson ger en överblick över vad Förbundsarenan erbjuder för stöd i höst.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:13
86834_t.jpg

Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika

NYHET. Förbundsarenan lanserar Finansieringsfika. Våra medlemsförbund bjuds in för att få ta del av aktuell information kring finansieringskällor och diskutera. Läs mera »
07.07.2023 kl. 10:03